ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΤΕ 1511/2020 [ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΈΚΤΑΣΗ (ΠΑΡΑΠ. ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΜΕΛΗ)]

   Περίληψη  – Ο ισχυρισµός των αναιρεσειόντων, µε τον οποίο προβάλλεται αντίθεση της ανερισβαλλομένης προς την απόφαση ΣτΕ 5271/2016 του Δικαστηρίου, είναι βάσιµος. Τούτο δε διότι η εν λόγω απόφαση, η οποία ερμήνευσε το κρίσιμο, για την επίλυση της κρινόµενης διαφοράς, νοµικό ζήτημα, που ήταν ουσιώδες και για την επίλυση της εκεί διαφοράς επί ταυτόσηµων πραγματικών…

  • ΣΤΕ 1407/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΆΛΛΩΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ]

    Περίληψη  – Ο χαρακτηρισμός ιδιωτικής έκτασης ως αρχαιολογικού χώρου ή η ύπαρξη εντός ή πλησίον αυτής αρχαίων μνημείων, χωρίς να κινηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος η διαδικασία απαλλοτρίωσης της έκτασης, δεν γεννά, κατ’ αρχήν, υποχρέωση της Διοίκησης είτε να άρει τη δέσµευση της ιδιοκτησίας, είτε να την απαλλοτριώσει, είτε να προβεί σε απ’ ευθείας εξαγορά της,…

   • ΣΤΕ 1234/2020 [ΝΟΜΙΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ]

     Περίληψη  – Ενόψει της τοπικής αλλά και της ευρύτερης, σε επίπεδο Περιφέρειας, δημοσιότητας που έλαβε το ζήτημα της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς μεταξύ ΚΥΤ Πατρών – ΚΥΤ Μεγαλόπολης και, ειδικότερα, των 14 πυλώνων υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύµατος πλησίον των ορίων του μικρού οικισμού του οποίου τυγχάνουν κάτοικοι οι αιτούντες, λόγω και της παρόδου μακρού χρόνου,…

    • Κείμενα

    • ΟΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΥΓΕΡΟΥ, Τμήμα Πολ. Επιστήμης και Δ. Διοίκησης ΝΟΠΕ, Νομική Υπηρεσία ΡΑΕ

     Ι. Εισαγωγή Η πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις κυριότερες και πιο σημαντικές δημόσιες πολιτικές, τόσο σε επίπεδο εθνικού κράτους όσο και σε διακρατικό επίπεδο[1]. Οι αρμόδιοι για την άσκηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι αναγκαίο, να προβάλλουν και να υπογραμμίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η εκάστοτε δημόσια δράση πρέπει να…

    • Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΩΡ ΚΑΙ Η ΥΔΡΟ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

     • Ιάκωβος Γ. Γκανούλης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

     1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ *  Η κατάσταση του νερού στην Ελλάδα εμφανίζει διαχρονικά προβλήματα που κατά καιρούς είναι ιδιαίτερα οξυμμένα και εμφανίζονται με δραματικό τρόπο σε ορισμένες περιοχές. Για παράδειγμα αναφέρουμε την παρατεταμένη επταετή ανομβρία 1988-1994 που δημιούργησε καταστάσεις ξηρασίας στην Αττική, ώστε το καλοκαίρι του 1993 τα υδατικά αποθέματα για την ύδρευση της Αθήνας από…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 1517/2020 [ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ]

      Περίληψη  – Κατά την έννοια των διατάξεων, οι οποίες περιέχουν ολοκληρωμένο πλέγμα ρυθµίσεων για το θέµα της αποζημίωσης του ιδιοκτήτη ακινήτου, επί του οποίου επιβάλλονται µέτρα περιοριστικά της ιδιοκτησίας µε σκοπό την προστασία των στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος, για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης µε βάση τις διατάξεις αυτές απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου…

     • ΣΤΕ 1511/2020 [ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΈΚΤΑΣΗ (ΠΑΡΑΠ. ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΜΕΛΗ)]

       Περίληψη  – Ο ισχυρισµός των αναιρεσειόντων, µε τον οποίο προβάλλεται αντίθεση της ανερισβαλλομένης προς την απόφαση ΣτΕ 5271/2016 του Δικαστηρίου, είναι βάσιµος. Τούτο δε διότι η εν λόγω απόφαση, η οποία ερμήνευσε το κρίσιμο, για την επίλυση της κρινόµενης διαφοράς, νοµικό ζήτημα, που ήταν ουσιώδες και για την επίλυση της εκεί διαφοράς επί ταυτόσηµων πραγματικών…

      • ΣΤΕ 1407/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΆΛΛΩΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ]

        Περίληψη  – Ο χαρακτηρισμός ιδιωτικής έκτασης ως αρχαιολογικού χώρου ή η ύπαρξη εντός ή πλησίον αυτής αρχαίων μνημείων, χωρίς να κινηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος η διαδικασία απαλλοτρίωσης της έκτασης, δεν γεννά, κατ’ αρχήν, υποχρέωση της Διοίκησης είτε να άρει τη δέσµευση της ιδιοκτησίας, είτε να την απαλλοτριώσει, είτε να προβεί σε απ’ ευθείας εξαγορά της,…

       • Επικαιρότητα

       • Γνώμη: Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση

         Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δημοσίευσε Γνώμη και Συνοδευτική Έκθεση με αντικείμενο τις ηθικοκοινωνικές διαστάσεις της εμφάνισης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στο εμπόριο (τρόφιμα) και τη γεωργία (σπόροι και ζωοτροφές). Η Γνώμη αυτή βασίσθηκε στη διεθνή εμπειρία που έχει συσσωρευθεί την τελευταία εικοσαετία από τη χρήση ΓΤΟ, τη διαρκή εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ, αλλά και…

        • Πλημμύρες και Κλιματική Αλλαγή: Πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις

         • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΤΖΑΚΗ, PhD, Νομική Σύμβουλος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

         Τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα («Διδώ», «Ετεοκλής», «Ηφαιστίων») ξύπνησαν μνήμες από τις καταστροφικές πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017 που εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και σε νησιά, όπως η Σαμοθράκη. Οι πλημμύρες αποτελούν σοβαρή φυσική καταστροφή, η οποία επηρεάζει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, θέτοντας σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές, τις υποδομές, την πολιτιστική κληρονομιά…

        • Επισκόπηση τύπου

        • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΙΜ.)

         • Θ. Ζιάμου, Πρόεδρος ΣτΕ

         • ΘΠΔΔ 2020, σ. 35-68

        • Παρατηρησεις στη ΣτΕ 21/2019 (Παραχωρηση ιδιαιτερων δικαιωματων επι αιγιαλου και θαλασσιου χωρου κατα το ν. 4171/1961)

         • Σταυρούλα Μάρκου, ΔΝ Δικηγόρος

         • EπΑκ 2020, σ. 234-239

        • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕ 1412/2019 (ΌΡΟΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ)

         • Κατερίνα Παπαδοπούλου, Δικηγόρος ΔΝ

         • ΘΠΔΔ 2019, σ. 1216-1218

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         [recaptcha]

         Νόμος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         210 3620737

         Με την ευγενική χορηγία

         και της

         RF ENERGY