ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: TUFE 2018

   Το ΤΕΕ σε συνεργασία με διεθνείς φορείς (FIG, UNECE, UIA) συνδιοργανώνουν διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα: Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή. Οι επιπτώσεις των μεγάλων καταστροφών στο δομημένο περιβάλλον στην κατασκευαστική βιομηχανία και τα ακίνητα, στις 7-9 Νοεμβρίου 2018 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ & ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

    Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών ΕΜΠ και η ΕΕΔιΠοΧ διοργανώνουν επιστημονική εσπερίδα με θέμα: «Φυσικές καταστροφές & Χωρικές Πολιτικές» την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων (Κτίριο Αβέρωφ). Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

   • Επιστημονική Διημερίδα: «Περιβάλλον και νησιωτικότητα»

     Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου διοργανώνουν Επιστημονική Διημερίδα  με θέμα: «Περιβάλλον και Νησιωτικότητα», στις 12-13 Οκτωβρίου 2018 στην Αίθουσα Συνεδριακών Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

    • Κείμενα

    • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

     • Κ. Καρατσώλης, Δικηγόρος

     Εισαγωγή Η Ελλάδα, λόγω της μακράς και πλούσιας ιστορίας της, αποτελεί μία από τις χώρες που διαθέτουν πλούσια πολιτιστική και ειδικότερα αρχιτεκτονική κληρονομιά. Το πολιτιστικά μνημεία που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε πόλη της, καθώς και το πλήθος των ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος κτιρίων που συνόδευσαν κάθε σελίδα της ιστορίας της, αποτέλεσαν και αποτελούν χαρακτηριστικές εικόνες της…

    • Ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του ν. 4495/2017 ως προς τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

     • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

     α. Εισαγωγικά[1] Η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί στον πυρήνα της μια πολεοδομική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την υπέρβαση του συντελεστή δόμησης που ισχύει σε ορισμένη περιοχή υποδοχής, προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη ορισμένου “βαρυνόμενου” ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσής του ή εξαιτίας των περιορισμών που υφίσταται το ακίνητο αυτό χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται λοιπόν για ένα επιβαρυντικό,…

    • Νομολογία

    • ΣτΕ 2301/2018 [Παράνομη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκδοθείσα ως κατελείγουσα κατά παρέκκλιση της πάγιας διαδικασίας]

      Περίληψη -Με τις διατάξεις των άρθρων 150, 151 και 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον έλεγχο, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας αρχικά και της Ειδικής Επιτροπής Περιφέρειας του άρθρου 152 του ως άνω Κώδικα στη συνέχεια, των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων από άποψη νομιμότητας και…

     • ΣτΕ 2298/2018 [Παράνομη άδεια οικοδομής λόγω μη προηγηθείσας ταυτοποίησης όμορου «τυφλού» ακινήτου]

       Περίληψη -Η κατά τις πολοεδομικές διατάξεις τακτοποίηση, αποβλέπουσα στη δημιουργία δυναμένων να οικοδομηθούν οικοπέδων για την πληρέστερη κατά τον προορισμό τους εκμετάλλευση, αλλά και για την αρμονική οικιστική ανάπτυξη της οικείας περιοχής κατά τους όρους του διέποντος αυτήν σχεδίου, είναι επιτρεπτή και προκειμένου να διαμορφωθούν οικόπεδα που είναι μεν καθ’ όλα άρτια, στερούνται, όμως, της κατάλληλης…

      • ΣτΕ 2229/2018 [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για αποχαρακτηρισμό διατηρητέου κατά ΓΟΚ ακινήτου]

        Περίληψη -Ο χαρακτηρισμός κτηρίου ή τυχόν άλλων στοιχείων, κατά ΓΟΚ, ως διατηρητέων συνιστά , κατ’ αρχήν, περιορισμό της ιδιοκτησίας. Τούτο, όμως, δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης αποκτά, άνευ ετέρου, το δικαίωμα να ζητήσει την απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή του ακινήτου ή την χρηματική του αποζημίωση, δεδομένου ότι, στην περίπτωση κτηρίων ή στοιχείων που χαρακτηρίζονται καθ’ εαυτό διατηρητέα…

       • Επικαιρότητα

       • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: TUFE 2018

         Το ΤΕΕ σε συνεργασία με διεθνείς φορείς (FIG, UNECE, UIA) συνδιοργανώνουν διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα: Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή. Οι επιπτώσεις των μεγάλων καταστροφών στο δομημένο περιβάλλον στην κατασκευαστική βιομηχανία και τα ακίνητα, στις 7-9 Νοεμβρίου 2018 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

        • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ & ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

          Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών ΕΜΠ και η ΕΕΔιΠοΧ διοργανώνουν επιστημονική εσπερίδα με θέμα: «Φυσικές καταστροφές & Χωρικές Πολιτικές» την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων (Κτίριο Αβέρωφ). Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

         • Επισκόπηση τύπου

         • Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 962/2018 («Διαπλάτυνση τοπικού δρόμου. Έννοια τοπικής υπόθεσης»)

          • Στ. Κουστένη, Νομικός

          • ΠερΔικ 2018, σ. 344-348

         • Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 1013/2018 («Λειτουργία λατομείου και προστασία νεολιθικού οικισμού»)

          • Κ. Παπαδοπούλου, Δικηγόρος ΔΝ

          • ΠερΔικ 2018, σ. 293-295

         • Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 556/2018 («Παραλείψεις ασκήσεως εποπτείας και εφαρμογής της νομοθεσίας περί δασικών χαρτών»)

          • Π. Καποτάς, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2018, σ. 284-285

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg