ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ Ολ. 217/2016 & 218/2016 [ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ]

   Περίληψη – Δημοσιεύθηκαν οι ακυρωτικές αποφάσεις 217/2016 και 218 /2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ακυρώσεως της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής (και λοιπών σωματείων εργαζομένων) κατά της αποφάσεως ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απόσπασμα  Με την απόφαση 217/2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου…

  • Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Σταθμίσεις και Δικαστικός Έλεγχος

   • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

   Ι. Έννοια [1] – Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οικονομική ανάπτυξη κατέλαβε σημαντική θέση στην πολιτική, με στόχο την άνοδο της ποιότητας ζωής και την κάλυψη των βασικών αναγκών, όπως η διατροφή, η υγεία, η εκπαίδευση και η εργασία. Αρχικά δεν δόθηκε σημασία στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, σταδιακά όμως αναδείχθηκε η αρχή της βιώσιμης…

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO : ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

    Στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα επιστημονικό συνέδριο για τη «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού – Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη». Το Συνέδριο διοργανώνουν το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

   • Κείμενα

   • Η στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η φέρουσα ικανότητα

    • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣτΕ

      – Ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα διατυπώθηκε η άποψη ότι η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων πρέπει να διατηρείται «στα όρια της φέρουσας ικανότητας» . Αποδίδεται έτσι η έννοια της πεπερασμένης χωρητικότητας και αντοχής των οικοσυστημάτων και των ανθρωπογενών συστημάτων, ώστε να μην επέλθει σοβαρή επιδείνωση τους. Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 αναδείχθηκε…

   • Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Σταθμίσεις και Δικαστικός Έλεγχος

    • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

    Ι. Έννοια [1] – Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οικονομική ανάπτυξη κατέλαβε σημαντική θέση στην πολιτική, με στόχο την άνοδο της ποιότητας ζωής και την κάλυψη των βασικών αναγκών, όπως η διατροφή, η υγεία, η εκπαίδευση και η εργασία. Αρχικά δεν δόθηκε σημασία στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, σταδιακά όμως αναδείχθηκε η αρχή της βιώσιμης…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 209/2016 [ Νόμιμη διαταγή κατεδάφισης περίφραξης σε δημόσια δασική έκταση]

     Περίληψη -Από τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων με τις οποίες επιλύονται αμφισβητήσεις σχετικές με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν απορρέουν κρίσεις δεσμευτικές για τα αρμόδια διοικητικά όργανα ως προς το χαρακτήρα της έκτασης αυτής ως δασικής ή μη, δοθέντος άλλωστε ότι εν προκειμένω ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης διαπιστώθηκε με την ατομικού χαρακτήρα απόφαση του Γενικού…

    • ΣτΕ 275/2016 [Παράνομη λειτουργία λατομείου χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του ΥΠΠΟ]

      Περίληψη – Το επίδικο λατομείο λειτουργεί επί μακρά σειρά ετών χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, επιχειρείται δε με τις προσβαλλόμενες πράξεις η επαναλειτουργία του, παρά την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού , με την οποία δεν εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας λειτουργίας στο επίμαχο λατομείο «για λόγους προστασίας, από άμεση και έμμεση βλάβη,…

     • ΠΕ ΣτΕ 26/2016 [Ορισμός συνεκτιμώμενων στοιχείων & επιστημονικών κριτηρίων για την υπαγωγή των εκτάσεων στις περιπτώσεις 1, 2, & 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει]

       Περίληψη –  Με το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος επιχειρείται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 998/1979, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 παρ. 2 του  ν. 4280/2014, και του άρθρου 52 παρ. 21 του τελευταίου νόμου, ο καθορισμός συνεκτιμωμένων στοιχείων και επιστημονικών κριτηρίων για την υπαγωγή εκτάσεων στις…

      • Επικαιρότητα

      • ΣτΕ 209/2016 [ Νόμιμη διαταγή κατεδάφισης περίφραξης σε δημόσια δασική έκταση]

        Περίληψη -Από τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων με τις οποίες επιλύονται αμφισβητήσεις σχετικές με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν απορρέουν κρίσεις δεσμευτικές για τα αρμόδια διοικητικά όργανα ως προς το χαρακτήρα της έκτασης αυτής ως δασικής ή μη, δοθέντος άλλωστε ότι εν προκειμένω ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης διαπιστώθηκε με την ατομικού χαρακτήρα απόφαση του Γενικού…

       • ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

         Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  υιοθέτησαν με πλειοψηφία 592 θετικών ψήφων την Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα (2015/2137(INI)). Σύμφωνα με την Έκθεση απορρίπτεται κάθε πιθανή αναθεώρηση των οδηγιών, που αφορούν στη βιοποικιλότητα, καθώς προβαίνοντας σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, τίθεται σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, η κοινωνία αλλά…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Προς μια ενωσιακή δικονομία των περιβαλλοντικών διαφορών: όψεις της δικαστικής προστασίας κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων υπό το φως της νεότερης νομολογίας του ΔΕΕ

         • Κ. Γώγος, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ

         • ΕφΔΔ 2015, σ. 514-527

        • Παρατηρήσεις στην απόφαση της 4ης Mαρτίου 2015 του ΔΕΕ στην υπόθεση c-534/13 (Περιβαλλοντική Ευθύνη)

         • Κλ. Πουϊκλή, Δικηγόρος

         • ΕΕΕυρΔ 2015, σ. 218-221

        • Σχόλιο στην απόφαση 982/2015 του Μ. Διοικ. Πρωτ. Θεσ/κης (μτβ έδρα Πολυγύρου). Πρόστιμο αυθαιρέτου σε αιγιαλό

         • Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ

         • Αρμ 2015, σ. 1048-1049

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         Νομος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

         210 3620737

         210 3629353

         Με την ευγενική χορηγία

         jgg