ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Η ΑΠΕΙΛΗ, Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

   Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης διοργανώνει Ομιλία με θέμα: «Δασικές Πυργακιές: Η απειλή, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η προστασία των πολιτών, τη Δευτέρα 14  Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19.00 στην Αθήνα (Κέκροπος 10, Πλάκα).   Δείτε εδώ την Πρόσκληση

  • ΣΤΕ 1820/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΟΥ Κ/Ζ “SEA DIAMOND” ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ]

    Περίληψη  Ο συντακτικός και ο ενωσιακός νομοθέτης, έχοντας επίγνωση του οικολογικού προβλήματος, το οποίο σε κάποιες πτυχές του, όπως η ρύπανση, θίγει και άλλο βασικό αγαθό, την ανθρώπινη υγεία, ανήγαγε το φυσικό περιβάλλον σε αντικείμενο ιδιαίτερης έννομης προστασίας, η προστασία δε αυτή πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσματική. Κατά συνέπεια, η ως άνω συνταγματική διάταξη…

   • ΣΤΕ 1724/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΜΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ “BAKE OFF” ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΠΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ]

     Περίληψη  Με τις 676 και 677/2018 αποφάσεις του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι οι διατάξεις του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”, (Α΄24), και, ιδίως, εκείνες του άρθρου 5, ρυθμίζουν ειδικώς το ζήτημα της εγκατάστασης περάτωσης έψησης προϊόντων αρτοποιίας είτε αυτοτελώς είτε εντός μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγορας τροφίμων, ως ειδικές δε διατάξεις υπερισχύουν των…

    • Κείμενα

    • ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

     • Β. Βρετού, Δρ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δικηγόρος-Ειδική Επιστήμονας

     Εισαγωγή Σήμερα είναι  κοινώς αποδεκτό και  κατανοητό ότι ο σκοπός και το περιεχόμενο του διεθνούς δικαίου είναι περισσότερο ευρέα από οποτεδήποτε άλλοτε. Ειδικότερα,  η τρέχουσα διεθνής πρακτική αναγνωρίζει και εν πολλοίς στηρίζεται  πλέον στις δράσεις και αποφάσεις των διεθνών οργανισμών. Η δραστηριότητα των διεθνών οργανισμών μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία «…νέων κανόνων δικαίου, και ειδικότερα,…

    • ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

     • ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΤΣΟΚΑΝΑΣ , Δρ. Διεθνούς Δικαίου, Δικηγόρος

     Ι. Εισαγωγή Η έννοια «διαπραγμάτευση» απασχολεί τη χώρα μας πολλά χρόνια τώρα, καθώς έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης πάμπολλα θέματα «Υψηλής» και «Χαμηλής Πολιτικής». Χωρίς να ενδιαφέρει την παρούσα μελέτη το μετρήσιμο αποτέλεσμα της κάθε διαπραγμάτευσης, θετικό ή αρνητικό, που μπορεί να ανακαλέσει ο καθένας στο μυαλό του, αυτό που θα επιχειρηθεί με την παρούσα μελέτη…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 1820/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΟΥ Κ/Ζ “SEA DIAMOND” ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ]

      Περίληψη  Ο συντακτικός και ο ενωσιακός νομοθέτης, έχοντας επίγνωση του οικολογικού προβλήματος, το οποίο σε κάποιες πτυχές του, όπως η ρύπανση, θίγει και άλλο βασικό αγαθό, την ανθρώπινη υγεία, ανήγαγε το φυσικό περιβάλλον σε αντικείμενο ιδιαίτερης έννομης προστασίας, η προστασία δε αυτή πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσματική. Κατά συνέπεια, η ως άνω συνταγματική διάταξη…

     • ΣΤΕ 1795/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ]

       Περίληψη  Η κατά το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 998/79 διάνοιξη δημόσιας οδού διά μέσου δάσους ή δασικής εκτάσεως είναι επιτρεπτή μόνον για εξαιρετικό μέτρο, το οποίο επιβάλλεται για λόγους σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, που θεμελιώνεται και αιτιολογείται επαρκώς πάντοτε δε ύστερα από περιβαλλόντική μελέτη, που διασφαλίζει πλήρως την προστασία του δάσους, καθώς και τη…

      • ΣΤΕ 1725/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΊΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΕΝΤΟΣ «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΩΣΗΣ» ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ]

        Περίληψη   Η άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει απόφαση κατεδάφισης, όπως εκδηλώθηκε με έγγραφο του Δασάρχη κατόπιν νέας κατ’ ουσίαν έρευνας της υπόθεσης, έχει εκτελεστό χαρακτήρα και παραδεκτώς προσβάλλεται αίτηση ακυρώσεως.  Οι λόγοι ακυρώσεως είναι απορριπτέοι στο σύνολό τους ως αβάσιμοι. Και τούτο διότι η αιτούσα, ήδη από το 1999, είχε παραδώσει στο Δασαρχείο Καπανδριτίου προς…

       • Επικαιρότητα

       • ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Η ΑΠΕΙΛΗ, Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

         Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης διοργανώνει Ομιλία με θέμα: «Δασικές Πυργακιές: Η απειλή, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η προστασία των πολιτών, τη Δευτέρα 14  Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19.00 στην Αθήνα (Κέκροπος 10, Πλάκα).   Δείτε εδώ την Πρόσκληση

        • ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

          Με αφορμή την έκδοση του έργου «Αναγκαστική Απαλλοτρίωση» υπό την επιμέλεια του κ. Νικόλαου Ρόζου, Αντιπροέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., ΔΝ, η Νομική Βιβλιοθήκη και το περιοδικό «Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου» διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: Επεμβάσεις στην ακίνητη ιδιοκτησία, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα «Χάρης Καρατζάς», Νομική Βιβλιοθήκη (Μαυρομιχάλη…

         • Επισκόπηση τύπου

         • Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

          • Μαρία Τσίτσου, Εφέτης ΔΔ

          • ΔιΔικ 2019, σ. 367-371

         • ΌΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΟΛ. 689/2019

          • Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

          • ΘΠΔΔ 2019, σ. 493-500

         • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕ 2688/2018 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

          • Κατερίνα Παπαδοπούλου, Δικηγόρος ΔΝ

          • ΘΠΔΔ 2019, σ. 243-246

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg