ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Οι δουλείες απαγόρευσης δόμησης στον αιγιαλό συνιστούν προσβολή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ;

  • Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, ΑΠΘ

  Στις 6 Οκτωβρίου 2016 (n° 40886/06) Το ΕΔΔΑ απέρριψε προσφυγή κατά της Γαλλίας με την οποία ετίθετο ο ισχυρισμός ότι οι δουλείες απαγόρευσης δόμησης στον αιγιαλό και σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, συνιστούν προσβολή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Το ΕΔΔΑ θυμίζει καταρχάς τον κανόνα…

 • Η αρχή της προφύλαξης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς

  • Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, ΑΠΘ

  Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι οι διαρκώς αυξανόμενες δημοσιονομικές ανάγκες σε πολλές σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αλλάξει τη στρατηγική του κράτους όσον αφορά τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας του και αυτό δυστυχώς συμβαίνει προς την κατεύθυνση της  οικονομικής αξιοποίησης και παραχώρησης ακινήτων. Μια κατηγορία ακινήτων που ενδέχεται να θίγεται ιδιαιτέρως είναι τα ακίνητα που ανήκουν στην…

 • Η επανεκτίμηση της πολεοδόμησης εμπορικών κέντρων

  • Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, ΑΠΘ

  H Γενική επιθεώρηση Οικονομικών και το Γενικό Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης σε έκθεσή για την αναζωγόνηση του εμπορίου στα κέντρα των πόλεων που υπέβαλαν προς το γαλλικό Υπουργείο Εμπορίου δίνουν μια ανησυχητική εικόνα: το ποσοστό των κενών χώρων που θα διετίθεντο για εμπορική χρήση στο κέντρο των γαλλικών πόλεων έχει υπερβεί το 10% ενώ το 2001…

 • Κείμενα

 • Οι δουλείες απαγόρευσης δόμησης στον αιγιαλό συνιστούν προσβολή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ;

  • Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, ΑΠΘ

  Στις 6 Οκτωβρίου 2016 (n° 40886/06) Το ΕΔΔΑ απέρριψε προσφυγή κατά της Γαλλίας με την οποία ετίθετο ο ισχυρισμός ότι οι δουλείες απαγόρευσης δόμησης στον αιγιαλό και σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, συνιστούν προσβολή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Το ΕΔΔΑ θυμίζει καταρχάς τον κανόνα…

 • Η αρχή της προφύλαξης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς

  • Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, ΑΠΘ

  Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι οι διαρκώς αυξανόμενες δημοσιονομικές ανάγκες σε πολλές σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αλλάξει τη στρατηγική του κράτους όσον αφορά τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας του και αυτό δυστυχώς συμβαίνει προς την κατεύθυνση της  οικονομικής αξιοποίησης και παραχώρησης ακινήτων. Μια κατηγορία ακινήτων που ενδέχεται να θίγεται ιδιαιτέρως είναι τα ακίνητα που ανήκουν στην…

 • Νομολογία

 • ΣτΕ 2309/2016 [Μεταβίβαση δημόσιας έκτασης]

   Περίληψη -Υπό την εκδοχή ότι η από 17.12.2012 αίτηση υποβλήθηκε στη Διοίκηση με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 998/1979, από την προσβολή με την υπό κρίση αίτηση της άρνησης της Διοίκησης να μεταβιβάσει την κυριότητα της επίμαχης έκτασης στον αιτούντα κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων αυτών δεν γεννάται ακυρωτική διαφορά υπαγόμενη…

  • ΣτΕ 2308/2016 [Π.Δ. για τους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους]

    Περίληψη -Το κανονιστικό διάταγμα ευρίσκεται εντός της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 6α του άρθρου 20 του ν. 3937/2011, στηρίχθηκε σε επιστημονική μελέτη που πληροί τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ως προς τα ληφθέντα κριτήρια για τον εντοπισμό μικρού νησιωτικού υγρότοπου, από το περιεχόμενο δε της εν λόγω μελέτης προκύπτει ότι ο επίμαχος υγρότοπος «Έλος Πλατανιά»…

   • ΣτΕ 2306/2016 [Περιβαλλοντική αδειοδότηση ΑΣΠΗΕ]

     Περίληψη -Δεν αποκλείεται η εκτέλεση έργου σε προσταστευόμενη περιοχή, έστω και μη συνδεόμενου άμεσα ή μη αναγκαίου για τη διαχείρισή της, καθώς επίσης και η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, εφόσον στην οικεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιέχονται εκτιμήσεις ως προς τις επιπτώσεις του και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους κατά τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να μην επέρχεται…

    • Επικαιρότητα

    • Οι δουλείες απαγόρευσης δόμησης στον αιγιαλό συνιστούν προσβολή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ;

     • Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, ΑΠΘ

     Στις 6 Οκτωβρίου 2016 (n° 40886/06) Το ΕΔΔΑ απέρριψε προσφυγή κατά της Γαλλίας με την οποία ετίθετο ο ισχυρισμός ότι οι δουλείες απαγόρευσης δόμησης στον αιγιαλό και σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, συνιστούν προσβολή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Το ΕΔΔΑ θυμίζει καταρχάς τον κανόνα…

    • Η αρχή της προφύλαξης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς

     • Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, ΑΠΘ

     Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι οι διαρκώς αυξανόμενες δημοσιονομικές ανάγκες σε πολλές σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αλλάξει τη στρατηγική του κράτους όσον αφορά τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας του και αυτό δυστυχώς συμβαίνει προς την κατεύθυνση της  οικονομικής αξιοποίησης και παραχώρησης ακινήτων. Μια κατηγορία ακινήτων που ενδέχεται να θίγεται ιδιαιτέρως είναι τα ακίνητα που ανήκουν στην…

    • Επισκόπηση τύπου

    • Σχόλιο στη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 274/2014 (καθορισμός ορίων δάσους)

     • Χρ. Πουλάκος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α' ΝΣΚ

     • ΠερΔικ 2016, σ. 194-197

    • Σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 9402/2015 (Κεραίες κινητής τηλεφωνίας και προσβολής προσωπικότητας)

     • Ευ. Αθανασόπουλος, Δικηγόρος

     • ΠερΔικ 2016, σ. 114-117

    • Σχόλιο στο ΣτΕ ΠΕ 26/2016 (Κριτήρια στοιχειοθέτησης της έννοιας του δάσους-δασικής έκτασης: εξειδίκευση του συνταγματικού ορισμού Ή περιορισμός της δασικής προστασίας;)

     • Ειρ. Αψοκάρδου, Δικηγόρος

     • ΠερΔικ 2016, σ. 72-74

    • Περιβαλλοντικό αρχείο

     Επικοινωνία

     Το όνομά σας (απαραίτητο)

     Το email σας (απαραίτητο)

     Θέμα

     Το μήνυμά σας

      Αποστολή αντίγραφου στο email μου

     Νομος και Φύση

     Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
     για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

     nomosphysis@ath.forthnet.gr

     Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

     210 3620737

     210 3629353

     Με την ευγενική χορηγία

     jgg