ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΤΕ 2143/2020 [ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΣΗΜΟΥ)]

   Περίληψη  – Με την προσβαλλοµένη, πράξη, το μεν αίτηµα κατοχής του οικοσήμου εκ μέρους του αιτούντος απερρίφθη, «λόγω της μεγάλης επιστημονικής και ιστορικής σημασίας του οικοσήµου και δεδομένου ότι ανήκει στο κηρυγµένο μνημείο Πύργος Σωµµαρίπα ή του Κούρκα», το δε αίτημα καταβολής αμοιβής απερρίφθη µε την αιτιολογία ότι «το οικόσημο βρέθηκε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών…

  • ΣΤΕ 1961/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΑΣΠΗΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ]

    Περίληψη  – Προ της ισχύος του ν. 3551/2010 οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξεδίδοντο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., µετά δε την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού η σχετική αποφασιστική αρμοδιότητα έχει ήδη περιέλθει στην ίδια τη Ρ.Α.Ε., η απόφαση της οποίας υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας…

   • Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση»

     Το WWF Ελλάς και η Νόμος + Φύση διοργανώνουν διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: “Το Περιβαλλοντικό Δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση”, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020. Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία θα απευθύνει χαιρετισμό. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής…

    • Κείμενα

    • Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν. 4685/2020) ΚΑΙ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000

     • ΣΟΦΙΑ ΚΟΠΕΛΑ, Νομικός, Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, WWF Ελλάς

     • ΑΝΝΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ, Δικηγόρος, Νομική συνεργάτης, WWF Ελλάς

     Εισαγωγή O νέος νόμος 4685/2020 (A΄92/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» τροποποίησε τις διατάξεις του ν. 1650/1986 σχετικά με τη διαδικασία θεσμοθέτησης του νομικού πλαισίου για τις προστατευόμενες περιοχές. Μεταξύ άλλων, μια διάταξη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη κατά τη…

    • Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ: ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

     • ΑΝΤΩΝΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε.

     • ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε.

     Στη μνήμη του καθηγητή μας Ίωνα Σαγιά 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ  Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Στοχεύει στην εξόντωση πληθυσμών των χαρακτηριζόμενων ως «επιβλαβών» ζώων και πτηνών. Τα κύρια κίνητρα για τη χρήση των δολωμάτων είναι οι ζημίες που προκαλούνται από τα παραπάνω είδη στο ζωικό κεφάλαιο…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 2143/2020 [ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΣΗΜΟΥ)]

      Περίληψη  – Με την προσβαλλοµένη, πράξη, το μεν αίτηµα κατοχής του οικοσήμου εκ μέρους του αιτούντος απερρίφθη, «λόγω της μεγάλης επιστημονικής και ιστορικής σημασίας του οικοσήµου και δεδομένου ότι ανήκει στο κηρυγµένο μνημείο Πύργος Σωµµαρίπα ή του Κούρκα», το δε αίτημα καταβολής αμοιβής απερρίφθη µε την αιτιολογία ότι «το οικόσημο βρέθηκε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών…

     • ΣΤΕ 2045/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΊΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ]

       Περίληψη  – Κατά την έννοια των διατάξεων, οι οποίες περιέχουν ολοκληρωμένο πλέγμα ρυθμίσεων για το θέμα της αποζημίωσης του ιδιοκτήτη ακινήτου, επί του οποίου επιβάλλονται µέτρα περιοριστικά της ιδιοκτησίας µε σκοπὀ την προστασία των στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος, για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης µε βάση τις διατάξεις αυτές απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου…

      • ΣΤΕ 2043/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΠΗΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ]

        Περίληψη  – Κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 27 παρ. 4 του Ε.Χ.Π./Α.Π.Ε., άδειες παραγωγής εκδοθείσες προ αυτού ελέγχονται ως προς την συμβατότητά τους µε τις διατάξεις του κατά το στάδιο εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του έργου, από το αρμόδιο για την εν λόγω έγκριση όργανο, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας άδειας παραγωγής σύμφωνα µε τις…

       • Επικαιρότητα

       • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

         Η επιτακτική ανάγκη να εξελιχθεί και να αξιοποιηθεί το περιβαλλοντικό δίκαιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την -αναμφισβήτητα ήδη παρούσα- περιβαλλοντική κρίση, αναδείχθηκε στο συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το WWF Ελλάς και η Νόμος + Φύση. Το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο, με θέμα «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση», πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου…

        • Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση»

          Το WWF Ελλάς και η Νόμος + Φύση διοργανώνουν διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: “Το Περιβαλλοντικό Δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση”, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020. Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία θα απευθύνει χαιρετισμό. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής…

         • Επισκόπηση τύπου

         • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕ 395/2020 (ΆΡΝΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

          • Στ. Κουστένη, Νομικός

          • ΠερΔικ 2020, σ. 311-314

         • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕ 2165/2019 (ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ)

          • Κων. Σταματίου, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2020, σ. 306-308

         • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕ 147/2019 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ)

          • Κ. Παπαδοπούλου, Δικηγόρος - ΔΝ

          • ΠερΔικ 2020, σ. 295-300

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νόμος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          210 3620737

          Με την ευγενική χορηγία

          και της

          RF ENERGY