ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΠΕ ΣΤΕ 80/2018 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ «ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»]

   Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του επανυποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του, ως “Περιοχής Προστασίας της Φύσης”». Δείτε εδώ το ΠΕ.

  • Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα: «Δασικός Χώρος και Σχεδιασμός»

    Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) διοργανώνουν Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα: «Δασικός Χώρος και Σχεδιασμός», την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00, στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων – Κτίριο Αβέρωφ. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

   • Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Τα προβλήματα του παρελθόντος, προκλήσεις για το μέλλον»

     Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Τα προβλήματα του παρελθόντος, προκλήσεις για το μέλλον», το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΕΛΛΕΤ (Τριπόδων 28, Πλάκα). Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

    • Κείμενα

    • Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και ΣτΕ στα χρόνια της κρίσης

     • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

     Μια από τις ευτυχέστερες στιγμές της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής υπήρξε η θεμελίωση του περιβαλλοντικού Συντάγματος. Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 ο Γ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην ενηλικίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, που συντελέσθηκε κυρίως με τη νομολογία του ΣτΕ. Όπως έγραψε στο ιστορικό άρθρο του για το περιβαλλοντικό Σύνταγμα, πλούσιους καρπούς αντλούμε ασφαλώς από τις…

    • Η μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού λατομείου βιομηχανικού ορυκτού. Η παράτασή της de lege lata και de lege ferenda*

     • Θ. Ξηρός, ΔΝ-Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

     *[Το ισχύον δίκαιο κατά την παράδοση της γνωμοδότησης, δηλαδή οι διατάξεις de lege lata, περιλαμβάνονταν στους ν. 669/1997 και 2702/1999, ενώ τις de lege ferenda αποτελούσαν όσες είχαν περιληφθεί στο προσχέδιο νόμου: «Περί λατομείων». Είχε παραδοθεί η γνωμοδότηση, όταν κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής…

    • Νομολογία

    • ΠΕ ΣΤΕ 80/2018 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ «ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»]

      Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του επανυποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του, ως “Περιοχής Προστασίας της Φύσης”». Δείτε εδώ το ΠΕ.

     • ΣΤΕ 1334/2018 [Άδεια διαχείρισης αποβλήτων για τον 2ο ΧΥΤΑ Φυλής]

       Περίληψη – Επειδή η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης περιορίζεται στην αόριστη αναφορά ότι η απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής δεν περιέχει «με σαφήνεια όλα τα στοιχεία», χωρίς να αποδίδει συγκεκριμένη πλημμέλεια στην αιτιολογία της απόφασης του Νομάρχη Δυτικής Αττικής. Αντιθέτως, η νομαρχιακή απόφαση θεμελιώνεται στη σχετική έκθεση στην οποία διαπιστώθηκε, με επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων, ότι…

      • ΣτΕ 1262/2018 [Νόμιμη διακοπή λειτουργίας μονάδας παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος]

        Περίληψη -Προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη και ακυρωτέα, επειδή η κύρωση της διακοπής λειτουργίας επιβάλλεται μόνο όταν η διαπιστωθείσα παράβαση δεν είναι δυνατόν να αρθεί με ηπιότερα μέσα. Όπως, όμως, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η οποία είχε επίσης ενημερωθεί από το έτος 2009 ότι ενόψει των ανωτέρω και του μακρού χρόνου…

       • Επικαιρότητα

       • ΠΕ ΣΤΕ 80/2018 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ «ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»]

         Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του επανυποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του, ως “Περιοχής Προστασίας της Φύσης”». Δείτε εδώ το ΠΕ.

        • ΠΕ ΣΤΕ 58/2018 [ Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση έκτασης για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη θέση «Νησί Μάρεζα-Κοκόσι»]

          Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση έκτασης για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη θέση «Νησί Μάρεζα-Κοκόσι». Δείτε εδώ το ΠΕ.

         • Επισκόπηση τύπου

         • Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και ρυμοτομική απαλλοτρίωση: Μια χρόνια «πάλη των (δια)τάξεων» (σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 528/2017)

          • Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2017, σ. 773-777

         • Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ εντός του οικείου Ευρωπαϊκού περιγράμματος

          • Μ. Τζούλη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2017, σ. 681-692

         • Ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των δασών στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων

          • Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2017, σ. 704-710

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg