ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΤΕ 2203/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ ΜΗ ΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ]

   Περίληψη  – Η παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση επαρχιακής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας γίνεται υπό τον όρο της ενάρξεως λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων εντός τριετίας από την κοινοποίηση σε αυτές της απόφασης που καθορίζει το τίμημα ή εξαετίας σε περίπτωση εγκρίσεως παράτασης της αρχικής προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η πάροδος άπρακτης της…

  • ΣΤΕ 2153/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑIΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ ΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ]]

    Περίληψη  – Η αιτούσα προβλέπει ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει αναγνωρίσει από μακρού χρόνου την διαμορφωμένη στην περιοχή οικιστική κατάσταση. Ειδικότερα, με το από 28.6.1918 β.δ. η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου αναγνωρίσθηκε ως Συνοικισμός. Συνεπώς, η μη εφαρμογή του περιγράμματος του οικισμού της Μονής Αγίου Διονυσίου στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αποτελεί παραβίαση των διατάξεων…

   • ΣΤΕ 2151/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΥΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA]

     Περίληψη – Προβάλλεται ότι μη νομίμως με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 9 του ν. 1650/1986, επιβάλλεται απαγόρευση εγκατάστασης ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων στην προαναφερόμενη περιοχή για δύο επιπλέον έτη, σε συνέχεια αποφάσεων του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες είχε προηγηθεί αναστολή…

    • Κείμενα

    • Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

     • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

     «Το σπίτι μας καίγεται κι εμείς κοιτάμε αλλού. Η φύση, ακρωτηριασμένη από την υπερεκμετάλλευση, δεν μπορεί πλέον να ανακάμψει και αρνούμαστε να το παραδεχτούμε. Η ανθρωπότητα υποφέρει. Πάσχει από κακή ανάπτυξη, τόσο στον Βορρά όσο και στον Νότο, και είμαστε αδιάφοροι. Η γη και η ανθρωπότητα βρίσκονται σε κίνδυνο και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». [1] Η…

    • ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

     • Β. Βρετού, Δρ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δικηγόρος-Ειδική Επιστήμονας

     Εισαγωγή Σήμερα είναι  κοινώς αποδεκτό και  κατανοητό ότι ο σκοπός και το περιεχόμενο του διεθνούς δικαίου είναι περισσότερο ευρέα από οποτεδήποτε άλλοτε. Ειδικότερα,  η τρέχουσα διεθνής πρακτική αναγνωρίζει και εν πολλοίς στηρίζεται  πλέον στις δράσεις και αποφάσεις των διεθνών οργανισμών. Η δραστηριότητα των διεθνών οργανισμών μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία «…νέων κανόνων δικαίου, και ειδικότερα,…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 2203/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ ΜΗ ΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ]

      Περίληψη  – Η παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση επαρχιακής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας γίνεται υπό τον όρο της ενάρξεως λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων εντός τριετίας από την κοινοποίηση σε αυτές της απόφασης που καθορίζει το τίμημα ή εξαετίας σε περίπτωση εγκρίσεως παράτασης της αρχικής προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η πάροδος άπρακτης της…

     • ΣΤΕ 2157/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΌΜΟΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΕ ΌΜΟΡΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ]

       Περίληψη  – Δεν προκύπτει εμφανής δικαιολογητικός λόγος τήρησης τεσσάρων παράλληλων διαδικασιών για την αδειοδότηση τεσσάρων όμοιων έργων σε όμορα γήπεδα με δικαιούχους ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα, ενώ θα μπορούσε να ακολουθηθεί η όλη διαδικασία για ένα ενιαίο έργο, το οποίο, ωστόσο, λόγω μεγαλύτερης ισχύος, θα υπαγόταν στη 2η υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας, που απαιτεί την…

      • ΣΤΕ 2153/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑIΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ ΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ]]

        Περίληψη  – Η αιτούσα προβλέπει ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει αναγνωρίσει από μακρού χρόνου την διαμορφωμένη στην περιοχή οικιστική κατάσταση. Ειδικότερα, με το από 28.6.1918 β.δ. η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου αναγνωρίσθηκε ως Συνοικισμός. Συνεπώς, η μη εφαρμογή του περιγράμματος του οικισμού της Μονής Αγίου Διονυσίου στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αποτελεί παραβίαση των διατάξεων…

       • Επικαιρότητα

       • ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

         Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε πρόσφατα την Ειδική Έκθεση 18/2019 με θέμα: «Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: η αναφορά στοιχείων είναι ικανοποιητική, απαιτείται όμως καλύτερη γνώση της κατάστασης υπό την προοπτική των μελλοντικών μειώσεων». Αρμόδιος για την εκπόνηση της Έκθεσης ήταν ο κ. Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Πρόεδρος του Ι Τμήματος αυτού. Ο…

        • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «ΤΟΠΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ»

          – Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) διοργανώνουν Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα: «Τοπικός χωρικός σχεδιασμός και εκτός σχεδίου δόμηση», την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.30 στην αίθουσα Τελετών ΕΜΠ (Κτίριο Αβέρωφ). Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

         • Επισκόπηση τύπου

         • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

          • Δημ. Πυργάκης, Πάρεδρος ΣτΕ

          • ΕφΔΔ 2019, σ. 449-461

         • Όρια της δικαιοπλαστικης εξουσιας του δικαστη, νομολογιακη συνοχη και ασφαλεια δικαιου. Με αφορμη την αποφαση ΣτΕ Ολ. 689/2019

          • Ευγ. Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ

          • ΘΠΔΔ 2019, σ. 493-500

         • Υποκατασταση νομοθετικης και εκτελεστικης λειτουργιας, με αφορμη τις ΣτΕ Ολ 689-90/2019, για την απευθειας άσκηση αγωγης ιδιοκτητων, επι περιορισμων προς προστασια του φυσικου περιβαλλοντος

          • Ευαγγελία Παυλίδου, Πρωτοδίκης ΔΔ-ΔΝ

          • ΘΠΔΔ 2019, σ. 408-411

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νόμος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          210 3620737

          Με την ευγενική χορηγία

          και της

          RF ENERGY