ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Βιβλιοπαρουσίαση: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος

  • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.

  Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2021, σελ. 395 Παρουσίαση: Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.   Το παρουσιαζόμενο βιβλίο παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο την αντιμετώπιση, από το δίκαιο του περιβάλλοντος (διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό) των γενετικών πόρων: οποιουδήποτε, δηλαδή, υλικού…

 • ΣΤΕ 1324/2021 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ]

   Περίληψη  – Για την εκτέλεση έργου σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικός τόπος [ή/και εμπίπτει εντός αρχαιολογικού χώρου], αλλά και ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και υπάγεται, συνεπώς, σε διπλό καθεστώς προστασίας απαιτείται, αφενός, σχετική έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος αποφαίνεται αιτιολογημένα, δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/2002, κατά πόσον το προς εκτέλεση…

  • ΣΤΕ 1322/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ]

    Περίληψη  – Για την πραγματοποίηση έργων οδοποιίας που αφορούν δημοτικές και κοινοτικές οδούς εκτός σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών, καθώς και αγροτικές οδούς, οι οποίες πάντως αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία και δεν καθιστούν οικοδομήσιμα τα γήπεδα, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την έγκριση περιβαλλοντικών. Τούτων έπεται ότι αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις…

   • Κείμενα

   • H προστασία του περιβάλλοντος κατά την ΕΣΔΑ και την ΑΣΔΑ

    • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΚΑΚΗ, Ασκούμενη Δικηγόρος, LL.B, LL.M. Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

    Περίληψη Η σχέση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναμφισβήτητη. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται η εξέλιξη, υπό τη νομολογία του ΕΔΔΑ, της προστασίας του περιβάλλοντος από τα ήδη κατοχυρωμένα στην ΕΣΔΑ δικαιώματα, ενόψει της απουσίας ρητής πρόβλεψης του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον (Μέρος Ι). Συγκριτικά εξετάζεται προάσπιση του περιβάλλοντος από το…

   • Η Ανεξέλεγκτη Διάθεση Αποβλήτων στην Ελλάδα – Αποκατάσταση – Ζητήματα Εφαρμογής

    • ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΣΔΟΓΙΑΝΝΗ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός - Περιβαλοντολλόγος

    • ΑΝΤΩΝΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος, MSc ΕΜΠ

    1. Εισαγωγή Ο σύγχρονος τρόπος ζωής του δυτικού, τουλάχιστον, κόσμου χαρακτηρίζεται από αστικοποίηση, εκβιομηχάνηση και υπερκατανάλωση. Μία από τις κύριες επιπτώσεις αυτών, με σημαντική επιβάρυνση, για το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον, είναι η συσσωρευμένη παραγωγή απόβλητων. Η διαχείριση τους είναι ένα σημαντικό κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας, που υπηρετεί τη δημόσια υγεία και συμβάλλει…

   • Νομολογία

   • ΣΤΕ 1347/2021 [Η ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΊΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ]

     Περίληψη  – Ο χαρακτηρισμός πάσης φύσεως κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων που έχουν αυθαιρέτως ανεγερεθεί σε δάσος, δασική και αναδασωτέα έκταση, διέπεται από τις ειδικές σε σχέση με τις γενικές διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι οποίες αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και στην αποκατάσταση της μορφής που…

    • ΣΤΕ 1328/2021 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΤΟΣ Ο.Τ.]

      Περίληψη  – Οι καταργούμενες από το σχέδιο πόλης οδοί και κοινόχρηστοι χώροι και οι ιδιωτικές οδοί προσκυρώνονται κατά κανόνα στο σύνολό τους στα μη άρτια παρακείμενα οικόπεδα, ανεξαρτήτως της εκτάσεως, την οποία έχουν και των ελάχιστων ορίων των διαστάσεων αυτών, ούτως ώστε να αποκτήσουν το ελάχιστο εμβαδόν αρτίου οικοπέδου που προβλέπεται από τις πάγιες πολεοδομικές…

     • ΣτΕ Ολ 1579/2021 [Παραχώρηση χρήσης πτέρυγας Νοσοκομείου στο Υπουργείο Προ.Πο. για την εγκατάσταση ανηλίκων μεταναστών και προσφύγων. Συνταγματική η διάταξη από την άποψη χρήσεων γης]

       Περίληψη – Με την 1579/2021 απόφαση  απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατά  πράξης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία παραχωρήθηκε η χρήση κτιριακού συγκροτήματος πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ, στην οποία είχαν πάψει να λειτουργούν νοσηλευτικές μονάδες, για την εγκατάσταση ανηλίκων μεταναστών και προσφύγων, με βάση  το άρθρο 50 παρ. 1 περ. στ΄…

      • Επικαιρότητα

      • Βιβλιοπαρουσίαση: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος

       • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.

       Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2021, σελ. 395 Παρουσίαση: Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.   Το παρουσιαζόμενο βιβλίο παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο την αντιμετώπιση, από το δίκαιο του περιβάλλοντος (διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό) των γενετικών πόρων: οποιουδήποτε, δηλαδή, υλικού…

      • Το ΣτΕ, οι ανεμογεννήτριες και οι αναδασωτέες εκτάσεις

       • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

       Μία απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε το 2012 (ΣτΕ 2499/2012) συνδέθηκε από κάποιους με τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, με την έννοια ότι δημιούργησε κίνητρο εμπρησμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Τα σχετικά σχόλια αποτελούν αφορμή για μία σύντομη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο…

      • Επισκόπηση τύπου

      • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

       • ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

       • ΠερΔικ 2021, σ. 162-175

      • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

       • Μαρία Γαβουνέλη, Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

       • ΠερΔικ 2021, σ. 153-161

      • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕ 2316/2020 (ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΈΚΤΑΣΗ – ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)

       • Κατερίνα Παπαδοπούλου, Διδάκτωρ ΔΔ

       • ΘΠΔΔ 2021, σ. 486-488

      • Περιβαλλοντικό αρχείο

       Επικοινωνία

       Το όνομά σας (απαραίτητο)

       Το email σας (απαραίτητο)

       Θέμα

       Το μήνυμά σας

       Αποστολή αντίγραφου στο email μου

       [recaptcha]

       Νόμος και Φύση

       Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
       για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

       nomosphysis@ath.forthnet.gr

       210 3620737

       Με την ευγενική χορηγία

       και της

       RF ENERGY