ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΤΕ 403/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΚΥΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΠΕ]

   Περίληψη  – Η προσβαλλόμενη πράξη με την οποία παραχωρήθηκε στην παρεμβαίνουσα ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε., φορέα διοίκησης και διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης εκδόθηκε, όπως προαναφέρθηκε, κατ’ επίκληση του άρθρου 14 παρ. 6 του ν. 2545/1997 και όχι του άρθρου 14 παρ. 7 του ν. 2971/2001. Επομένως, είναι απορριπτέος ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης εκδοχής, ο λόγος με τον…

  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

    Δώδεκα οργανώσεις ενώνουν δυνάμεις για τη συνδιαμόρφωση πρότασης κλιματικού νόμου στην Ελλάδα και τη θωράκιση της χώρας μας από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

   • ΣΤΕ 393/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ]

     Περίληψη  – Κατά το καθιερούμενο σύστημα, ο ιδιοκτήτης απαλλοτριούμενου ακινήτου λαμβάνει, για τη στέρηση αυτή της ιδιοκτησίας του, πλήρη αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή ισούται με την, εγκαίρως και επικαίρως, κατά το Σύνταγμα, προσδιοριζόμενη, πλήρη, πραγματική αγοραία αξία του ακινήτου, περιλαμβάνει δε, προσέτι, και ανάλογη αποζημίωση για τμήμα της ιδιοκτησίας, το οποίο δεν απαλλοτριώνεται μεν και…

    • Κείμενα

    • Το Νέο Σύστημα Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα. Η θεσμική κατοχύρωση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

     • ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ., Δασολόγος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

     • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΤΖΑΚΗ, Δρ., Νομική Σύμβουλος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

     Ι. Εισαγωγή Η Ελλάδα είναι χώρα ιδιαίτερα πλούσια σε βιοποικιλότητα και τα φυσικά της οικοσυστήματα έχουν ιδιαίτερη αξία.[1] Οι Προστατευόμενες Περιοχές δεν στοχεύουν απλά στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων αλλά ταυτόχρονα συνιστούν το θεμέλιο λίθο για τη διατήρηση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.[2] Η αποτελεσματική διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών συμβάλλει σημαντικά στη…

    • ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

     • Κ. Καρατσώλης, Δικηγόρος, Δίκαιο Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

     • Ελευθερία Βολάκη, Δικηγόρος, Μετ/κό πρόγραμμα «Δίκαιο Περιβάλλοντος» της Νομικής Σχολής Αθηνών

      Α. Εισαγωγή Τα επόμενα χρόνια τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Σε τεχνικό, καθώς στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων και υποδομών η επακόλουθη αύξηση των φαινομένων φυσικών καταστροφών θα έχει σαν αποτέλεσμα τον έλεγχο και των επανασχεδιασμό αυτών και σε νομικό, καθώς θα πρέπει με…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 403/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΚΥΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΠΕ]

      Περίληψη  – Η προσβαλλόμενη πράξη με την οποία παραχωρήθηκε στην παρεμβαίνουσα ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε., φορέα διοίκησης και διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης εκδόθηκε, όπως προαναφέρθηκε, κατ’ επίκληση του άρθρου 14 παρ. 6 του ν. 2545/1997 και όχι του άρθρου 14 παρ. 7 του ν. 2971/2001. Επομένως, είναι απορριπτέος ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης εκδοχής, ο λόγος με τον…

     • ΣΤΕ 402/2021 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ]

       Περίληψη  – Με την διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας για τον καθορισμό της περιοχής ευθύνης (δικαιοδοσίας) του κάθε “Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.”, εντός της οποίας ο εν λόγω φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορεί να προχωρήσει σε διαδικασία καθορισμού χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα,…

      • ΣτΕ 564/2021 [Παράνομη ανοικοδόμηση παρανόμως τακτοποιηθέντος κτίσματος σε προστατευόμενη παραλία της Μυκόνου-Έννομο συμφέρον όμορου ιδιοκτήτη]

        – Με την κρινόμενη έφεση η εκκαλούσα εταιρεία προβάλλει ότι η κρίση της εκκαλούμενης αποφάσεως, με την οποία η ασκηθείσα από αυτήν αίτηση ακυρώσεως απορρίφθηκε για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, είναι πλημμελής και αντίθετη προς την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία ο όμορος ιδιοκτήτης ακινήτου έχει εξ ορισμού έννομο συμφέρον να προσβάλει…

       • Επικαιρότητα

       • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

         Δώδεκα οργανώσεις ενώνουν δυνάμεις για τη συνδιαμόρφωση πρότασης κλιματικού νόμου στην Ελλάδα και τη θωράκιση της χώρας μας από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

        • Βιβλιοπαρουσίαση: Δ. Μέλισσας. Πλωτά Αιολικά Πάρκα – Πρόταση θεσμικού πλαισίου για ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο δημόσιο κόστος

         • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

         – Βιβλιοπαρουσίαση: Δημήτρης Μέλισσας. Πλωτά Αιολικά Πάρκα – Πρόταση θεσμικού πλαισίου για ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο δημόσιο κόστος, Εκδόσεις Σάκκουλα, 117 σελίδες, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021. – Η εντατικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ηλεκτροπαραγωγής από πηγές μηδενικών εκπομπών άνθρακα απασχολεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενόψει ιδίως της επιτακτικής ανάγκης υιοθέτησης ενός αειφόρου και κλιματικά ουδέτερου παραγωγικού μοντέλου στον ενεργειακό…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

         • Μ. Περτσελάκη, Πρωτοδίκης ΔΝ

         • EπΑκ 2021, σ. 6-18

        • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠ1141/2019 (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ)

         • Ειρ. Λανταβού, Δικηγόρος ΔΝ

         • EπΑκ 2021, σ. 146-147

        • ΤΟ EFFET UTILE ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΣΤΕ 1525/2020) ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΣΤΕ 2313/2020)

         • Ευγ. Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ

         • ΘΠΔΔ 2021, σ. 26-34

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         [recaptcha]

         Νόμος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         210 3620737

         Με την ευγενική χορηγία

         και της

         RF ENERGY