ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ 166/2021 [Νόμιμο το π.δ. χαρακτηρισμού και προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου]*

   Περίληψη – Όπως προκύπτει από το άρθρο 21 του ν. 1650/1986, η σύμπραξη των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Θαλασσίων Υποθέσεων και Νήσων προβλέπεται, υπό τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, μόνο στην περίπτωση έκδοσης π.δ. με αντικείμενο το χαρακτηρισμό περιοχής ως περιφερειακού πάρκου. Αντιθέτως, στην περίπτωση π.δ. χαρακτηρισμού περιοχής απόλυτης προστασίας της φύσης, προστασίας της…

  • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: “ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ”

    Τον Νοέμβριο του 2020 το WWF Ελλάς και το επιστημονικό περιοδικό «Νόμος + Φύση» πραγματοποίησαν διεθνές διαδικτυακό συνέδριο, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με τίτλο «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση». Στην παρούσα έκδοση φιλοξενούνται η ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με το ηχηρό μήνυμά της ότι…

   • ΣΤΕ 78/2021 [ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ]

     Περίληψη  – Στις διατάξεις του ν. 1650/1986 προβλέπεται η θέσπιση διοικητικής διαδικασίας για την αναγνώριση του δικαιώματος αποζημίωσης του θιγόμενου ιδιοκτήτη, η οποία λαμβάνει την ειδικότερη μορφή της παροχής προς αυτόν διάφορων οικονομικών αντισταθμισμάτων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η θεσμοθέτηση δυνατότητας, κατόπιν υποβολής αίτησης προς τη Διοίκηση, ανταλλαγής της ιδιοκτησίας με ιδιοκτησία του Δημοσίου, παραχώρησης κατά χρήση…

    • Κείμενα

    • Έμμεσα Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Το Σύστημα του Οικολογικού Σήματος της ΕΕ (EU Εcolabel)

     • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ, Πολιτικός Επιστήμονας – Πτυχιούχος ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές»

     Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η κατανόηση των μηχανισμών προστασίας διαδραματίζει καίριο ρόλο. H παρούσα μελέτη εξετάζει ένα έμμεσο εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής και συγκεκριμένα αυτό του θεσμού του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Εcolabel). Οι έμμεσοι μηχανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν μαζί με τις…

    • Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν. 4685/2020) ΚΑΙ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000

     • ΣΟΦΙΑ ΚΟΠΕΛΑ, Νομικός, Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, WWF Ελλάς

     • ΑΝΝΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ, Δικηγόρος, Νομική συνεργάτης, WWF Ελλάς

     Εισαγωγή O νέος νόμος 4685/2020 (A΄92/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» τροποποίησε τις διατάξεις του ν. 1650/1986 σχετικά με τη διαδικασία θεσμοθέτησης του νομικού πλαισίου για τις προστατευόμενες περιοχές. Μεταξύ άλλων, μια διάταξη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη κατά τη…

    • Νομολογία

    • ΣτΕ 166/2021 [Νόμιμο το π.δ. χαρακτηρισμού και προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου]*

      Περίληψη – Όπως προκύπτει από το άρθρο 21 του ν. 1650/1986, η σύμπραξη των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Θαλασσίων Υποθέσεων και Νήσων προβλέπεται, υπό τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, μόνο στην περίπτωση έκδοσης π.δ. με αντικείμενο το χαρακτηρισμό περιοχής ως περιφερειακού πάρκου. Αντιθέτως, στην περίπτωση π.δ. χαρακτηρισμού περιοχής απόλυτης προστασίας της φύσης, προστασίας της…

     • ΣτΕ Ολομ. 175 – 179/2021 [Έγκριση Αναθεώρησης Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και περιβαλλοντική έγκριση αυτού]

       Περίληψη – «Περιοχές αποκλειστικής μεταλλευτικής δραστηριότητας» και προστασία του «Δελφικού Τοπίου» Κατά της ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30.10.2018 απόφασης των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» (ΑΑΠ 299) ασκήθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως από τον Δήμο Δελφών (ΣτΕ 175/2021 Ολομ.), την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος…

      • ΣΤΕ 80/2021 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ]

        Περίληψη – Η προσβαλλόμενη πράξη είναι εκτελεστή και έχει κανονιστικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι με αυτήν ο Δήμαρχος Γλυφάδας ρύθμισε το ζήτημα της χορήγησης εγκρίσεων εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός της περιφέρειας του Δήμου για λόγους προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εν γένει, επιβάλλοντας, στην ουσία, επ’ αόριστον απαγόρευση εκδόσεως οποιασδήποτε άδειας εγκατάστασης για κεραίες…

       • Επικαιρότητα

       • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: “ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ”

         Τον Νοέμβριο του 2020 το WWF Ελλάς και το επιστημονικό περιοδικό «Νόμος + Φύση» πραγματοποίησαν διεθνές διαδικτυακό συνέδριο, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με τίτλο «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση». Στην παρούσα έκδοση φιλοξενούνται η ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με το ηχηρό μήνυμά της ότι…

        • «Πράσινη» ανάπτυξη και «πράσσειν άλογα»*

         • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο London School of Economics

         • ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Καθηγητής Στρατηγικής στο London Business School

         Είναι ευτύχημα για τη χώρα μας ότι, τουλάχιστον επί της αρχής, ο στόχος της «πράσινης» (ή βιώσιμης) ανάπτυξης έχει γίνει αποδεκτός, αποτελώντας πυλώνα τόσο της κυβερνητικής πολιτικής όσο και του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκαμψης, με αποδοχή και από την αντιπολίτευση. Ο στόχος αυτός καλύπτει μεγάλο εύρος δράσεων, από την τελεσφόρα μείωση της χρήσης υδρογονανθράκων και τη…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

         • Δ. Ακουμιανάκη, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ

         • ΕφΔΔ 2020, σ. 478-489

        • ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

         • Αθ. Παπαθανασόπουλος, Δικηγόρος - ΔΝ

         • ΕφΔΔ 2020, σ. 490-497

        • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕ 1306/2019 (ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΟΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓ. ΚΟΣΜΑ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ)

         • Π. Γαλάνης, Δικηγόρος

         • ΕφΔΔ 2020, σ. 377-382

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         [recaptcha]

         Νόμος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         210 3620737

         Με την ευγενική χορηγία

         και της

         RF ENERGY