ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Επιστημονική Διημερίδα: «Περιβάλλον και νησιωτικότητα»

   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου διοργανώνουν Επιστημονική Διημερίδα  με θέμα: «Περιβάλλον και Νησιωτικότητα», στις 12-13 Οκτωβρίου 2018 στην Αίθουσα Συνεδριακών Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

  • Το περιβαλλοντικό Σύνταγμα και το αναθεωρητικό εγχείρημα

   • ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

   Οι συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή τους* Το περιβάλλον κατέστη αντικείμενο συνταγματικής προστασίας με το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975, εντασσόμενο στο δεύτερο μέρος αυτού που είναι αφιερωμένο στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Με τις διατάξεις του άρθρου 24, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ορίστηκε ως υποχρέωση…

  • Σύντομα σχόλια για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Π.Δ. 59/2018 για τις «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

   • ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος ΕΜΠ Πρ. Δ/ντρια Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υ.ΠΕ.Κ.Α.

   Μόλις πρόσφατα, στις 29.06.2018, δημοσιεύτηκε και άρχισε να ισχύει το νέο Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α΄114) «Κατηγορίες και περιεχόμενο  χρήσεων γης», κλείνοντας ένα μακρύ κύκλο επεξεργασίας[1] προτάσεων για τη συμπλήρωση και αναθεώρηση των διατάξεων του προγενέστερου Π.Δ. των χρήσεων γης, γνωστού ως «ΦΕΚ 166 Δ΄/1987». Οι απόψεις που εκτίθενται παρακάτω αποσκοπούν, μέσω της καταγραφής κυρίως ιστορικών…

  • Κείμενα

  • Ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του ν. 4495/2017 ως προς τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

   • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

   α. Εισαγωγικά[1] Η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί στον πυρήνα της μια πολεοδομική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την υπέρβαση του συντελεστή δόμησης που ισχύει σε ορισμένη περιοχή υποδοχής, προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη ορισμένου “βαρυνόμενου” ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσής του ή εξαιτίας των περιορισμών που υφίσταται το ακίνητο αυτό χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται λοιπόν για ένα επιβαρυντικό,…

  • Το περιβαλλοντικό Σύνταγμα και το αναθεωρητικό εγχείρημα

   • ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

   Οι συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή τους* Το περιβάλλον κατέστη αντικείμενο συνταγματικής προστασίας με το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975, εντασσόμενο στο δεύτερο μέρος αυτού που είναι αφιερωμένο στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Με τις διατάξεις του άρθρου 24, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ορίστηκε ως υποχρέωση…

  • Νομολογία

  • ΣτΕ 2075/2018 [ΝΟΜΙΜΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΚΥΑ]

    Περίληψη  – H δυνατότητα κατ’ επανάληψη χρήσεως των συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων, δυνάμει των οποίων επιχειρείται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς πράξεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν προκειµένω δε προς οδηγίες, στοιχεί και προς τη φύση των οδηγιών αυτών, οι οποίες δεσμεύουν μεν το κράτος µέλος ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσµα, καταλείπουν, όμως, σ’ αυτό…

   • ΣτΕ 2082/2018 [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΕΠΟ ΜΥΗΕ]

     Περίληψη – Eνόψει της εκτεταµένης τοπικής αλλά και ευρύτερης (σε επίπεδο Περιφέρειας) δηµοσιότητας που έλαβε το ζήτημα της κατασκευής ΜΥΗΕ στην Οξυά Καρδίτσας, συνεκτιμώμενης ιδίως της µικρής κλίμακας της τοπικής κοινωνίας όπου πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο και περαιτέρω της παρόδου ευλόγου χρόνου από την έκδοση της προσβαλλόµενης ΑΕΠΟ και της τηρήσεως των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας,…

    • ΣτΕ 2059/2018 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΧΘΗΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ]*

      Περίληψη  – Η δημοσίευση πράξεως διοικητικού καθορισμού της οριογραμμής της όχθης, παλαιάς όχθης και της παρόχθιας ζώνης λίμνης δεν κινεί την προθεσμία για την προσβολή με αίτηση ακυρώσεως της διοικητικής αυτής πράξεως από τους ιδιοκτήτες των θιγομένων ακινήτων, ανεξαρτήτως του μήκους της καθοριζομένης οριογραμμής και του αριθμού των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται, δεδομένου ότι ως προς το…

     • Επικαιρότητα

     • Επιστημονική Διημερίδα: «Περιβάλλον και νησιωτικότητα»

       Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου διοργανώνουν Επιστημονική Διημερίδα  με θέμα: «Περιβάλλον και Νησιωτικότητα», στις 12-13 Οκτωβρίου 2018 στην Αίθουσα Συνεδριακών Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

      • ΠΕ ΣΤΕ 93/2018 [Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου]

        Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος: «Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου». Δείτε εδώ το ΠΕ.

       • Επισκόπηση τύπου

       • Διαχείριση αποβλήτων. Το παράδειγμα των Σερρών

        • Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

        • ΘΠΔΔ 2018, σ. 1-9

       • Δημοτικό Σχολείο Λαβάρων: Υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δάσος της Δαδιάς

        • Μ. Σιρδάρη, Εκπαιδευτικός

        • Ε.Μανωλάς, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

        • Γ. Τσαντόπουλος, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

        • ΠερΔικ 2018, σ. 95-100

       • Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης καταστροφής από θαλάσσια ρύπανση

        • Α. Γκουρμπάτσης, Αντιστράτηγος

        • ΠερΔικ 2018, σ. 85-94

       • Περιβαλλοντικό αρχείο

        Επικοινωνία

        Το όνομά σας (απαραίτητο)

        Το email σας (απαραίτητο)

        Θέμα

        Το μήνυμά σας

        Αποστολή αντίγραφου στο email μου

        Νομος και Φύση

        Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
        για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

        nomosphysis@ath.forthnet.gr

        Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

        210 3620737

        210 3629353

        Με την ευγενική χορηγία

        jgg