ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Το ΣτΕ, οι ανεμογεννήτριες και οι αναδασωτέες εκτάσεις

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

  Μία απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε το 2012 (ΣτΕ 2499/2012) συνδέθηκε από κάποιους με τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, με την έννοια ότι δημιούργησε κίνητρο εμπρησμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Τα σχετικά σχόλια αποτελούν αφορμή για μία σύντομη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο…

 • ΣτΕ 893/2021 [Νόμιμη η ΚΥΑ “Έγκριση χωρικής οργάνωσης της Ζώνης Ανάπτυξης ΄Γειτονιά Τουρισμού- Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου΄ του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτής”]

   Περίληψη Προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη κ.υ.α. και οι εξουσιοδοτικές της διατάξεις (άρθρο 7 του ν 4574/18) αντίκεινται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, διότι είναι πράξεις προσχηματικές, αποστεωμένες από χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αφού θεσμοθετούν τα βασικά μεγέθη έργων μεγάλης κλίμακας και αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία, όμως, παρουσιάζονται ανεπαρκώς ως προς τα χαρακτηριστικά τους…

  • ΣτΕ 697/2021 [Εν μερει παρανομη ΚΥΑ για τον καθορισμο προδιαγραφων και τη διαδικασια χορηγησης ειδικου Σηματος λειτουργιας ορειβατικων καταφυγιων]

    Περίληψη – Με τις πληττόμενες ρυθμίσεις της προσβαλλόμενης ΚΥΑ και ειδικότερα των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 3, με τις οποίες ορίζεται φορέας διαχείρισης των ορειβατικών καταφυγίων, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, της περ. Α’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατά το μέρος που προβλέπεται ότι οι γνώσεις βουνού και διάσωσης, τις…

   • Κείμενα

   • H προστασία του περιβάλλοντος κατά την ΕΣΔΑ και την ΑΣΔΑ

    • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΚΑΚΗ, Ασκούμενη Δικηγόρος, LL.B, LL.M. Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

    Περίληψη Η σχέση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναμφισβήτητη. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται η εξέλιξη, υπό τη νομολογία του ΕΔΔΑ, της προστασίας του περιβάλλοντος από τα ήδη κατοχυρωμένα στην ΕΣΔΑ δικαιώματα, ενόψει της απουσίας ρητής πρόβλεψης του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον (Μέρος Ι). Συγκριτικά εξετάζεται προάσπιση του περιβάλλοντος από το…

   • Η Ανεξέλεγκτη Διάθεση Αποβλήτων στην Ελλάδα – Αποκατάσταση – Ζητήματα Εφαρμογής

    • ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΣΔΟΓΙΑΝΝΗ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός - Περιβαλοντολλόγος

    • ΑΝΤΩΝΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος, MSc ΕΜΠ

    1. Εισαγωγή Ο σύγχρονος τρόπος ζωής του δυτικού, τουλάχιστον, κόσμου χαρακτηρίζεται από αστικοποίηση, εκβιομηχάνηση και υπερκατανάλωση. Μία από τις κύριες επιπτώσεις αυτών, με σημαντική επιβάρυνση, για το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον, είναι η συσσωρευμένη παραγωγή απόβλητων. Η διαχείριση τους είναι ένα σημαντικό κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας, που υπηρετεί τη δημόσια υγεία και συμβάλλει…

   • Νομολογία

   • ΣΤΕ 929/2021 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΕΠΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ]

     Περίληψη  – Στη διαδικασία εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων υπάγονται έργα ή δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον, η δε τηρητέα διαδικασία καθορίζεται από το νομοθέτη κατά κατηγορίες έργων, με βασικό γνώμονα το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του έργου, καθώς και τη σοβαρότητα και την ένταση των επαπειλουμένων περιβαλλοντικών κινδύνων. Οι σχετικές προβλέψεις του νόμου, εξάλλου,…

    • ΣτΕ Ολ 1364-5/2021 [Δασικοί χάρτες (ά. 48 ν. 4685/2020 και σχετική ΥΑ)]

      Περίληψη – Με τις 1364 και 1365/2021 αποφάσεις της μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε το ζήτημα της συνταγματικότητας του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, σχετικά με τους υπό έγκριση δασικούς χάρτες όλης της Χώρας. Το βασικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι ότι οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται, όχι μόνο βάσει αεροφωτογραφιών, που απεικονίζουν διαχρονικά…

     • ΣΤΕ 886/2021 [ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΚΥΡΩΤΕΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ]

       Περίληψη  – Οι  περιορισμοί που ερείδονται αποκλειστικά στο άρθρο 24 του Συντάγματος και μπορούν, κατ’ αρχήν, να έχουν ευρύτερο περιεχόµενο από τους γενικούς περιορισμούς της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 17 του Συντάγματος, δημιουργούν υποχρέωση αποζηµίωσης του θιγόµενου ιδιοκτήτη κατά το άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος, όταν δεσμεύουν ουσιωδώς την ιδιοκτησία κατά τον προορισμό της,…

      • Επικαιρότητα

      • Το ΣτΕ, οι ανεμογεννήτριες και οι αναδασωτέες εκτάσεις

       • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

       Μία απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε το 2012 (ΣτΕ 2499/2012) συνδέθηκε από κάποιους με τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, με την έννοια ότι δημιούργησε κίνητρο εμπρησμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Τα σχετικά σχόλια αποτελούν αφορμή για μία σύντομη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο…

      • ΣτΕ Ολ. 991/2021 [Έγκριση μελέτης κατασκευής του Σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης]

        Περίληψη – Με τις 991, 992, 993//2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν τρεις αιτήσεις ακυρώσεως κατά της από 4.3.2020 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και υπό τους αναφερόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους, εγκρίθηκε  η υποβληθείσα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ…

       • Επισκόπηση τύπου

       • Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

        • Μ. Περτσελάκη, Πρωτοδίκης ΔΝ

        • EπΑκ 2021, σ. 6-18

       • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠ1141/2019 (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ)

        • Ειρ. Λανταβού, Δικηγόρος ΔΝ

        • EπΑκ 2021, σ. 146-147

       • ΤΟ EFFET UTILE ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΣΤΕ 1525/2020) ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΣΤΕ 2313/2020)

        • Ευγ. Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ

        • ΘΠΔΔ 2021, σ. 26-34

       • Περιβαλλοντικό αρχείο

        Επικοινωνία

        Το όνομά σας (απαραίτητο)

        Το email σας (απαραίτητο)

        Θέμα

        Το μήνυμά σας

        Αποστολή αντίγραφου στο email μου

        [recaptcha]

        Νόμος και Φύση

        Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
        για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

        nomosphysis@ath.forthnet.gr

        210 3620737

        Με την ευγενική χορηγία

        και της

        RF ENERGY