ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Σύντομα σχόλια για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Π.Δ. 59/2018 για τις «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

  • ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος ΕΜΠ Πρ. Δ/ντρια Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υ.ΠΕ.Κ.Α.

  Μόλις πρόσφατα, στις 29.06.2018, δημοσιεύτηκε και άρχισε να ισχύει το νέο Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α΄114) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», κλείνοντας ένα μακρύ κύκλο επεξεργασίας1 προτάσεων για τη συμπλήρωση και αναθεώρηση των διατάξεων του προγενέστερου Π.Δ. των χρήσεων γης, γνωστού ως «ΦΕΚ 166 Δ΄/1987». Οι απόψεις που εκτίθενται παρακάτω αποσκοπούν, μέσω της καταγραφής κυρίως ιστορικών…

 • ΠΕ ΣΤΕ 93/2018 [Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου]

   Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος: «Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου”. Δείτε εδώ το ΠΕ.

  • ΠΕ ΣΤΕ 80/2018 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ «ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»]

    Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του επανυποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του, ως “Περιοχής Προστασίας της Φύσης”». Δείτε εδώ το ΠΕ.

   • Κείμενα

   • Σύντομα σχόλια για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Π.Δ. 59/2018 για τις «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

    • ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος ΕΜΠ Πρ. Δ/ντρια Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υ.ΠΕ.Κ.Α.

    Μόλις πρόσφατα, στις 29.06.2018, δημοσιεύτηκε και άρχισε να ισχύει το νέο Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α΄114) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», κλείνοντας ένα μακρύ κύκλο επεξεργασίας1 προτάσεων για τη συμπλήρωση και αναθεώρηση των διατάξεων του προγενέστερου Π.Δ. των χρήσεων γης, γνωστού ως «ΦΕΚ 166 Δ΄/1987». Οι απόψεις που εκτίθενται παρακάτω αποσκοπούν, μέσω της καταγραφής κυρίως ιστορικών…

   • Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και ΣτΕ στα χρόνια της κρίσης

    • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

    Μια από τις ευτυχέστερες στιγμές της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής υπήρξε η θεμελίωση του περιβαλλοντικού Συντάγματος. Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 ο Γ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην ενηλικίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, που συντελέσθηκε κυρίως με τη νομολογία του ΣτΕ. Όπως έγραψε στο ιστορικό άρθρο του για το περιβαλλοντικό Σύνταγμα, πλούσιους καρπούς αντλούμε ασφαλώς από τις…

   • Νομολογία

   • ΣΤΕ 1362/2018 [Νόμιμη ΑΕΠΟ για το έργο ΤΑΡ – Ελληνικό Τμήμα] *

     Περίληψη – Ενόψει των σκοπών και αρµοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικησης, που συνδέονται κατ’ αρχήν με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και την προστασία των τοπικών συμφερόντων, οι αιτούντες Δήµοι έχουν έννομο συµφέρον να προσβάλλουν την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, κατ’ αρχήν μόνον κατά το µέρος που ο αγωγός φυσικού αερίου διέρχεται…

    • ΠΕ ΣΤΕ 93/2018 [Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου]

      Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος: «Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου”. Δείτε εδώ το ΠΕ.

     • ΣΤΕ 1334/2018 [Άδεια διαχείρισης αποβλήτων για τον 2ο ΧΥΤΑ Φυλής]

       Περίληψη – Επειδή η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης περιορίζεται στην αόριστη αναφορά ότι η απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής δεν περιέχει «με σαφήνεια όλα τα στοιχεία», χωρίς να αποδίδει συγκεκριμένη πλημμέλεια στην αιτιολογία της απόφασης του Νομάρχη Δυτικής Αττικής. Αντιθέτως, η νομαρχιακή απόφαση θεμελιώνεται στη σχετική έκθεση στην οποία διαπιστώθηκε, με επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων, ότι…

      • Επικαιρότητα

      • ΠΕ ΣΤΕ 93/2018 [Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου]

        Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος: «Έγκριση γενικού σχεδιασμού Μαρίνας Αλίμου”. Δείτε εδώ το ΠΕ.

       • ΠΕ ΣΤΕ 80/2018 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ «ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»]

         Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του επανυποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του, ως “Περιοχής Προστασίας της Φύσης”». Δείτε εδώ το ΠΕ.

        • Επισκόπηση τύπου

        • Δημοτικό Σχολείο Λαβάρων: Υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δάσος της Δαδιάς

         • Μ. Σιρδάρη, Εκπαιδευτικός

         • Ε.Μανωλάς, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

         • Γ. Τσαντόπουλος, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

         • ΠερΔικ 2018, σ. 95-100

        • Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης καταστροφής από θαλάσσια ρύπανση

         • Α. Γκουρμπάτσης, Αντιστράτηγος

         • ΠερΔικ 2018, σ. 85-94

        • Δαπάνες προστασίας και αποκατάστασης μνημείων (με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 85/2016)

         • Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2018, σ. 79-84

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         Νομος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

         210 3620737

         210 3629353

         Με την ευγενική χορηγία

         jgg