ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Βιβλιοπαρουσίαση: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος

  • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.

  Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2021, σελ. 395 Παρουσίαση: Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.   Το παρουσιαζόμενο βιβλίο παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο την αντιμετώπιση, από το δίκαιο του περιβάλλοντος (διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό) των γενετικών πόρων: οποιουδήποτε, δηλαδή, υλικού…

 • ΣΤΕ 1324/2021 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ]

   Περίληψη  – Για την εκτέλεση έργου σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικός τόπος [ή/και εμπίπτει εντός αρχαιολογικού χώρου], αλλά και ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και υπάγεται, συνεπώς, σε διπλό καθεστώς προστασίας απαιτείται, αφενός, σχετική έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος αποφαίνεται αιτιολογημένα, δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/2002, κατά πόσον το προς εκτέλεση…

  • ΣΤΕ 1322/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ]

    Περίληψη  – Για την πραγματοποίηση έργων οδοποιίας που αφορούν δημοτικές και κοινοτικές οδούς εκτός σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών, καθώς και αγροτικές οδούς, οι οποίες πάντως αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία και δεν καθιστούν οικοδομήσιμα τα γήπεδα, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την έγκριση περιβαλλοντικών. Τούτων έπεται ότι αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις…

   • Κείμενα

   • Από τις αστικές χρήσεις με τον πολεοδόμο, στις χρήσεις γης της Νatura 2000 με τον περιβαλλοντολόγο;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Καθηγητής ΕΜΠ

    1. H Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 446 περιοχές(YA 50743/2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Από αυτές, 265 περιοχές έχουν οριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και 207 έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία για τα πτηνά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με…

   • H προστασία του περιβάλλοντος κατά την ΕΣΔΑ και την ΑΣΔΑ

    • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΚΑΚΗ, Ασκούμενη Δικηγόρος, LL.B, LL.M. Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

    Περίληψη Η σχέση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναμφισβήτητη. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται η εξέλιξη, υπό τη νομολογία του ΕΔΔΑ, της προστασίας του περιβάλλοντος από τα ήδη κατοχυρωμένα στην ΕΣΔΑ δικαιώματα, ενόψει της απουσίας ρητής πρόβλεψης του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον (Μέρος Ι). Συγκριτικά εξετάζεται προάσπιση του περιβάλλοντος από το…

   • Νομολογία

   • ΣΤΕ 1557/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΥΔΑΤΙΝΗ ΈΚΤΑΣΗ]

     Περίληψη  – Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την προσβαλλόμενη πράξη εξετάστηκε η δυνατότητα εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης που επικαλείται η αιτούσα. Διαπιστώθηκε δε ότι, ανεξαρτήτως του εάν εμπίπτει η επίδικη μονάδα στο πεδίο εφαρμογής της, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή δεν ήταν παράνομη αλλά λειτουργούσε με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ κατά…

    • ΣΤΕ 1555/2021 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ]

      Περίληψη  – Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξεως, για τον καθορισμό της εν προκειμένω μόνης αμφισβητούμενης οριογραμμής παραλίας ελήφθησαν υπ’ όψιν οι κατόπιν αυτοψίας διαπιστώσεις των μελών της κατά νόμον αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, βάσει νομίμων κριτηρίων. Ειδικότερα, από τα στοιχεία του φακέλου, και ιδίως την από…

     • ΣΤΕ 1553/2021 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ]

       Περίληψη  – Αφού, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14, στην οποία προβλέπεται, μετά από πλήρη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, η εκτέλεση εργασιών, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, για την αποκατάσταση βλάβης σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης προς αποτροπή άμεσου κινδύνου, στο ν. 3028/2002 δεν ορίζονται άλλοι τρόποι χορήγησης άδειας επέμβασης…

      • Επικαιρότητα

      • Σχέδιο εθνικού κλιματικού νόμου ΥΠΕΝ: Μικρά θετικά βήματα, τη στιγμή που χρειαζόμαστε άλματα

        Κοινή ανακοίνωση των περιβαλλοντικών οργανώσεων: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, Vouliwatch, ΓΣΕΕ, WWF Ελλάς Ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό Κελσίου δεν είναι ένας πολιτικός στόχος, αλλά το όριο, πέρα από το οποίο η ζωή…

       • Βιβλιοπαρουσίαση: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος

        • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.

        Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2021, σελ. 395 Παρουσίαση: Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.   Το παρουσιαζόμενο βιβλίο παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο την αντιμετώπιση, από το δίκαιο του περιβάλλοντος (διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό) των γενετικών πόρων: οποιουδήποτε, δηλαδή, υλικού…

       • Επισκόπηση τύπου

       • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

        • ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

        • ΠερΔικ 2021, σ. 162-175

       • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

        • Μαρία Γαβουνέλη, Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

        • ΠερΔικ 2021, σ. 153-161

       • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕ 2316/2020 (ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΈΚΤΑΣΗ – ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)

        • Κατερίνα Παπαδοπούλου, Διδάκτωρ ΔΔ

        • ΘΠΔΔ 2021, σ. 486-488

       • Περιβαλλοντικό αρχείο

        Επικοινωνία

        Το όνομά σας (απαραίτητο)

        Το email σας (απαραίτητο)

        Θέμα

        Το μήνυμά σας

        Αποστολή αντίγραφου στο email μου

        [recaptcha]

        Νόμος και Φύση

        Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
        για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

        nomosphysis@ath.forthnet.gr

        210 3620737

        Με την ευγενική χορηγία

        και της

        RF ENERGY