ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Έκδοση ΥΑ για τις νέες τεχνικές προδιαγραφές των προς κατάρτιση Δασικών Χαρτών

   Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2355) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελου Αποστόλου, και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, η οποία αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την τακτοποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σε περιοχές των αναρτημένων δασικών χαρτών. Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζεται ο τρόπος…

  • ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

    Με νέα εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλου (αρ. πρωτ. 158577/1580/4.7.2017), δίδονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των πρόσφατων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 στη διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών. Δείτε εδώ το κείμενο της εγκυκλίου.

   • Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου για τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες

     Συγκεκριμένα μέτρα για την βελτίωση της δασικής νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχει εντοπίσει με σειρά από παρεμβάσεις του, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι ορισμένες από τις διατάξεις της νομοθεσίας δημιουργούν σοβαρά ζητήματα καθώς αντιβαίνουν σε διατάξεις του Συντάγματος ή έρχονται σε αντίθεση με τη λοιπή νομοθεσία αλλά…

    • Κείμενα

    • Ανασκόπηση της Νομολογίας ΣτΕ για τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού

     • Αντώνιος Κ. Φοβάκης, Εισηγητής Συμβουλίου της Επικρατείας

     i. Συνταγματικές προβλέψεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό ► Από τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος αποτελεί τη χωρική έκφραση των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ανήκει στην αρμοδιότητα του κράτους, το οποίο υποχρεούται, σύμφωνα με τις…

    • TΟ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ

     • ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΟΥ, Δικηγόρος

     1. Mε αίτηση ακυρώσεως που ασκήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επιδιώχθηκε η ακύρωση της απόφασης 24208/4.6.2009 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και η σχετική Στρατηγική…

    • Νομολογία

    • ΣτΕ 1704/2017 [Νόμιμο το ΕΣΧΑΣΕ για την επένδυση στο «Κάβο Σίδερο»]

      Περίληψη – Aπό τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ προκύπτει ότι οι στόχοι διατήρησης ενός τόπου κατά την οδηγία συνίστανται στην διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο των φυσικών οικοτόπων και των ευρισκομένων σε καθένα από αυτούς ειδών, για τα οποία έχει ορισθεί ο συγκεκριμένος τόπος ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) από την Επιτροπή και, στη συνέχεια, ως…

     • ΣτΕ 1765/2017 [Ανάκληση οικοδομικής άδειας για λόγο δημοσίου συμφέροντος]

       Περίληψη -Σύμφωνα με τον θεμελιώδη πολεοδομικό κανόνα της δομήσεως μόνο ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, προκειμένου να χορηγηθεί οικοδομική άδεια η πολεοδομική αρχή οφείλει να διαπιστώσει προεχόντως αν το ακίνητο έχει πρόσωπο σε χώρο ο οποίος έχει τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο. Ειδικότερα ως οδός, επί της οποίας πρέπει να έχει…

      • ΣτΕ 1768/2017 [Αναιτιολόγητη εντοπισμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου]

        Περίληψη -Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία κινήθηκε η διαδικασία της επίμαχης εντοπισμένης τροποποίησης, δεν παρατίθενται οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα, της ρύθμισης. Πράγματι, στην απόφαση αυτή δεν εξειδικεύεται, ούτε καν σε γενικές γραμμές, το αντικείμενο της κοινωφελούς δραστηριότητας στην οποία αποσκοπεί ή τροποποίηση του σχεδίου, με…

       • Επικαιρότητα

       • Έκδοση ΥΑ για τις νέες τεχνικές προδιαγραφές των προς κατάρτιση Δασικών Χαρτών

         Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2355) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελου Αποστόλου, και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, η οποία αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την τακτοποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σε περιοχές των αναρτημένων δασικών χαρτών. Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζεται ο τρόπος…

        • ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

          Με νέα εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλου (αρ. πρωτ. 158577/1580/4.7.2017), δίδονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των πρόσφατων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 στη διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών. Δείτε εδώ το κείμενο της εγκυκλίου.

         • Επισκόπηση τύπου

         • Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από την ανάρτηση των δασικών χαρτών

          • Π. Καποτάς, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2016, σ. 612-616

         • Το «Δάσος» ως αντικείμενο δηλώσεως και καταχωρίσεως κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο

          • Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ

          • ΠερΔικ 2016, σ. 601-611

         • Μεγαπόλεις: Πολεοδομικός μετασχηματισμός και εξέλιξη στη σύγχρονη μορφή. Ζητήματα ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, βιώσιμη και περιφερειακή ανάπτυξη, ποιότητας ζωής και διοικητικής παθογένειας

          • Ελ. Σταματίου, Αρχιτέκτων

          • ΠερΔικ 2016, σ. 643-663

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg