Βιβλιοθήκη

Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις της σειράς «Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου» της Ν+Φ, παρουσιάσεις και κριτικές βιβλίων.