ΣΤΕ 2043/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΠΗΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ]

Περίληψη  – Κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 27 παρ. 4 του Ε.Χ.Π./Α.Π.Ε., άδειες παραγωγής εκδοθείσες προ αυτού ελέγχονται ως προς την συμβατότητά τους µε τις διατάξεις του κατά το στάδιο εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του έργου, από το αρμόδιο για την εν λόγω έγκριση όργανο, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας άδειας παραγωγής σύμφωνα µε τις … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΣΤΕ 2043/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΠΗΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ].