ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

I. Η Eπιστημονική Oμάδα της «Νόμος+Φύση» δραστηριοποιείται από το 1994, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του περιβαλλοντικού δικαίου στη χώρα μας και να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Kατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, κύρια δραστηριότητά της ήταν η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων σε θέματα σχετιζόμενα με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, αμέσως ή εμμέσως, κυρίως δε σε θέματα δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας. Επίσης, εξέδιδε το ομότιτλο περιοδικό με γνώμες, επιστημονικά άρθρα, επίκαιρα θέματα, εκτεταμένες αναφορές στην ελληνική και ενωσιακή νομολογία, περιβαλλοντικά χρονικά και βιβλιογραφία διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου.

To 2003, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα νέα δεδομένα της ηλεκτρονικής εποχής, αναπροσδιόρισε το χαρακτήρα και τις δράσεις της, δημιουργώντας δικτυακό τόπο, όπου δημοσιεύονται γνώμες, άρθρα και αποφάσεις δικαστηρίων που αφορούν το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη, τη χωροταξία και πολεοδομία, καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσμα σχετικών πληροφοριών.

 

Ιδρυτής

Γιώργος Παπαδημητρίου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Επιστημονικός υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Επιστημονική Επιτροπή*

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής ΑΠΘ

 

Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης

Αθηνά Αλεφάντη, Σύμβουλος ΝΣΚ
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος ΝΣΚ
Δημήτριος Βασιλειάδης, Πάρεδρος ΣτΕ
Αλεξάνδρα Βλαντού, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος-Χωροτάκτης
Σπύρος Βλαχόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γεωργία Γιαννακούρου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής ΑΠΘ
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Λούση Κιουσοπούλου, Δικηγόρος
Ευαγγελία Κουτούπα, Καθηγήτρια ΑΠΘ
Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ
Αίθρα Μαριά, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης – Δικηγόρος
Νικόλαος Μηλιώνης, Αντιπρόεδρος Ελ. Συν.- Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελ. Συν. -Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Νικόλαος Νικολάκης, Εισηγητής ΣτΕ – Δρ.Ν.
Όλγα Παπαδοπούλου, Δρ.Ν. – Σύμβουλος ΣτΕ
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Θανάσης Ξηρός, Δρ.Ν. – Δικηγόρος
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Νικόλαος Ρόζος, Δρ.Ν. – Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Αντώνιος Φοβάκης, Εισηγητής ΣτΕ
Γιώργος Χασιώτης, Νομικός, WWF Ελλάς

 

 Συντακτική ομάδα

Άννα Παπαδημητρίου -Τσάτσου, Δικηγόρος
Ματίνα Ασημακοπούλου, Δικηγόρος
Γιώργος Καριψιάδης, Δρ.Ν. – ΕΝΥ / ΥΠΕΞ
Μαρία Φλώρου, Δικηγόρος

 

* Τα κείμενα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων.

 

ΙΙ. Παράλληλα με την έκδοση του περιοδικού και την επιστημονική δραστηριότητά της η Νόμος+Φύση  δραστηριοποιείται στο χώρο των θεσμών και της πολιτικής του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • ανέλαβε, αυτόνομα ή σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, ΟΤΑ, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα σε διάφορους τομείς του δικαίου του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης,
 • δραστηριοποιήθηκε σε τομείς αναπτυξιακής συνεργασίας που εξειδικεύονται στην παραγωγή θεσμικού know how στην περιοχή του περιβάλλοντος και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των ΜΚΟ του Υπουργείου Εξωτερικών,
 • ανέλαβε την επεξεργασία και εκπόνηση σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων αναγκαίων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος,
 • ανέλαβε την επεξεργασία σχεδίων διαταγμάτων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, καθώς και τα συναφή διαχειριστικά σχέδια,
 • ανέλαβε τη μελέτη και αξιολόγηση της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και της συμμόρφωσης της Ελλάδας ως συμβαλλόμενου μέρους στις διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις,
 • επεξεργάστηκε προτάσεις νομοθετικής πολιτικής και προγράμματα περιβαλλοντικών δράσεων που αφορούν τόσο τη δημόσια άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής όσο και την υιοθέτηση νέων οικονομικών εργαλείων και περιβαλλοντικών πρακτικών από τον ιδιωτικό τομέα,
 • διοργάνωσε συνέδρια και ημερίδες σε θέματα περιβαλλοντικού και χωροταξικού-πολεοδομικού δικαίου με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση του επιστημονικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με το περιβάλλον και τη χωροταξία,
 • εξέδωσε τη σειρά αυτοτελών δημοσιευμάτων Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Περιβαλλοντικοί Διάλογοι

 • Βιώσιμη διαχείριση υδάτων: αρχές, κανόνες και εφαρμογή, Αθήνα 2005
 • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και περιβάλλον, Αθήνα 2004
 • Διαχείριση απορριμμάτων, Αθήνα 2003
 • Οικονομικά εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αθήνα 2003
 • Πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, Αθήνα 2002
 • Το διεθνές δίκαιο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών: 10 χρόνια μετά τη Συνδιάσκεψη του Ρίο, Αθήνα 2002

Ημερίδες

 • Οι ρυθμίσεις για τα χημικά. Ο κανονισμός Reach, Αθήνα, 2008
 • Ο  Χωροταξικός  Σχεδιασμός στην Ελλάδα: Νομικό πλαίσιο και εφαρμογή στην πράξη, Αθήνα 2008
 • Κλιματικές αλλαγές και ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα (Συνδιοργάνωση με την Greenpeace), Αθήνα 2006
 • Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση: προκλήσεις και ευκαιρίες για τον νομοθέτη και τη διοίκηση, Αθήνα 2004
 • Το άρθρο 24 μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, Αθήνα 2002
 • Μεταφορά συντελεστή δόμησης, Αθήνα 1995

Διημερίδα

Η κοινωνία πολιτών και η εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου (Συνδιοργάνωση με το WWF), Αθήνα 2006

Συνέδρια

 • Η προστασία των εθνικών δρυμών, Μονοδένδρι 2000
 • Η προστασία των εθνικών θαλάσσιων πάρκων, Αλόννησος 1999
 • Η προστασία των υγροτόπων, Αλεξανδρούπολη 1998

Άλλες Εκδηλώσεις

 • Παρουσίαση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Νόμος+Φύση», Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2004
 • Παρουσίαση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Νόμος+Φύση», Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Αθήνα, Μάιος 2004
 • Εγκαίνια του ηλεκτρονικού περιοδικού «Νόμος+Φύση», Παλαιό Πανεπιστήμιο, Πλάκα, Αθήνα, Ιούνιος 2003

Προγράμματα

 • Δημιουργία μηχανισμού εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο διασυνοριακό πάρκο Πρεσπών (Ελλάδα – Αλβανία – πΓΔΜ), 2005-2007
 • Συγκριτική νομική ανάλυση (Σύμβαση της Βαρκελώνης και κοινοτικό περιβαλλοντικό κεκτημένο), 2005 – 2006
 • Πρόγραμμα για τη διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων μεταβατικών υδάτων (Συνεργασία Ιταλίας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας), 2004-2006
 • Ελληνοτουρκική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης των υγροτοπικών πόρων (Διεθνείς συμβάσεις και Οδηγία 2000/60 ΕΚ), 2003-2006
 • Οικοδόμηση και ενδυνάμωση θεσμών για την περιβαλλοντική συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας, 2003-2004
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων περιβαλλοντικών ΜΚΟ με τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από ΜΚΟ των 15 κρατών-μελών της Ε.Ε. (Συνεργασία Ελλάδας και Ρουμανίας), 2003-2004
 • Η αντιμετώπιση των μεταδοτικών νοσημάτων: Νομικές, θεσμικές και διοικητικές παράμετροι, 2003-2004
 • Ελληνορουμανική συνεργασία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, 2002-3
 • Ελληνοβουλγαρική συνεργασία για την ολοκληρωμένη προστασία και χρήση των διασυνοριακών υδάτων. Η Οδηγία ΕΚ/2000/60, 2002-3
 • Ελληνοβουλγαρική συνεργασία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, 2001
 • Τετραεθνής βαλκανική συνεργασία για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και τη διασυνοριακή συνεργασία, 2001
 • Ελληνοβουλγαρικό σεμινάριο περιβαλλοντικού δικαίου, 2000
 • Δημιουργία ευρωπαϊκών περιοδικών περιβαλλοντικού δικαίου, 2000

Εκδόσεις

 • Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου, 1996-2011
 • Digital Publication of Nomos+Physis ‘Hellenic-Serbian Cooperation on Environmental Institution Building’, I 2005
 • Προστασία από τα μεταδοτικά νοσήματα – Εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς ρυθμίσεις, 2004
 • Digital Publication of Nomos+Physis ‘Hellenic-Bulgarian Cooperation on the Protection and Use of Transboundary Watercourses. The EC Water Framework Directive (WFD) 2000/60’, II 2004
 • Digital Publication of Nomos+Physis ‘Hellenic-Romanian Cooperation on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context’, I 2004
 • The Implementation of the Espoo Convention. A Hellenic Approach, 2002
 • Νόμος & Φύση, Επιθεώρηση Δικαίου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (έντυπη έκδοση), 1994-2001