ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΠΕ ΣΤΕ 10/2019 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Ο.Α.Υ)]

   Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας «Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) που βρίσκεται σε θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού» Δείτε εδώ το ΠΕ.

  • Προστασια του περιβαλλοντος: φυσικες καταστροφες και αυθαιρετη δομηση

   • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δ.Ν.

   Οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος παραδοσιακά αντιμετωπίζονται ως εχθρικοί προς την οικονομική δραστηριότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία, την άσκηση των απόλυτων εξουσιών που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας εξουσίες του δικαιώματος κυριότητας. Προσφάτως, διαπιστώθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο, εξ αιτίας δύο πολύνεκρων φυσικών καταστροφών, ότι η ελλιπής προστασία του περιβάλλοντος και η παραβίαση των κανόνων…

  • ΣΤΕ 881/2019 [Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ]*

    Περίληψη – Με τις προδικαστικές αποφάσεις 805/2016 και 1203/2017 του Δικαστηρίου, αναβλήθηκε η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως προκειμένου να αποσταλούν από τη Διοίκηση τα στοιχεία που θεωρήθηκαν κρίσιμα για την περαιτέρω διάγνωση της υπόθεσης. Εξάλλου, με οριστικές διατάξεις της 1203/2017 απόφασης απορρίφθηκαν ορισμένοι από τους προβαλλομένους λόγους ακυρώσεως, με τους οποίους είχε, ιδίως, προβληθεί ότι…

   • Κείμενα

   • Προστασια του περιβαλλοντος: φυσικες καταστροφες και αυθαιρετη δομηση

    • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δ.Ν.

    Οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος παραδοσιακά αντιμετωπίζονται ως εχθρικοί προς την οικονομική δραστηριότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία, την άσκηση των απόλυτων εξουσιών που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας εξουσίες του δικαιώματος κυριότητας. Προσφάτως, διαπιστώθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο, εξ αιτίας δύο πολύνεκρων φυσικών καταστροφών, ότι η ελλιπής προστασία του περιβάλλοντος και η παραβίαση των κανόνων…

   • Η ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΩΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣτΕ Π.Ε. 234/2017 (5μ) ΚΑΙ 53/2018 (Ολ)

    • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Docteur d’ Etat en Droit

    Ι 1. Όπως είναι γνωστό, η μεταβολή του προορισμού δασών και δασικών εκτάσεων (εφεξής: δδε) είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα επιτρεπτή μόνο κατ’ εξαίρεση, δηλαδή εφ’ όσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και υπό τον όρο ότι σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται ότι η θυσία της (συγκεκριμένης) δασικής βλάστησης είναι πράγματι επιβεβλημένη[1], δηλαδή επιβάλλεται ως…

   • Νομολογία

   • ΠΕ ΣΤΕ 10/2019 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Ο.Α.Υ)]

     Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας «Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) που βρίσκεται σε θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού» Δείτε εδώ το ΠΕ.

    • ΣΤΕ 806/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ] 

      Περίληψη  – Οι θρησκευτικές εικόνες από το 1453 μέχρι το 1830 αποτελούν αρχαία εκ του νόμου ιστορικά διατηρητέα μνημεία και χρήζουν ειδικής κρατικής προστασίας, απαγορεύεται δε κατ΄αρχήν η εξαγωγή τους στο εξωτερικό, εκτός αν κριθεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ότι δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και ότι…

     • ΣΤΕ 802/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΆΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΥΑ ΥΠΠΟA]

       Περίληψη  – Η απόφαση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά το μέρος αυτής, με το οποίο εγκρίθηκε η κατάχωση των αρχαιοτήτων στο οικόπεδο στο οποίο επιτράπηκε ακολούθως η ανέγερση οικοδομής δυνάμει της επίδικης οικοδομικής άδειας, συνιστά αναγκαίο νόμιμο έρεισμα της αδείας αυτής. Συνεπώς, μετά την ακύρωση της ως άνω εγκριτικής απόφασης…

      • Επικαιρότητα

      • ΣτΕ ΟΛΟΜ 685/2019: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

        – H Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 685/2019 απόφασή της (πρόεδρος η κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, εισηγητής ο κ. Χρήστος Ντουχάνης), έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 153 παρ. ΙΑ του ν. 4389/2016, με την οποία εξαιρούνται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών…

       • ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

         Η Νομική Βιβλιοθήκη, με αφορμή την  έκδοση του βιβλίου της κας Γεωργίας Γιαννακούρου «Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας», διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Πρόσφατες Νομοθετικές και Νομολογιακές Εξελίξεις στο Δίκαιο της Χωροταξίας και Πολεοδομίας»,  την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, στις 18.00, στην Αίθουσα Ευρώπη της Νομικής Βιβλιοθήκης (Μαυρομιχάλη 23). Το Βιβλίο παρουσιάζουν οι: Προεδρεύων Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το περιβάλλον αποτελεί φρένο στην ανάπτυξη;

         • Φ. Αρναούτογλου, Επίτ. Αντιπρόεδρος ΣτΕ

         • ΠερΔικ 2018, σ. 369-373

        • Σχόλιο στην ΣΤΕ 1601/2018 (παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και παραλίας)

         • Στ. Τσεβάς, Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2018, σ. 522-524

        • Σχόλιο στη ΣΤΕ 97/2018 (αυθαίρετη απόληψη αμμοχάλικου)

         • Στ. Μπισχινιώτη, Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2018, σ. 506-509

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         [recaptcha]

         Νομος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

         210 3620737

         210 3629353

         Με την ευγενική χορηγία

         jgg