ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣΤΕ 1978/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ]

   Περίληψη  – Η ήδη προσβαλλόμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων έχει εκδοθεί επί τη βάσει διαφορετικών νομικών και πραγματικών δεδομένων σε σχέση με όσα είχαν ληφθεί υπ’ όψιν κατά την έκδοση των πράξεων που ακυρώθηκαν με την 1895/2017, αλλά και τις προγενέστερες 2184/2005 και 2167/2008 αποφάσεις του Δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη.…

  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

    Με την απόφαση της 12.11.2019 στην υπόθεση C-261/18 “Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας”, το ΔΕΕ έκρινε μεταξύ άλλων ότι: Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξαλείφουν τις παράνομες συνέπειες της παραβιάσεως του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, οι εθνικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία…

   • ΣΤΕ 1974/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π]

     Περίληψη  – Όλες οι προβλέψεις του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., ακόμη και οι βασικές, μπορεί να ανατραπούν κατά τη διαδικασία έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης με την άσκηση ενστάσεων, το χαρακτηριστικό δε αυτό καθιστά ανεκτή, από συνταγματική άποψη, τη νομοθετική πρόβλεψη της έγκρισης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (πρώτου σταδίου του πολεοδομικού σχεδιασμού μιας περιοχής).  Στην περίπτωση των προϋφιστάμενων του έτους 1923…

    • Κείμενα

    • Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

     • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

     «Το σπίτι μας καίγεται κι εμείς κοιτάμε αλλού. Η φύση, ακρωτηριασμένη από την υπερεκμετάλλευση, δεν μπορεί πλέον να ανακάμψει και αρνούμαστε να το παραδεχτούμε. Η ανθρωπότητα υποφέρει. Πάσχει από κακή ανάπτυξη, τόσο στον Βορρά όσο και στον Νότο, και είμαστε αδιάφοροι. Η γη και η ανθρωπότητα βρίσκονται σε κίνδυνο και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». [1] Η…

    • ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

     • Β. Βρετού, Δρ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δικηγόρος-Ειδική Επιστήμονας

     Εισαγωγή Σήμερα είναι  κοινώς αποδεκτό και  κατανοητό ότι ο σκοπός και το περιεχόμενο του διεθνούς δικαίου είναι περισσότερο ευρέα από οποτεδήποτε άλλοτε. Ειδικότερα,  η τρέχουσα διεθνής πρακτική αναγνωρίζει και εν πολλοίς στηρίζεται  πλέον στις δράσεις και αποφάσεις των διεθνών οργανισμών. Η δραστηριότητα των διεθνών οργανισμών μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία «…νέων κανόνων δικαίου, και ειδικότερα,…

    • Νομολογία

    • ΣΤΕ 1978/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ]

      Περίληψη  – Η ήδη προσβαλλόμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων έχει εκδοθεί επί τη βάσει διαφορετικών νομικών και πραγματικών δεδομένων σε σχέση με όσα είχαν ληφθεί υπ’ όψιν κατά την έκδοση των πράξεων που ακυρώθηκαν με την 1895/2017, αλλά και τις προγενέστερες 2184/2005 και 2167/2008 αποφάσεις του Δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη.…

     • ΣΤΕ 1974/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π]

       Περίληψη  – Όλες οι προβλέψεις του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., ακόμη και οι βασικές, μπορεί να ανατραπούν κατά τη διαδικασία έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης με την άσκηση ενστάσεων, το χαρακτηριστικό δε αυτό καθιστά ανεκτή, από συνταγματική άποψη, τη νομοθετική πρόβλεψη της έγκρισης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (πρώτου σταδίου του πολεοδομικού σχεδιασμού μιας περιοχής).  Στην περίπτωση των προϋφιστάμενων του έτους 1923…

      • ΣΤΕ 1938/2019 [ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΑΣΠΗΕ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΩΣ ΣΠΠ]

        Περίληψη  – Η προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι στηρίζεται σε ορνιθολογική μελέτη, η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την παρουσίαση του καθεστώτος της ορνιθοπανίδας της ευρύτερης περιοχής, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά, εφόσον δεν προκύπτει ότι διεξήχθη έρευνα πεδίου με συνέπεια την ανεπαρκή τεκμηρίωση των επιπτώσεων…

       • Επικαιρότητα

       • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

         Με την απόφαση της 12.11.2019 στην υπόθεση C-261/18 “Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας”, το ΔΕΕ έκρινε μεταξύ άλλων ότι: Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξαλείφουν τις παράνομες συνέπειες της παραβιάσεως του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, οι εθνικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία…

        • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

          Η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) διοργανώνει  επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε θέματα πολεοδομίας», την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος). Δείτε εδώ την Πρόσκληση

         • Επισκόπηση τύπου

         • Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

          • Μαρία Τσίτσου, Εφέτης ΔΔ

          • ΔιΔικ 2019, σ. 367-371

         • ΌΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΟΛ. 689/2019

          • Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

          • ΘΠΔΔ 2019, σ. 493-500

         • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕ 2688/2018 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

          • Κατερίνα Παπαδοπούλου, Δικηγόρος ΔΝ

          • ΘΠΔΔ 2019, σ. 243-246

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νόμος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          210 3620737

          Με την ευγενική χορηγία

          και της

          RF ENERGY