ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ Ολ. 3632/2015 [Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο 2013 για τον Τουρισμό]

  Περίληψη – Στη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι η πλειοψηφία των μελών του αναγνωρίζει την αναγκαιότητα τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και την ανάγκη διαμόρφωσης νέας τουριστικής πολιτικής. Παρατίθενται συνοπτικά οι επί της αρχής αποσταλείσες τοποθετήσεις 15 από τους εκπροσωπούμενους στο Συμβούλιο φορείς και όχι των εκπροσωπούντων…

 • ΣτΕ 3036/2015 [Συμμετοχή δικαστικού λειτουργού στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων]

  Περίληψη – Οι επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 998/1979, δεν συνιστούν συμβούλια ή επιτροπές ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 89 παρ. 2 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η αρμοδιότητά τους, όπως ορίζεται στη διάταξη αυτή του ν. 998/1979 και στο άρθρο 14 του ίδιου νόμου, δεν έχει ως αντικείμενο…

 • Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  1. Εισαγωγή[1] Το νερό αποτελεί έναν φυσικό πόρο, ο οποίος δεν είναι απεριόριστος, αλλά πεπερασμένος. Στην Ελλάδα, το συνολικό ανανεώσιμο ετήσιο δυναμικό υπολογίζεται σε 70 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και η συνολική κατανάλωση σε 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Από αυτά, το 80-84% χρησιμοποιείται στη γεωργία για άρδευση, το 13-15% για αστική χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών…

 • Κείμενα

 • H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Οι ισχύουσες συνταγματικές ρυθμίσεις αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24), αλλά υποχρεώνουν ταυτόχρονα το Κράτος να μεριμνά για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας (άρθρο 106) [1]. Από την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα άρθρα 2 και 174, προκύπτει η βούληση για ισορροπία μεταξύ προστασίας του περιβαλλοντικού αγαθού και της…

 • Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  1. Εισαγωγή[1] Το νερό αποτελεί έναν φυσικό πόρο, ο οποίος δεν είναι απεριόριστος, αλλά πεπερασμένος. Στην Ελλάδα, το συνολικό ανανεώσιμο ετήσιο δυναμικό υπολογίζεται σε 70 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και η συνολική κατανάλωση σε 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Από αυτά, το 80-84% χρησιμοποιείται στη γεωργία για άρδευση, το 13-15% για αστική χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών…

 • Νομολογία

 • ΣτΕ 3164/2015 [Περιβαλλοντική αδειοδότηση ΑΣΠΗΕ στον Δ. Τροιζήνας]

    Περίληψη – Το ένδικο αιολικό πάρκο βρίσκεται εκτός των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων της περιο­χής, οι δε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έθεσαν για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι, κατά την ουσιαστική τους κρίση, διασφαλίζουν την κατασκευή και λειτουργία του έργου χωρίς να προκληθεί άμεση ή έμμεση βλάβη στα προστατευόμενα στοιχεία του πολιτιστικού…

 • ΣτΕ Ολ. 3632/2015 [Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο 2013 για τον Τουρισμό]

  Περίληψη – Στη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι η πλειοψηφία των μελών του αναγνωρίζει την αναγκαιότητα τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και την ανάγκη διαμόρφωσης νέας τουριστικής πολιτικής. Παρατίθενται συνοπτικά οι επί της αρχής αποσταλείσες τοποθετήσεις 15 από τους εκπροσωπούμενους στο Συμβούλιο φορείς και όχι των εκπροσωπούντων…

 • ΣτΕ Ολ. 3367-2015 [Επιβολή ΕΤΜΕΑΡ σε αυτοπαραγωγούς καθαρής ενέργειας]

  Περίληψη  Η ενέργεια που παράγεται από μονάδες παραγωγής από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας/Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας), οι οποίες εξομοιώνονται με μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ, αποτελεί καθαρή ενέργεια και, συνεπώς, είτε αυτή εγχέεται στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είτε αυτοκαταναλωνεται από τον παραγωγό της, συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπλήρωση του εθνικού στόχου διείσδυσης καθαρής…

 • Επικαιρότητα

 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «WWF Ελλάς»

  Δόθηκε στη δημοσιότητα η ενδέκατη ετήσια Έκθεση  του «WWF Ελλάς», που καλύπτει την περίοδο Ιουλίου 2014-Ιουλίου 2015. Σύμφωνα με την Έκθεση, το πρώτο εξάμηνο της ανωτέρω περιόδου χαρακτηρίζεται από μια αυξανόμενη αλματωδώς καταστρατήγηση σημαντικών κανόνων περιβαλλοντικού δικαίου, των οποίων η εφαρμογή ήταν μεν διαχρονικά ελλειμματική, αποτελούσαν όμως σημαντικό κεκτημένο που έχρηζε θωράκισης και όχι κατάργησης.…

 • ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

  Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο ΥΠΟΜΕΔΙ ημερίδα με θέμα «το βέλτιστο κόστος για μέγιστο κοινωνικό όφελος» από τον Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)

 • Επισκόπηση τύπου

 • Σχόλιο ΣτΕ 2783/2014 (τεχνητή κατάτμηση φωτοβολταϊκού σταθμού)

 • Η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία στον τομέα της ελεύθερης καύσης των εποχιακών γεωργικών αποβλήτων

 • Η έννοια του κοινοχρήστου στη χερσαία ζώνη λιμένα. Έννοια χρήσης και εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της διοίκησής της. Επιτρεπόμενα έργα στη χερσαία ζώνη λιμένα

 • Περιβαλλοντικό αρχείο

  Επικοινωνία

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

   Αποστολή αντίγραφου στο email μου

  Νομος και Φύση

  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
  για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

  nomosphysis@ath.forthnet.gr

  Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

  210 3620737

  210 3629353

  Με την ευγενική χορηγία

  jgg