ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

   – Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 γιορτάστηκε η φετινή Ώρα της Γης. Για μία ώρα (20.00-21.00) έσβησαν τα φώτα στις περισσότερες πόλεις ανά τον κόσμο. Σχετικά με τη δράση αυτή της WWF, H Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανήρτησε το παρακάτω κείμενο: «Κάνε μια νέα αρχή!». Συμμετέχουμε στην παγκόσμια συμβολική δράση της WWF Greece για…

  • ΣΤΕ 162/2021 [ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ]

    Περίληψη  – Προκειμένου να δικαιολογηθεί η παραδεκτή άσκηση της εφέσεως, προβάλλεται, σε σχέση με προβαλλόμενο λόγο εφέσεως, ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας ως προς το τιθέμενο με αυτόν νομικό ζήτημα, εάν δηλαδή η γνωμοδοτική αρμοδιότητα των ιδρυθέντων με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 Φορέων Διαχείρισης πριν την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων στην…

   • ΣτΕ 166/2021 [Νόμιμο το π.δ. χαρακτηρισμού και προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου]*

     Περίληψη – Όπως προκύπτει από το άρθρο 21 του ν. 1650/1986, η σύμπραξη των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Θαλασσίων Υποθέσεων και Νήσων προβλέπεται, υπό τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, μόνο στην περίπτωση έκδοσης π.δ. με αντικείμενο το χαρακτηρισμό περιοχής ως περιφερειακού πάρκου. Αντιθέτως, στην περίπτωση π.δ. χαρακτηρισμού περιοχής απόλυτης προστασίας της φύσης, προστασίας της…

    • Κείμενα

    • Έμμεσα Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Το Σύστημα του Οικολογικού Σήματος της ΕΕ (EU Εcolabel)

     • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ, Πολιτικός Επιστήμονας – Πτυχιούχος ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές»

     Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η κατανόηση των μηχανισμών προστασίας διαδραματίζει καίριο ρόλο. H παρούσα μελέτη εξετάζει ένα έμμεσο εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής και συγκεκριμένα αυτό του θεσμού του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Εcolabel). Οι έμμεσοι μηχανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν μαζί με τις…

    • Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν. 4685/2020) ΚΑΙ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000

     • ΣΟΦΙΑ ΚΟΠΕΛΑ, Νομικός, Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, WWF Ελλάς

     • ΑΝΝΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ, Δικηγόρος, Νομική συνεργάτης, WWF Ελλάς

     Εισαγωγή O νέος νόμος 4685/2020 (A΄92/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» τροποποίησε τις διατάξεις του ν. 1650/1986 σχετικά με τη διαδικασία θεσμοθέτησης του νομικού πλαισίου για τις προστατευόμενες περιοχές. Μεταξύ άλλων, μια διάταξη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη κατά τη…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 171/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ]

      Περίληψη  – Επί προκλήσεως ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως της αυτοτελούς υποχρέωσης της Κεντρικής Διοίκησης για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τόσο η Κεντρική Διοίκηση όσο και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση [ήδη η Περιφέρεια], οφείλουν, αν συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, να επιβάλουν αντίστοιχα κύρωση. Το είδος της επιβαλλόμενης κύρωσης ανήκει κατ’ αρχήν στη διακριτική…

     • ΣτΕ 163/2021 [ΝΟΜΙΜΗ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΈΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ Π.Δ. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ]

       Περίληψη  – Στα μνημονευόμενα στο προοίμιο της προσβαλλόμενης πράξεως έγγραφα επισημαίνεται η σημασία της βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής, η ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικράτειας της ΚΥΑ 12966/23.3.2009 σχετικά με το χαρακτηρισμό της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο, το κενό που δημιουργείται όσον αφορά στην προστασία της ευαίσθητης οικολογικά περιοχής λόγω της ακυρώσεως της ανωτέρω…

      • ΣΤΕ 162/2021 [ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ]

        Περίληψη  – Προκειμένου να δικαιολογηθεί η παραδεκτή άσκηση της εφέσεως, προβάλλεται, σε σχέση με προβαλλόμενο λόγο εφέσεως, ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας ως προς το τιθέμενο με αυτόν νομικό ζήτημα, εάν δηλαδή η γνωμοδοτική αρμοδιότητα των ιδρυθέντων με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 Φορέων Διαχείρισης πριν την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων στην…

       • Επικαιρότητα

       • Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

         – Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 γιορτάστηκε η φετινή Ώρα της Γης. Για μία ώρα (20.00-21.00) έσβησαν τα φώτα στις περισσότερες πόλεις ανά τον κόσμο. Σχετικά με τη δράση αυτή της WWF, H Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανήρτησε το παρακάτω κείμενο: «Κάνε μια νέα αρχή!». Συμμετέχουμε στην παγκόσμια συμβολική δράση της WWF Greece για…

        • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: “ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ”

          Τον Νοέμβριο του 2020 το WWF Ελλάς και το επιστημονικό περιοδικό «Νόμος + Φύση» πραγματοποίησαν διεθνές διαδικτυακό συνέδριο, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με τίτλο «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση». Στην παρούσα έκδοση φιλοξενούνται η ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με το ηχηρό μήνυμά της ότι…

         • Επισκόπηση τύπου

         • Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

          • Μ. Περτσελάκη, Πρωτοδίκης ΔΝ

          • EπΑκ 2021, σ. 6-18

         • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠ1141/2019 (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ)

          • Ειρ. Λανταβού, Δικηγόρος ΔΝ

          • EπΑκ 2021, σ. 146-147

         • ΤΟ EFFET UTILE ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΣΤΕ 1525/2020) ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΣΤΕ 2313/2020)

          • Ευγ. Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ

          • ΘΠΔΔ 2021, σ. 26-34

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νόμος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          210 3620737

          Με την ευγενική χορηγία

          και της

          RF ENERGY