ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΤΕ 393/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ]

   Περίληψη  – Κατά το καθιερούμενο σύστημα, ο ιδιοκτήτης απαλλοτριούμενου ακινήτου λαμβάνει, για τη στέρηση αυτή της ιδιοκτησίας του, πλήρη αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή ισούται με την, εγκαίρως και επικαίρως, κατά το Σύνταγμα, προσδιοριζόμενη, πλήρη, πραγματική αγοραία αξία του ακινήτου, περιλαμβάνει δε, προσέτι, και ανάλογη αποζημίωση για τμήμα της ιδιοκτησίας, το οποίο δεν απαλλοτριώνεται μεν και…

  • Βιβλιοπαρουσίαση: Δ. Μέλισσας. Πλωτά Αιολικά Πάρκα – Πρόταση θεσμικού πλαισίου για ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο δημόσιο κόστος

   • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

   – Βιβλιοπαρουσίαση: Δημήτρης Μέλισσας. Πλωτά Αιολικά Πάρκα – Πρόταση θεσμικού πλαισίου για ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο δημόσιο κόστος, Εκδόσεις Σάκκουλα, 117 σελίδες, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021. – Η εντατικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ηλεκτροπαραγωγής από πηγές μηδενικών εκπομπών άνθρακα απασχολεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενόψει ιδίως της επιτακτικής ανάγκης υιοθέτησης ενός αειφόρου και κλιματικά ουδέτερου παραγωγικού μοντέλου στον ενεργειακό…

  • ΣΤΕ 289/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ]

    Περίληψη  – Η θήρα αποτελεί μορφή διαχείρισης της άγριας πανίδας και επιτρέπεται βάσει πάντοτε ρητών κανονιστικών διατάξεων. Επομένως, η προσβαλλόμενη πράξη, στην οποία περιλαμβάνονται διατάξεις περί απαγόρευσης της θήρας, φέρει κανονιστικό χαρακτήρα. Προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι παράνομη και ακυρωτέα, διότι προβλέπει την απόλυτη απαγόρευση της θήρας, παρ’ ότι η επίδικη περιοχή δεν έχει…

   • Κείμενα

   • ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

    • Κ. Καρατσώλης, Δικηγόρος, Δίκαιο Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

    • Ελευθερία Βολάκη, Δικηγόρος, Μετ/κό πρόγραμμα «Δίκαιο Περιβάλλοντος» της Νομικής Σχολής Αθηνών

     Α. Εισαγωγή Τα επόμενα χρόνια τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Σε τεχνικό, καθώς στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων και υποδομών η επακόλουθη αύξηση των φαινομένων φυσικών καταστροφών θα έχει σαν αποτέλεσμα τον έλεγχο και των επανασχεδιασμό αυτών και σε νομικό, καθώς θα πρέπει με…

   • Έμμεσα Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Το Σύστημα του Οικολογικού Σήματος της ΕΕ (EU Εcolabel)

    • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ, Πολιτικός Επιστήμονας – Πτυχιούχος ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές»

    Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η κατανόηση των μηχανισμών προστασίας διαδραματίζει καίριο ρόλο. H παρούσα μελέτη εξετάζει ένα έμμεσο εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής και συγκεκριμένα αυτό του θεσμού του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Εcolabel). Οι έμμεσοι μηχανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν μαζί με τις…

   • Νομολογία

   • ΣΤΕ 393/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ]

     Περίληψη  – Κατά το καθιερούμενο σύστημα, ο ιδιοκτήτης απαλλοτριούμενου ακινήτου λαμβάνει, για τη στέρηση αυτή της ιδιοκτησίας του, πλήρη αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή ισούται με την, εγκαίρως και επικαίρως, κατά το Σύνταγμα, προσδιοριζόμενη, πλήρη, πραγματική αγοραία αξία του ακινήτου, περιλαμβάνει δε, προσέτι, και ανάλογη αποζημίωση για τμήμα της ιδιοκτησίας, το οποίο δεν απαλλοτριώνεται μεν και…

    • ΣΤΕ 291/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΠΗΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΟΕ ΜΥΚΟΝΟΥ]

      Περίληψη  – Το Ειδικό Πλαίσιο των Α.Π.Ε., ενσωματώνοντας χωροταξικό σχεδίασμα ανώτερου επιπέδου, νομίμως υποδεικνύει ως ενδεδειγμένη την τροποποίηση της ΖΟΕ Μυκόνου, η οποία, μη προβλέποντας, κατ’ ουσίαν, ζώνες επιτρεπτής χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων, δεν εναρμονιζόταν ούτε με το Περιφερειακό Πλαίσιο Νοτίου Αιγαίου. Με τον τρόπο αυτό, το Ειδικό Πλαίσιο των Α.Π.Ε. αποκαθιστά και τη συνεκτικότητα του…

     • ΣΤΕ 289/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ]

       Περίληψη  – Η θήρα αποτελεί μορφή διαχείρισης της άγριας πανίδας και επιτρέπεται βάσει πάντοτε ρητών κανονιστικών διατάξεων. Επομένως, η προσβαλλόμενη πράξη, στην οποία περιλαμβάνονται διατάξεις περί απαγόρευσης της θήρας, φέρει κανονιστικό χαρακτήρα. Προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι παράνομη και ακυρωτέα, διότι προβλέπει την απόλυτη απαγόρευση της θήρας, παρ’ ότι η επίδικη περιοχή δεν έχει…

      • Επικαιρότητα

      • Βιβλιοπαρουσίαση: Δ. Μέλισσας. Πλωτά Αιολικά Πάρκα – Πρόταση θεσμικού πλαισίου για ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο δημόσιο κόστος

       • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

       – Βιβλιοπαρουσίαση: Δημήτρης Μέλισσας. Πλωτά Αιολικά Πάρκα – Πρόταση θεσμικού πλαισίου για ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο δημόσιο κόστος, Εκδόσεις Σάκκουλα, 117 σελίδες, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021. – Η εντατικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ηλεκτροπαραγωγής από πηγές μηδενικών εκπομπών άνθρακα απασχολεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενόψει ιδίως της επιτακτικής ανάγκης υιοθέτησης ενός αειφόρου και κλιματικά ουδέτερου παραγωγικού μοντέλου στον ενεργειακό…

      • Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

        – Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 γιορτάστηκε η φετινή Ώρα της Γης. Για μία ώρα (20.00-21.00) έσβησαν τα φώτα στις περισσότερες πόλεις ανά τον κόσμο. Σχετικά με τη δράση αυτή της WWF, H Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανήρτησε το παρακάτω κείμενο: «Κάνε μια νέα αρχή!». Συμμετέχουμε στην παγκόσμια συμβολική δράση της WWF Greece για…

       • Επισκόπηση τύπου

       • Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

        • Μ. Περτσελάκη, Πρωτοδίκης ΔΝ

        • EπΑκ 2021, σ. 6-18

       • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠ1141/2019 (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ)

        • Ειρ. Λανταβού, Δικηγόρος ΔΝ

        • EπΑκ 2021, σ. 146-147

       • ΤΟ EFFET UTILE ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΣΤΕ 1525/2020) ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΣΤΕ 2313/2020)

        • Ευγ. Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ

        • ΘΠΔΔ 2021, σ. 26-34

       • Περιβαλλοντικό αρχείο

        Επικοινωνία

        Το όνομά σας (απαραίτητο)

        Το email σας (απαραίτητο)

        Θέμα

        Το μήνυμά σας

        Αποστολή αντίγραφου στο email μου

        [recaptcha]

        Νόμος και Φύση

        Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
        για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

        nomosphysis@ath.forthnet.gr

        210 3620737

        Με την ευγενική χορηγία

        και της

        RF ENERGY