ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Επιστημονική Ημερίδα: Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη

   Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Συμβάσεις – Πολεοδομία –Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη”, την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023, ώρα: 16.30, στο κτίριο Αβέρωφ, Αίθουσα τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

  • ΣτΕ 1037/2022 [Μη νόμιμη έγκριση δημιουργίας και περιβαλλοντικών όρων Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην Ίο λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού]

    Περίληψη – Στην C-280/2018 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: Βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ 2012, L 26), στο ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει…

   • ΣΤΕ 1924/2021 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ]

     Περίληψη  – Ο καθορισμός των χρήσεων του υδάτινου αποδέκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί να εξελίσσονται παράλληλα, αμφότερες δε οι πράξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τελικώς εκδιδόμενη άδεια διαθέσεως των επεξεργασμένων λυμάτων στον υδάτινο αποδέκτη. Εξάλλου, η πράξη με την οποία καθορίζεται χρήση…

    • Κείμενα

    • Σύντομη ιστορική αναδρομή του νομοθετικού πλαισίου για τη δόμηση κατοικίας στις εκτός σχεδίου περιοχές συναρτήσει του προσώπου του γηπέδου σε κοινόχρηστη οδό

     • ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος στο ΥΠΕΝ

     Το παρόν κείμενο αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των σχετικών προβλέψεων της νομοθεσίας για τη δυνατότητα ή μη, δόμησης κατοικίας στις εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων και οικισμών περιοχές. Στόχο έχει την παρουσίαση -ιστορικά – της διαδρομής της σχετικής νομοθεσίας κατά τον τελευταίο αιώνα, εκκινώντας από τον πρώτο συγκροτημένο πολεοδομικό νόμο (Νομ. Δ/γμα της 17.7.1923) μέχρι τον…

    • Η κυριαρχία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ως πολυεργαλείο του σχεδιασμού

     • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Δικηγόρος- Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π

     Ι. Η γέννηση του Ε.Π.Σ. ως αποτέλεσμα της ρυθμιστικής κρίσης του Γ.Π.Σ.[1] Η δύναμη του πολεοδομικού σχεδιασμού και της πολεοδόμησης είναι η μόνιμη και σταθερή δοκιμασία τους στην πράξη. Η δοκιμασία κατά την υλοποίηση του κάθε σχεδιασμού αναδεικνύει αναμφίβολα προβλήματα και αστοχίες του μελετητή και του νομοθετικού πλαισίου  και κυρίως προβληματισμό ως προς  τις βασικές…

    • Νομολογία

    • ΕΦΠΕΙΡ 159/2023: [Ναυάγιο. Θαλάσσια ρύπανση στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, ως περιοχής απαράμιλλου φυσικού κάλλους]

      Βασικές σκέψεις Με το δικόγραφο κλήσεως του εφεσιβλήτου αντεκκαλούντος ελληνικού δημοσίου παραδεκτώς επαναφέρονται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου η έφεση και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής και η αντέφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της με αριθμό 465/2014 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που εκδόθηκε από το ναυτικό τμήμα κατά την τακτική διαδικασία και δέχθηκε…

     • ΣτΕ Ολ 1532/2023 [Ακύρωση πράξεων σύστασης, χωροθέτησης, κατασκευής, κατακύρωσης του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού και περιβαλλοντικής αδειοδότησης της “Δομής Μαλακάσας” στο Στρατόπεδο Γερακίνη του Δήμου Ωρωπού]

       Περίληψη – Με την απόφαση 1532/2023 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, ακυρώθηκαν πράξεις σύστασης, χωροθέτησης, κατασκευής, κατακύρωσης του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού και περιβαλλοντικής αδειοδότησης της “Δομής Μαλακάσας” στο Στρατόπεδο Γερακίνη του Δήμου Ωρωπού. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε σύμφωνη προς το Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 146 του ν. 4759/2020, που επιτρέπει την επέμβαση σε…

      • ΣτΕ 1338/2023 [Ζητήματα νομιμότητας της Παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ρόδου – Παραπομπλή στην 7μελή σύνθεση]

        Περίληψη – Ο αιγιαλός και η παραλία, ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην κοινοχρησία τους, η διαχείρισή τους δε αντιδιαστέλλεται προς την διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και συνιστά άσκηση δημοσίας εξουσίας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των εν λόγω πραγμάτων από τη Διοίκηση είναι…

       • Επικαιρότητα

       • Η ΕΛΛΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

         Με αφορμή το Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ, η υλοποίηση του οποίου βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, το Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού επιχειρεί μία πρώτη εκτίμηση της προσπάθειας την οποία χαρακτηρίζει φιλόδοξη, εκφράζοντας παραλλήλως  επιφυλάξεις για το σχήμα υλοποίησης του προγράμματος, και επισημαίνει κρίσιμα για την επιτυχία του ζητήματα τα οποία πρέπει…

        • Επιστημονική Ημερίδα: Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη

          Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Συμβάσεις – Πολεοδομία –Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη”, την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023, ώρα: 16.30, στο κτίριο Αβέρωφ, Αίθουσα τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

         • Επισκόπηση τύπου

         • Παρατηρήσεις στην απόφαση της 9.3.2023 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-46/21 (Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Το ΔΕΕ αποσαφηνίζει την ένταση του ελέγχου που ασκούν τα όργανα προσφυγής

          • Θεόδωρος Γαλάνης, Δικηγόρος ΔΝ

          • ΠερΔικ 2023, σ. 301-304

         • Παρατηρήσεις στην απόφαση της 20.4.2023 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-348/22 (Η άμεση εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως προς την απαγόρευση αυτόματης ανανέωσης άδειας για την παραχώρηση κοινόχρηστης παραθαλάσσιας έκτασης)

          • Ήλια -Αικατερίνη Μπούρα, Δικηγόρος

          • Θεολόγος Μίντας, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2023, σ. 297-301

         • Παρατηρήσεις στην ΣτΕΟλ 176/2023 (Δικαίωμα δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές: ένα βήμα εμπρός, ένα βήμα πίσω;)

          • Π. Γαλάνης, Δικηγόρος ΔΝ

          • ΠερΔικ 2023, σ. 292-299

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νόμος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          210 3620737

          Με την ευγενική χορηγία

          και της

          RF ENERGY