ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΤΕ 223/2020 [ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ]

   Περίληψη  – Η πραγματοποίηση δοκιμών σε ευρύ φάσμα αναλογίας των δύο συμπυκνωμάτων (Ολυµπιάδας / Σκουριών), με την οποία η αιτούσα θέλησε να αποδείξει την ευελιξία της επιλεγείσης μεθόδου, δεν τεκμηριώνει τεχνική αδυναμία επεξεργασίας συμπυκνωμάτων στην αναλογία 1:8, ούτε προσάπτει ανακρίβεια ή ανεπάρκεια στην υποβληθείσα προς  έγκριση τεχνική μελέτη ως προς το σημείο αυτό και η…

  • ΣΤΕ 165/2020 [ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ]

    Περίληψη  – Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 9 έως 13 του ίδιου νόμου, θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία, με σκοπό την έρευνα και τη διαπίστωση της βασιμότητας των ισχυρισμών φυσικού ή νοµικού προσώπου που προβάλλει έναντι του Δημοσίου δικαιώματα κυριότητας επί ακινήτων. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής…

   • ΣΤΕ 66/2020 [ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΆΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΥΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA]

     Περίληψη  – Κατά την αξιολόγηση αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξετάζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η συνδρομή των κριτηρίων που θεσπίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται ότι ελλείπει κάποιο από τα κριτήρια αυτά η άδεια παραγωγής δεν χορηγείται. Ειδικότερα,…

    • Κείμενα

    • Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΩΡ ΚΑΙ Η ΥΔΡΟ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

     • Ιάκωβος Γ. Γκανούλης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

     1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ *  Η κατάσταση του νερού στην Ελλάδα εμφανίζει διαχρονικά προβλήματα που κατά καιρούς είναι ιδιαίτερα οξυμμένα και εμφανίζονται με δραματικό τρόπο σε ορισμένες περιοχές. Για παράδειγμα αναφέρουμε την παρατεταμένη επταετή ανομβρία 1988-1994 που δημιούργησε καταστάσεις ξηρασίας στην Αττική, ώστε το καλοκαίρι του 1993 τα υδατικά αποθέματα για την ύδρευση της Αθήνας από…

    • Οι Αρχές πρώτου Σταδίου Πολεοδομικού Σχεδιασμού

     • Δ. Μέλισσας, Δικηγόρος-Καθηγητής ΕΜΠ

     I. Γιατί αρχές πρώτου σταδίου του πολεοδομικού σχεδιασμού [1] Οι αρχές αποτελούν ή οφείλουν να αποτελούν  αξιακό ιδεώδες στη δουλειά κάθε μελετητή πολεοδόμου και εφαρμοστή (διοικητικού υπαλλήλλου, δικηγόρου, μηχανικού) των πολεοδομικών ρυθμίσεων  που  απαντώνται= σε κάθε επιλογή του ξεχωριστά και  συνολικά σε όλη τη μελέτη του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του πρώτου σταδίου πολεοδομικού σχεδιασμού,…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 223/2020 [ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ]

      Περίληψη  – Η πραγματοποίηση δοκιμών σε ευρύ φάσμα αναλογίας των δύο συμπυκνωμάτων (Ολυµπιάδας / Σκουριών), με την οποία η αιτούσα θέλησε να αποδείξει την ευελιξία της επιλεγείσης μεθόδου, δεν τεκμηριώνει τεχνική αδυναμία επεξεργασίας συμπυκνωμάτων στην αναλογία 1:8, ούτε προσάπτει ανακρίβεια ή ανεπάρκεια στην υποβληθείσα προς  έγκριση τεχνική μελέτη ως προς το σημείο αυτό και η…

     • ΣτΕ 2067/2019 [Έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά κανονιστικής απόφασης Λιμενάρχη]

       Περίληψη – Άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για την προσβολή κανονιστικής πράξεως με αίτηση ακυρώσεως γεννάται, κατ’ αρχήν, από την έναρξη της ισχύος της, από την οποία επέρχεται η μεταβολή στην έννομη τάξη. Η δε προϋπόθεση του προσωπικού εννόμου συμφέροντος συντρέχει, όταν η προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση θίγει συγκεκριμένες ελευθερίες ή δικαιώματα του αιτούντος, τα οποία…

      • ΣΤΕ 169/2020 [ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΈΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΈΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ]

        Περίληψη  – Ως αφετηρία της τριακονθήμερης προθεσμίας για την άσκηση ένστασης, νομίμως ορίζεται η τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας στην αυθαίρετη κατασκευή, δεδομένου και ότι η ρύθμιση αυτή, η οποία εναρμονίζεται με τον πραγματοπαγή χαρακτήρα της έκθεσης αυτοψίας, αποβλέπει στη συντομότερη τελείωση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας, ώστε να εκφέρεται χωρίς καθυστέρηση η οριστική κρίση της Διοίκησης…

       • Επικαιρότητα

       • Εκδήλωση: “Χωρικός σχεδιασμός, οικιστική ανάπτυξη, χρήσεις γης: πρόσφατες εξελίξεις”

         – Η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση στη μνήμη του Κωνσταντίνου Χορομίδη με θέμα: “Χωρικός σχεδιασμός, οικιστική ανάπτυξη, χρήσεις γης: πρόσφατες εξελίξεις”, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 17.30, στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα Θεσσαλονίκης). Δείτε εδώ την πρόσκληση.

        • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

          – Η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία», την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου Επικρατείας. Δείτε εδώ την Πρόσκληση.

         • Επισκόπηση τύπου

         • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΣΤΕ 1272/2019 (ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

          • Π. Γαλάνης, Νομικός

          • ΠερΔικ 2019, σ. 450-474

         • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕ 652/2019 (ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΈΚΤΑΣΗΣ)

          • Στ. Μελιδώνης, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2019, σ. 448-450

         • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

          • Αλ. Ρασούλης, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2019, σ. 427-442

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νόμος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          210 3620737

          Με την ευγενική χορηγία

          και της

          RF ENERGY