ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Το περιβαλλοντικό Σύνταγμα και το αναθεωρητικό εγχείρημα

  • ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

  Οι συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή τους* Το περιβάλλον κατέστη αντικείμενο συνταγματικής προστασίας με το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975, εντασσόμενο στο δεύτερο μέρος αυτού που είναι αφιερωμένο στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Με τις διατάξεις του άρθρου 24, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ορίστηκε ως υποχρέωση…

 • Σύντομα σχόλια για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Π.Δ. 59/2018 για τις «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

  • ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος ΕΜΠ Πρ. Δ/ντρια Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υ.ΠΕ.Κ.Α.

  Μόλις πρόσφατα, στις 29.06.2018, δημοσιεύτηκε και άρχισε να ισχύει το νέο Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α΄114) «Κατηγορίες και περιεχόμενο  χρήσεων γης», κλείνοντας ένα μακρύ κύκλο επεξεργασίας[1] προτάσεων για τη συμπλήρωση και αναθεώρηση των διατάξεων του προγενέστερου Π.Δ. των χρήσεων γης, γνωστού ως «ΦΕΚ 166 Δ΄/1987». Οι απόψεις που εκτίθενται παρακάτω αποσκοπούν, μέσω της καταγραφής κυρίως ιστορικών…

 • ΠΕ ΣΤΕ 93/2018 [Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου]

   Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος: «Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου». Δείτε εδώ το ΠΕ.

  • Κείμενα

  • Ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του ν. 4495/2017 ως προς τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

   • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

   α. Εισαγωγικά[1] Η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί στον πυρήνα της μια πολεοδομική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την υπέρβαση του συντελεστή δόμησης που ισχύει σε ορισμένη περιοχή υποδοχής, προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη ορισμένου “βαρυνόμενου” ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσής του ή εξαιτίας των περιορισμών που υφίσταται το ακίνητο αυτό χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται λοιπόν για ένα επιβαρυντικό,…

  • Το περιβαλλοντικό Σύνταγμα και το αναθεωρητικό εγχείρημα

   • ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

   Οι συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή τους* Το περιβάλλον κατέστη αντικείμενο συνταγματικής προστασίας με το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975, εντασσόμενο στο δεύτερο μέρος αυτού που είναι αφιερωμένο στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Με τις διατάξεις του άρθρου 24, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ορίστηκε ως υποχρέωση…

  • Νομολογία

  • ΣτΕ 1807/2018 [Νόμιμη ΑΕΠΟ για το λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας]

    Περίληψη – Η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει περιβαλλοντικούς όρους και για συνοδά έργα. Συνεπώς, αν θεωρηθεί ότι αποδίδεται και στην ως άνω νεότερη απόφαση η πλημμέλεια ότι δεν έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την λειτουργία των συνοδών έργων, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι οι επιπτώσεις αυτές έχουν κατά τα ανωτέρω αξιολογηθεί.…

   • ΣΤΕ 1652/2018 [Νόμιμη έγκριση κατά τον Αρχαιολογικό Νόμο των μελετών για το ΤΡΑΜ στον Πειραιά

     Περίληψη  – Στην αποστολή των αιτουσών περιλαμβάνεται η επιδίωξη ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών κάθε µορφής έννομης προστασίας για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών τους, ως καταναλωτών. Δεν ανήκει, όμως, στους σκοπούς τους, ούτε κατά τον νόµο ούτε κατά τα καταστατικά αυτών, η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και η άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και μέσων…

    • ΣΤΕ 1641/2018 [Νόμιμη τροποποίηση του ΓΠΣ Κερατσινίου]

      Περίληψη – Η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4342/2015 αντικατέστησε πλήρως την προσβαλλόμενη από το Δήμο διάταξη του στ. 2 ε’ του προσβαλλόμενου ΓΠΣ και, μάλιστα, κατά τρόπο ευνοϊκό για τον ίδιο, όπως, άλλωστε, προκύπτει από το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε  υπέρ του περιεχομένου της  με απόφασή του. Συντρέχει, επομένως,…

     • Επικαιρότητα

     • ΠΕ ΣΤΕ 93/2018 [Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου]

       Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος: «Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου». Δείτε εδώ το ΠΕ.

      • ΠΕ ΣΤΕ 80/2018 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ «ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»]

        Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του επανυποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του, ως “Περιοχής Προστασίας της Φύσης”». Δείτε εδώ το ΠΕ.

       • Επισκόπηση τύπου

       • Δημοτικό Σχολείο Λαβάρων: Υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δάσος της Δαδιάς

        • Μ. Σιρδάρη, Εκπαιδευτικός

        • Ε.Μανωλάς, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

        • Γ. Τσαντόπουλος, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

        • ΠερΔικ 2018, σ. 95-100

       • Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης καταστροφής από θαλάσσια ρύπανση

        • Α. Γκουρμπάτσης, Αντιστράτηγος

        • ΠερΔικ 2018, σ. 85-94

       • Δαπάνες προστασίας και αποκατάστασης μνημείων (με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 85/2016)

        • Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

        • ΠερΔικ 2018, σ. 79-84

       • Περιβαλλοντικό αρχείο

        Επικοινωνία

        Το όνομά σας (απαραίτητο)

        Το email σας (απαραίτητο)

        Θέμα

        Το μήνυμά σας

        Αποστολή αντίγραφου στο email μου

        Νομος και Φύση

        Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
        για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

        nomosphysis@ath.forthnet.gr

        Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

        210 3620737

        210 3629353

        Με την ευγενική χορηγία

        jgg