Αρχείο συγγραφέα:

ΣτΕ 1512/2017 [ΑΕΠΟ για μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας]

  • nomos.Ph.Admin,

  • Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

  • Χωρίς κατηγορία

  • Download PDF

Περίληψη -Η χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας δεν επιτρέπεται πάνω από λειμώνες του είδους Posidonia oceanica, οπουδήποτε και να βρίσκονται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο είδος προστατεύεται αυτοτελώς, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται σε τόπο κοινοτικής σημασίας. -Προβάλλεται ότι η εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας ίιχθυοκαλλιέργειας στην προτεινόμενη περιοχή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το προαναφερθέν Ειδικό Πλαίσιο…