ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΤΕ 1268/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ‘ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ Π.Δ.]

   Περίληψη  – Προβλέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και κατά παραλείψεως της διοικητικής αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, καθώς και κατά της ρητής αρνήσεως της αρχής να προβεί στην ενέργεια αυτή, εφ’ όσον ο νόµος επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να ρυθμίσει συγκεκριμένη σχέση με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξεως. Τέτοια παράλειψη ή άρνηση…

  • ΣΤΕ 1119/2019 [ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ]

    Περίληψη  – Ακίνητα που εμπίπτουν στις περ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου αυτού χαρακτηρίζονται ως μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως της Υπηρεσίας και γνώμης του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπονται διαζευκτικώς δύο τρόποι δημοσιότητας της ανωτέρω εισηγήσεως (είτε η απευθείας κοινοποίηση στον κύριο, νομέα…

   • ΠΕ ΣΤΕ 79/2019 [ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΧΑΣΕ «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ VIP EXCLUSIVE CLUB ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΡΠΙΟ]

     Δημοσιεύθηκε από το Ε’ τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας «Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία «Επένδυση Κατασκευή και Λειτουργία Πολυτελούς Τουριστικής Μονάδας VIP Exclusive Club στη νήσο Σκορπιό»». Δείτε εδώ το ΠΕ.  

    • Κείμενα

    • ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

     • ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΤΣΟΚΑΝΑΣ , Δρ. Διεθνούς Δικαίου, Δικηγόρος

     Ι. Εισαγωγή Η έννοια «διαπραγμάτευση» απασχολεί τη χώρα μας πολλά χρόνια τώρα, καθώς έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης πάμπολλα θέματα «Υψηλής» και «Χαμηλής Πολιτικής». Χωρίς να ενδιαφέρει την παρούσα μελέτη το μετρήσιμο αποτέλεσμα της κάθε διαπραγμάτευσης, θετικό ή αρνητικό, που μπορεί να ανακαλέσει ο καθένας στο μυαλό του, αυτό που θα επιχειρηθεί με την παρούσα μελέτη…

    • Προστασια του περιβαλλοντος: φυσικες καταστροφες και αυθαιρετη δομηση

     • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δ.Ν.

     Οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος παραδοσιακά αντιμετωπίζονται ως εχθρικοί προς την οικονομική δραστηριότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία, την άσκηση των απόλυτων εξουσιών που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας εξουσίες του δικαιώματος κυριότητας. Προσφάτως, διαπιστώθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο, εξ αιτίας δύο πολύνεκρων φυσικών καταστροφών, ότι η ελλιπής προστασία του περιβάλλοντος και η παραβίαση των κανόνων…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 1268/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ‘ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ Π.Δ.]

      Περίληψη  – Προβλέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και κατά παραλείψεως της διοικητικής αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, καθώς και κατά της ρητής αρνήσεως της αρχής να προβεί στην ενέργεια αυτή, εφ’ όσον ο νόµος επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να ρυθμίσει συγκεκριμένη σχέση με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξεως. Τέτοια παράλειψη ή άρνηση…

     • ΣΤΕ 1219/2019 [ΆΡΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΑ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ] 

       Περίληψη  – Οι διαφορές που ανακύπτουν από την άρνηση αποχαρακτηρισμού ιδιωτικού ακινήτου ως ευρισκόµενου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος έχουν τον χαρακτήρα ακυρωτικής διαφοράς υπαγόμενης στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως διαφορές αναφυόμενες κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας. Εκτελεστή παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοίκησης προσβλητή με αίτηση…

      • ΣΤΕ 1119/2019 [ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ]

        Περίληψη  – Ακίνητα που εμπίπτουν στις περ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου αυτού χαρακτηρίζονται ως μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως της Υπηρεσίας και γνώμης του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπονται διαζευκτικώς δύο τρόποι δημοσιότητας της ανωτέρω εισηγήσεως (είτε η απευθείας κοινοποίηση στον κύριο, νομέα…

       • Επικαιρότητα

       • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

         Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) διοργανώνουν επιστημονική εσπερίδα με θέμα: [«Ανθεκτικότητα» ως παράμετρος σχεδιασμού του αστικού χώρου], την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 17.00 στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων (κτίριο Αβέρωφ). Δείτε εδώ το Πρόγραμμα

        • ΣτΕ ΟΛΟΜ 685/2019: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

          – H Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 685/2019 απόφασή της (πρόεδρος η κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, εισηγητής ο κ. Χρήστος Ντουχάνης), έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 153 παρ. ΙΑ του ν. 4389/2016, με την οποία εξαιρούνται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών…

         • Επισκόπηση τύπου

         • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

          • Η. Παρασκευάς, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Ελληνιστής, Μ.Α Κλασικής Φιλολογίας

          • Ε. Σταματίου, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας-Χωροταξίας (Phd, PPhd)

          • ΠερΔικ 2019, σ. 93-114

         • Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

          • Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ

          • ΠερΔικ 2019, σ. 62-68

         • ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ άΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ UNESCO του 2003

          • Α. Γκανά, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2019, σ. 79-92

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg