ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα: «Δασικός Χώρος και Σχεδιασμός»

   Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) διοργανώνουν Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα: «Δασικός Χώρος και Σχεδιασμός», την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00, στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων – Κτίριο Αβέρωφ. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

  • Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Τα προβλήματα του παρελθόντος, προκλήσεις για το μέλλον»

    Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Τα προβλήματα του παρελθόντος, προκλήσεις για το μέλλον», το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΕΛΛΕΤ (Τριπόδων 28, Πλάκα). Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

   • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

     Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η ΕΕΔιΠοΧ, διοργανώνουν την Παρασκευή 30.3.2018 (:16.30-20.00) και το Σάββατο 31.3.2018 (:10.30-14.00), Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης. Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων. Δυνατότητες και κίνδυνοι από την επανενεργοποίηση του με τις διατάξεις του ν. 4495/2017». Η…

    • Κείμενα

    • Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και ΣτΕ στα χρόνια της κρίσης

     • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

     Μια από τις ευτυχέστερες στιγμές της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής υπήρξε η θεμελίωση του περιβαλλοντικού Συντάγματος. Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 ο Γ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην ενηλικίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, που συντελέσθηκε κυρίως με τη νομολογία του ΣτΕ. Όπως έγραψε στο ιστορικό άρθρο του για το περιβαλλοντικό Σύνταγμα, πλούσιους καρπούς αντλούμε ασφαλώς από τις…

    • Η μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού λατομείου βιομηχανικού ορυκτού. Η παράτασή της de lege lata και de lege ferenda*

     • Θ. Ξηρός, ΔΝ-Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

     *[Το ισχύον δίκαιο κατά την παράδοση της γνωμοδότησης, δηλαδή οι διατάξεις de lege lata, περιλαμβάνονταν στους ν. 669/1997 και 2702/1999, ενώ τις de lege ferenda αποτελούσαν όσες είχαν περιληφθεί στο προσχέδιο νόμου: «Περί λατομείων». Είχε παραδοθεί η γνωμοδότηση, όταν κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής…

    • Νομολογία

    • ΣτΕ 923/2018 [Νόμιμος μη χαρακτηρισμός κατοικίας ως μνημείου]

      Περίληψη -Σύμφωνα με την αιτιολογία που περιέχεται στη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και στηρίζει την προσβαλλόμενη μη κήρυξη της οικίας ως νεωτέρου μνημείου, το συγκεκριμένο κτήριο, που ανάγεται στην περίοδο των τελευταίων 100 ετών, δεν έχει, ως μεμονωμένο κτΐσμα χωρίς καμία σχέση με τα όμορα κτήρια, ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία, ούτε διαθέτει ιδιαίτερη ιστορική αξία,…

     • ΠΕ ΣΤΕ 58/2018 [ Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση έκτασης για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη θέση «Νησί Μάρεζα-Κοκόσι»]

       Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση έκτασης για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη θέση «Νησί Μάρεζα-Κοκόσι». Δείτε εδώ το ΠΕ.

      • ΠΕ Ολ ΣΤΕ 53/2018 [Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση ΠΟΤΑ στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή «Έξαρχος» δημοτικής ενότητας Αταλάντης]

        Δημοσιεύθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση ΠΟΤΑ στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή «Έξαρχος» δημοτικής ενότητας Αταλάντης». Ενδιαφέροντα ιδίως το σημείο 8 σχετικά με την έννοια του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και την υπαγωγή του αποκλειστικά στις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, καθώς και το…

       • Επικαιρότητα

       • ΠΕ ΣΤΕ 58/2018 [ Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση έκτασης για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη θέση «Νησί Μάρεζα-Κοκόσι»]

         Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση έκτασης για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη θέση «Νησί Μάρεζα-Κοκόσι». Δείτε εδώ το ΠΕ.

        • ΠΕ Ολ ΣΤΕ 53/2018 [Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση ΠΟΤΑ στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή «Έξαρχος» δημοτικής ενότητας Αταλάντης]

          Δημοσιεύθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση ΠΟΤΑ στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή «Έξαρχος» δημοτικής ενότητας Αταλάντης». Ενδιαφέροντα ιδίως το σημείο 8 σχετικά με την έννοια του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και την υπαγωγή του αποκλειστικά στις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, καθώς και το…

         • Επισκόπηση τύπου

         • Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και ρυμοτομική απαλλοτρίωση: Μια χρόνια «πάλη των (δια)τάξεων» (σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 528/2017)

          • Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2017, σ. 773-777

         • Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ εντός του οικείου Ευρωπαϊκού περιγράμματος

          • Μ. Τζούλη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2017, σ. 681-692

         • Ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των δασών στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων

          • Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2017, σ. 704-710

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg