ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΤΕ 2313/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΈΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ]

   Περίληψη – Με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει, διότι εγκρίνει έργα διευθέτησης του ρέματος χωρίς να έχει προηγηθεί η οριοθέτηση του ρέματος στο σύνολό του ή πρόταση για την οριοθέτησή του στο σύνολο αυτού. Ο λόγος αυτός προβάλλεται βασίμως. Τούτο δε διότι, το Δικαστήριο, με την 1242/2008 απόφασή του, είχε επιβάλει στη…

  • «Πράσινη» ανάπτυξη και «πράσσειν άλογα»*

   • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο London School of Economics

   • ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Καθηγητής Στρατηγικής στο London Business School

   Είναι ευτύχημα για τη χώρα μας ότι, τουλάχιστον επί της αρχής, ο στόχος της «πράσινης» (ή βιώσιμης) ανάπτυξης έχει γίνει αποδεκτός, αποτελώντας πυλώνα τόσο της κυβερνητικής πολιτικής όσο και του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκαμψης, με αποδοχή και από την αντιπολίτευση. Ο στόχος αυτός καλύπτει μεγάλο εύρος δράσεων, από την τελεσφόρα μείωση της χρήσης υδρογονανθράκων και τη…

  • ΣΤΕ 2145/2020 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ]

    Περίληψη  – Στην περίπτωση που η οριοθέτηση ρέματος δεν έχει λάβει χώρα, είναι, τουλάχιστον, υποχρεωτική η µελέτη και η κατασκευή του έργου κατά τρόπο που να µην επηρεάζει τη φυσική λειτουργία του ρέματος. Εφόσον πληρούται αυτή η προϋπόθεση, γίνεται δεκτό ότι η παράλειψη οριοθέτησης του ρέματος πριν από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, για το…

   • Κείμενα

   • Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν. 4685/2020) ΚΑΙ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000

    • ΣΟΦΙΑ ΚΟΠΕΛΑ, Νομικός, Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, WWF Ελλάς

    • ΑΝΝΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ, Δικηγόρος, Νομική συνεργάτης, WWF Ελλάς

    Εισαγωγή O νέος νόμος 4685/2020 (A΄92/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» τροποποίησε τις διατάξεις του ν. 1650/1986 σχετικά με τη διαδικασία θεσμοθέτησης του νομικού πλαισίου για τις προστατευόμενες περιοχές. Μεταξύ άλλων, μια διάταξη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη κατά τη…

   • Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ: ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

    • ΑΝΤΩΝΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε.

    • ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε.

    Στη μνήμη του καθηγητή μας Ίωνα Σαγιά 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ  Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Στοχεύει στην εξόντωση πληθυσμών των χαρακτηριζόμενων ως «επιβλαβών» ζώων και πτηνών. Τα κύρια κίνητρα για τη χρήση των δολωμάτων είναι οι ζημίες που προκαλούνται από τα παραπάνω είδη στο ζωικό κεφάλαιο…

   • Νομολογία

   • ΣΤΕ 2313/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΈΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ]

     Περίληψη – Με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει, διότι εγκρίνει έργα διευθέτησης του ρέματος χωρίς να έχει προηγηθεί η οριοθέτηση του ρέματος στο σύνολό του ή πρόταση για την οριοθέτησή του στο σύνολο αυτού. Ο λόγος αυτός προβάλλεται βασίμως. Τούτο δε διότι, το Δικαστήριο, με την 1242/2008 απόφασή του, είχε επιβάλει στη…

    • ΣτΕ Ολ 2776/2020 [ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ]

      Περίληψη – Με την 2776/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατοίκων Δήμων της Αττικής γύρω από το Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού κατά της έγκρισης των πολεοδομικών μελετών επτά ζωνών πολεοδόμησης σ’ αυτόν. Με την αίτηση οι κάτοικοι είχαν προβάλει ότι η αναβολή, βάσει αντισυνταγματικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της περιέλευσης των…

     • ΣτΕ Ολ 2777/2020 [ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ]

       Περίληψη – Με την απόφαση της μειζ. Ολομ. 2777/2020 απορρίφθηκε ως απαράδεκτη αίτηση περιβαλλοντικού σωματείου και φυσικών προσώπων για την ακύρωση των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4612/2019 (Α΄ 77), με τις οποίες κυρώθηκε σύμβαση παραχώρησης του έργου μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και μελέτης –…

      • Επικαιρότητα

      • «Πράσινη» ανάπτυξη και «πράσσειν άλογα»*

       • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο London School of Economics

       • ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Καθηγητής Στρατηγικής στο London Business School

       Είναι ευτύχημα για τη χώρα μας ότι, τουλάχιστον επί της αρχής, ο στόχος της «πράσινης» (ή βιώσιμης) ανάπτυξης έχει γίνει αποδεκτός, αποτελώντας πυλώνα τόσο της κυβερνητικής πολιτικής όσο και του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκαμψης, με αποδοχή και από την αντιπολίτευση. Ο στόχος αυτός καλύπτει μεγάλο εύρος δράσεων, από την τελεσφόρα μείωση της χρήσης υδρογονανθράκων και τη…

      • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ ΤΗΣ 17ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C‑849/19 [Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας]

        – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε με προσφυγή της ενώπιον του ΔΕΕ να διαπιστωθεί από  από το Δικαστήριο ότι η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον καθορισμό των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά τους 239 τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική…

       • Επισκόπηση τύπου

       • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

        • Δ. Ακουμιανάκη, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ

        • ΕφΔΔ 2020, σ. 478-489

       • ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

        • Αθ. Παπαθανασόπουλος, Δικηγόρος - ΔΝ

        • ΕφΔΔ 2020, σ. 490-497

       • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕ 1306/2019 (ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΟΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓ. ΚΟΣΜΑ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ)

        • Π. Γαλάνης, Δικηγόρος

        • ΕφΔΔ 2020, σ. 377-382

       • Περιβαλλοντικό αρχείο

        Επικοινωνία

        Το όνομά σας (απαραίτητο)

        Το email σας (απαραίτητο)

        Θέμα

        Το μήνυμά σας

        Αποστολή αντίγραφου στο email μου

        [recaptcha]

        Νόμος και Φύση

        Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
        για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

        nomosphysis@ath.forthnet.gr

        210 3620737

        Με την ευγενική χορηγία

        και της

        RF ENERGY