ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

   Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο του έργου Life Natura Themis με τίτλο: «Διεθνείς Προοπτικές στην Πρόληψη του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος», που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα (Electra Palace). Δείτε εδώ το πρόγραμμα. Για δηλώσεις συμμετοχής δείτε εδώ.

  • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: TUFE 2018

    Το ΤΕΕ σε συνεργασία με διεθνείς φορείς (FIG, UNECE, UIA) συνδιοργανώνουν διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα: Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή. Οι επιπτώσεις των μεγάλων καταστροφών στο δομημένο περιβάλλον στην κατασκευαστική βιομηχανία και τα ακίνητα, στις 7-9 Νοεμβρίου 2018 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

   • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ & ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

     Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών ΕΜΠ και η ΕΕΔιΠοΧ διοργανώνουν επιστημονική εσπερίδα με θέμα: «Φυσικές καταστροφές & Χωρικές Πολιτικές» την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων (Κτίριο Αβέρωφ). Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

    • Κείμενα

    • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

     • Αγνή Καραδήμου,

     Εισαγωγή Η προστασία των πολιτισμικών αγαθών με χωρική υπόσταση, δηλαδή ακινήτων μνημείων και χώρων (αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, νεώτερων αρχιτεκτονικών μνημείων, ιστορικών κέντρων πόλεων, τοπίων, κ.λ.π. – θα αναλυθούν παρακάτω) αποτελεί αντικείμενο της σύντομης αυτής μελέτης. Ειδικότερα, θα μας απασχολήσουν οι τάσεις που διαγράφονται στα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή θεσμικά κείμενα ως προς το αντικείμενο…

    • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

     • Κ. Καρατσώλης, Δικηγόρος

     Εισαγωγή Η Ελλάδα, λόγω της μακράς και πλούσιας ιστορίας της, αποτελεί μία από τις χώρες που διαθέτουν πλούσια πολιτιστική και ειδικότερα αρχιτεκτονική κληρονομιά. Το πολιτιστικά μνημεία που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε πόλη της, καθώς και το πλήθος των ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος κτιρίων που συνόδευσαν κάθε σελίδα της ιστορίας της, αποτέλεσαν και αποτελούν χαρακτηριστικές εικόνες της…

    • Νομολογία

    • ΣτΕ 2301/2018 [Παράνομη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκδοθείσα ως κατεπείγουσα κατά παρέκκλιση της πάγιας διαδικασίας]

      Περίληψη -Με τις διατάξεις των άρθρων 150, 151 και 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον έλεγχο, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας αρχικά και της Ειδικής Επιτροπής Περιφέρειας του άρθρου 152 του ως άνω Κώδικα στη συνέχεια, των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων από άποψη νομιμότητας και…

     • ΣτΕ 2298/2018 [Παράνομη άδεια οικοδομής λόγω μη προηγηθείσας ταυτοποίησης όμορου «τυφλού» ακινήτου]

       Περίληψη -Η κατά τις πολοεδομικές διατάξεις τακτοποίηση, αποβλέπουσα στη δημιουργία δυναμένων να οικοδομηθούν οικοπέδων για την πληρέστερη κατά τον προορισμό τους εκμετάλλευση, αλλά και για την αρμονική οικιστική ανάπτυξη της οικείας περιοχής κατά τους όρους του διέποντος αυτήν σχεδίου, είναι επιτρεπτή και προκειμένου να διαμορφωθούν οικόπεδα που είναι μεν καθ’ όλα άρτια, στερούνται, όμως, της κατάλληλης…

      • ΣτΕ 2229/2018 [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για αποχαρακτηρισμό διατηρητέου κατά ΓΟΚ ακινήτου]

        Περίληψη -Ο χαρακτηρισμός κτηρίου ή τυχόν άλλων στοιχείων, κατά ΓΟΚ, ως διατηρητέων συνιστά , κατ’ αρχήν, περιορισμό της ιδιοκτησίας. Τούτο, όμως, δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης αποκτά, άνευ ετέρου, το δικαίωμα να ζητήσει την απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή του ακινήτου ή την χρηματική του αποζημίωση, δεδομένου ότι, στην περίπτωση κτηρίων ή στοιχείων που χαρακτηρίζονται καθ’ εαυτό διατηρητέα…

       • Επικαιρότητα

       • ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

         Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο του έργου Life Natura Themis με τίτλο: «Διεθνείς Προοπτικές στην Πρόληψη του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος», που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα (Electra Palace). Δείτε εδώ το πρόγραμμα. Για δηλώσεις συμμετοχής δείτε εδώ.

        • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: TUFE 2018

          Το ΤΕΕ σε συνεργασία με διεθνείς φορείς (FIG, UNECE, UIA) συνδιοργανώνουν διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα: Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή. Οι επιπτώσεις των μεγάλων καταστροφών στο δομημένο περιβάλλον στην κατασκευαστική βιομηχανία και τα ακίνητα, στις 7-9 Νοεμβρίου 2018 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

         • Επισκόπηση τύπου

         • Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 962/2018 («Διαπλάτυνση τοπικού δρόμου. Έννοια τοπικής υπόθεσης»)

          • Στ. Κουστένη, Νομικός

          • ΠερΔικ 2018, σ. 344-348

         • Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 1013/2018 («Λειτουργία λατομείου και προστασία νεολιθικού οικισμού»)

          • Κ. Παπαδοπούλου, Δικηγόρος ΔΝ

          • ΠερΔικ 2018, σ. 293-295

         • Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 556/2018 («Παραλείψεις ασκήσεως εποπτείας και εφαρμογής της νομοθεσίας περί δασικών χαρτών»)

          • Π. Καποτάς, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2018, σ. 284-285

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg