ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ 893/2021 [Νόμιμη η ΚΥΑ “Έγκριση χωρικής οργάνωσης της Ζώνης Ανάπτυξης ΄Γειτονιά Τουρισμού- Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου΄ του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτής”]

   Περίληψη Προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη κ.υ.α. και οι εξουσιοδοτικές της διατάξεις (άρθρο 7 του ν 4574/18) αντίκεινται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, διότι είναι πράξεις προσχηματικές, αποστεωμένες από χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αφού θεσμοθετούν τα βασικά μεγέθη έργων μεγάλης κλίμακας και αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία, όμως, παρουσιάζονται ανεπαρκώς ως προς τα χαρακτηριστικά τους…

  • ΣτΕ 697/2021 [Εν μερει παρανομη ΚΥΑ για τον καθορισμο προδιαγραφων και τη διαδικασια χορηγησης ειδικου Σηματος λειτουργιας ορειβατικων καταφυγιων]

    Περίληψη – Με τις πληττόμενες ρυθμίσεις της προσβαλλόμενης ΚΥΑ και ειδικότερα των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 3, με τις οποίες ορίζεται φορέας διαχείρισης των ορειβατικών καταφυγίων, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, της περ. Α’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατά το μέρος που προβλέπεται ότι οι γνώσεις βουνού και διάσωσης, τις…

   • ΣτΕ 696/2021 [Παρανομη οικοδομικη άδεια για κτηριο με βιομηχανικη χρηση προβλεπομενη σε παρανομως εγκριθεν ΓΠΣ]

     Περίληψη – Με την 2045/2019 απόφαση του Δικαστηρίου, που επικαλούνται οι εκκαλούντες, ακυρώθηκε εν μέρει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί εγκρίσεως του ΓΠΣ του πρώην Δήμου Κορίνθου για τον λόγο ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. Ειδικότερα, κατ’ αποδοχή σχετικού λόγου ακυρώσεως, με την εν λόγω…

    • Κείμενα

    • Η Ανεξέλεγκτη Διάθεση Αποβλήτων στην Ελλάδα – Αποκατάσταση – Ζητήματα Εφαρμογής

     • ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΣΔΟΓΙΑΝΝΗ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός - Περιβαλοντολλόγος

     • ΑΝΤΩΝΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος, MSc ΕΜΠ

     1. Εισαγωγή Ο σύγχρονος τρόπος ζωής του δυτικού, τουλάχιστον, κόσμου χαρακτηρίζεται από αστικοποίηση, εκβιομηχάνηση και υπερκατανάλωση. Μία από τις κύριες επιπτώσεις αυτών, με σημαντική επιβάρυνση, για το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον, είναι η συσσωρευμένη παραγωγή απόβλητων. Η διαχείριση τους είναι ένα σημαντικό κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας, που υπηρετεί τη δημόσια υγεία και συμβάλλει…

    • Το Νέο Σύστημα Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα. Η θεσμική κατοχύρωση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

     • ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ., Δασολόγος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

     • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΤΖΑΚΗ, Δρ., Νομική Σύμβουλος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

     Ι. Εισαγωγή Η Ελλάδα είναι χώρα ιδιαίτερα πλούσια σε βιοποικιλότητα και τα φυσικά της οικοσυστήματα έχουν ιδιαίτερη αξία.[1] Οι Προστατευόμενες Περιοχές δεν στοχεύουν απλά στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων αλλά ταυτόχρονα συνιστούν το θεμέλιο λίθο για τη διατήρηση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.[2] Η αποτελεσματική διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών συμβάλλει σημαντικά στη…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 886/2021 [ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΚΥΡΩΤΕΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ]

      Περίληψη  – Οι  περιορισμοί που ερείδονται αποκλειστικά στο άρθρο 24 του Συντάγματος και μπορούν, κατ’ αρχήν, να έχουν ευρύτερο περιεχόµενο από τους γενικούς περιορισμούς της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 17 του Συντάγματος, δημιουργούν υποχρέωση αποζηµίωσης του θιγόµενου ιδιοκτήτη κατά το άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος, όταν δεσμεύουν ουσιωδώς την ιδιοκτησία κατά τον προορισμό της,…

     • ΣΤΕ 850/2021 [ΝΟΜΙΜΟ Π.Δ. ΈΚΓΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ]

       Περίληψη  – Εφόσον οι προσβαλλόµενες ρυθμίσεις της ένδικης πολεοδομικής µελέτης παρίστανται νομίμως αιτιολογηµένες και σύμφωνες µε το Σύνταγμα, ο έλεγχος, κατά τα λοιπά, της ορθότητάς τους εκφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου, διότι ανάγεται στις ουσιαστικές επιλογές της κανονιστικής Διοίκησης. Εξάλλου, η ένταξη όµορων εκτάσεων µε όμοια, κατά την αντίληψη της αιτούσας εταιρείας, χαρακτηριστικά, δεν αποτελεί, µε…

      • ΣτΕ Ολ. 991/2021 [Έγκριση μελέτης κατασκευής του Σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης]

        Περίληψη – Με τις 991, 992, 993//2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν τρεις αιτήσεις ακυρώσεως κατά της από 4.3.2020 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και υπό τους αναφερόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους, εγκρίθηκε  η υποβληθείσα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ…

       • Επικαιρότητα

       • ΣτΕ Ολ. 991/2021 [Έγκριση μελέτης κατασκευής του Σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης]

         Περίληψη – Με τις 991, 992, 993//2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν τρεις αιτήσεις ακυρώσεως κατά της από 4.3.2020 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και υπό τους αναφερόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους, εγκρίθηκε  η υποβληθείσα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ…

        • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

          Το ιστορικό εγχείρημα συγγραφής του πρώτου κλιματικού νόμου για την Ελλάδα, που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβρη με διεξαγωγή έρευνας γνώμης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Έπειτα από δύο μήνες δημόσιας διαβούλευσης και χάρη στη συμβολή  13 οργανώσεων και φορέων, αλλά και εκατοντάδων πολιτών που συμμετείχαν ενεργά, ολοκληρώθηκε η συγγραφή της πρώτης πρότασης…

         • Επισκόπηση τύπου

         • Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

          • Μ. Περτσελάκη, Πρωτοδίκης ΔΝ

          • EπΑκ 2021, σ. 6-18

         • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠ1141/2019 (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ)

          • Ειρ. Λανταβού, Δικηγόρος ΔΝ

          • EπΑκ 2021, σ. 146-147

         • ΤΟ EFFET UTILE ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΣΤΕ 1525/2020) ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΣΤΕ 2313/2020)

          • Ευγ. Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ

          • ΘΠΔΔ 2021, σ. 26-34

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νόμος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          210 3620737

          Με την ευγενική χορηγία

          και της

          RF ENERGY