Αρχείο για: Φεβρουάριος, 2017

ΣτΕ 152/2017 [Χωροθέτηση νέου μουσείου Αρχαίας Μεσσήνης]

  • Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

  • Χωρίς κατηγορία

  • Download PDF

Περίληψη -H οικοδομική δραστηριότητα σε αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται είτε σύμφωνα με την κανονιστική ρύθμιση που ισχύει στις οικείες ζώνες προστασίας είτε ύστερα από άδεια με την οποία επιβάλλονται, για τη δεδομένη εκάστοτε περίπτωση, συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των χώρων αυτών, συνιστάμενα, μεταξύ άλλων, στην επιβολή των περιορισμών που κρίνόνται αναγκαίοι εν όψει των ισχυόντων όρων λειτουργίας και…