ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  • ΛΟΥΣΗ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος

  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α. Συνταγματικό Πλαίσιο Β. Εκτελεστότητα-Περιεχόμενο Γ. Διαβούλευση Δ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε. Περιβάλλον ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ANAΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ) Α. Συνταγματικό Πλαίσιο Β. Περιεχόμενο Γ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δ. Περιβάλλον   Ι. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   Α. Συνταγματικό Πλαίσιο  …

 • Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την Ανακύκλωση

   Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 π.μ. σχέδιο νόμου με θέμα: «Τροποποίηση του Ν.2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή σχολίων μπορείτε να…

  • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «WWF ΕΛΛΑΣ»

    Δόθηκε στη δημοσιότητα η δωδέκατη ετήσια Έκθεση  του «WWF Ελλάς», που καλύπτει την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουλίου 2016. Η ετήσια έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις στη νομοθεσία, τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τις πολιτικές για το περιβάλλον και την ενέργεια. Συνολικά, εκτιμάται πως η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζει να αψηφά την ιστορική ευκαιρία να αποτελέσει η κρίση την αφετηρία για στροφή σε…

   • Κείμενα

   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

    • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

    [1] Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 το περιβάλλον αναδεικνύεται σε κεντρικό σημείο στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον του πλανήτη· μια περαιτέρω διάσταση ως πτυχή, θα έλεγε κανείς, της κοινωνικής ευαισθησίας και της αναζήτησης του κοινωνικού κράτους. Η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησε στην ψήφιση διεθνών συμφωνιών, οδηγιών και ρυθμίσεων εσωτερικού δικαίου,…

   • Οικονομική κρίση και οικιστικό περιβάλλον στη νομολογία του ΣτΕ

    • Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

    Εισαγωγή* Όσον και αν ακούγεται περίεργο, το οικιστικό περιβάλλον δεν πλήττεται κατά τρόπο ιδιαίτερα έντονο σε καιρούς οικονομικής κρίσης, ακριβώς διότι η οικοδομική δραστηριότητα υποχρηματοδοτείται και συρρικνώνεται δραστικά. Είναι οι ανοδικές περίοδοι του οικονομικού κύκλου που συνεπάγονται έντονες πιέσεις, ενόψει της υψηλής ζήτησης και των αυξημένων τιμών για στεγασμένες  επιφάνειες, τόσο για εμπορικές και εν…

   • Νομολογία

   • ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

    • ΛΟΥΣΗ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος

    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α. Συνταγματικό Πλαίσιο Β. Εκτελεστότητα-Περιεχόμενο Γ. Διαβούλευση Δ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε. Περιβάλλον ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ANAΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ) Α. Συνταγματικό Πλαίσιο Β. Περιεχόμενο Γ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δ. Περιβάλλον   Ι. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   Α. Συνταγματικό Πλαίσιο  …

   • ΣτΕ 2026/2016 [Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκατάστασης επεξεργασίας απορριμμάτων πλησίον αεροδρομίου στρατιωτικής μονάδας]

    • nomosPhAdmin,

    Περίληψη -Οι ισχύουσες διατάξεις δεν καθιερώνουν, μεν, απόλυτη απαγόρευση εγκατάστασης δραστηριοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων σε ορισμένη απόσταση από κάθε είδους αεροδρόμιο, αλλά εξαρτούν τη νομιμότητα χωροθέτησης χώρων εναπόθεσης, υγειονομικής ταφής ή ανακύκλωσης απορριμμάτων σε ορισμένη απόσταση από αεροδρόμια ορισμένων κατηγοριών, από την έγκριση των αρμοδίων για τη ρύθμιση της αεροπορίας οργάνων, χωρίς, μάλιστα, να επιχειρούν διάκριση…

   • ΣτΕ 1603/2016 [Αποζημίωση ιδιοκτητών για περιορισμούς ιδιοκτησίας]

    • nomosPhAdmin,

    Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Αικ. Σακελλαροπούλου Βασικές Σκέψεις 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. 3595351, 1299833/2013 ειδικά έντυπα παραβόλου). 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της τεκμαιρόμενης από την άπρακτη πάροδο τριμήνου σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους της Διοικήσεως του από 26/12/2012 αιτήματος των αιτούντων,…

   • Επικαιρότητα

   • ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

    • ΛΟΥΣΗ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος

    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α. Συνταγματικό Πλαίσιο Β. Εκτελεστότητα-Περιεχόμενο Γ. Διαβούλευση Δ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε. Περιβάλλον ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ANAΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ) Α. Συνταγματικό Πλαίσιο Β. Περιεχόμενο Γ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δ. Περιβάλλον   Ι. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   Α. Συνταγματικό Πλαίσιο  …

   • Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την Ανακύκλωση

     Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 π.μ. σχέδιο νόμου με θέμα: «Τροποποίηση του Ν.2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή σχολίων μπορείτε να…

    • Επισκόπηση τύπου

    • Σχόλιο στη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 274/2014 (καθορισμός ορίων δάσους)

     • Χρ. Πουλάκος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α' ΝΣΚ

     • ΠερΔικ 2016, σ. 194-197

    • Σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 9402/2015 (Κεραίες κινητής τηλεφωνίας και προσβολής προσωπικότητας)

     • Ευ. Αθανασόπουλος, Δικηγόρος

     • ΠερΔικ 2016, σ. 114-117

    • Σχόλιο στο ΣτΕ ΠΕ 26/2016 (Κριτήρια στοιχειοθέτησης της έννοιας του δάσους-δασικής έκτασης: εξειδίκευση του συνταγματικού ορισμού Ή περιορισμός της δασικής προστασίας;)

     • Ειρ. Αψοκάρδου, Δικηγόρος

     • ΠερΔικ 2016, σ. 72-74

    • Περιβαλλοντικό αρχείο

     Επικοινωνία

     Το όνομά σας (απαραίτητο)

     Το email σας (απαραίτητο)

     Θέμα

     Το μήνυμά σας

      Αποστολή αντίγραφου στο email μου

     Νομος και Φύση

     Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
     για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

     nomosphysis@ath.forthnet.gr

     Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

     210 3620737

     210 3629353

     Με την ευγενική χορηγία

     jgg