ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

   Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η ΕΕΔιΠοΧ, διοργανώνουν την Παρασκευή 30.3.2018 (:16.30-20.00) και το Σάββατο 31.3.2018 (:10.30-14.00), Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης. Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων. Δυνατότητες και κίνδυνοι από την επανενεργοποίηση του με τις διατάξεις του ν. 4495/2017». Η…

  • ΠΕ ΣτΕ 37/2019 [Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης]

    Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης». Δείτε εδώ το ΠΕ.

   • Ημερίδα με θέμα: «Δίκαιο, Περιβάλλον, Ενέργεια και Επενδύσεις: Προβλήματα του παρόντος και προοπτικές του μέλλοντος»

     Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και το ΕΜΠ συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Δίκαιο, Περιβάλλον, Ενέργεια και Επενδύσεις: Προβλήματα του παρόντος και προοπτικές του μέλλοντος», την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 – 13.00-19.00 στο EPLO, Διοσκούρων & Ποικίλης, Ρωμαϊκή Αγορά, Πλάκα Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

    • Κείμενα

    • Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και ΣτΕ στα χρόνια της κρίσης

     • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

     Μια από τις ευτυχέστερες στιγμές της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής υπήρξε η θεμελίωση του περιβαλλοντικού Συντάγματος. Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 ο Γ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην ενηλικίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, που συντελέσθηκε κυρίως με τη νομολογία του ΣτΕ. Όπως έγραψε στο ιστορικό άρθρο του για το περιβαλλοντικό Σύνταγμα, πλούσιους καρπούς αντλούμε ασφαλώς από τις…

    • Η μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού λατομείου βιομηχανικού ορυκτού. Η παράτασή της de lege lata και de lege ferenda*

     • Θ. Ξηρός, ΔΝ-Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

     *[Το ισχύον δίκαιο κατά την παράδοση της γνωμοδότησης, δηλαδή οι διατάξεις de lege lata, περιλαμβάνονταν στους ν. 669/1997 και 2702/1999, ενώ τις de lege ferenda αποτελούσαν όσες είχαν περιληφθεί στο προσχέδιο νόμου: «Περί λατομείων». Είχε παραδοθεί η γνωμοδότηση, όταν κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής…

    • Νομολογία

    • ΣτΕ 684/2018 [Ανέγερση αναψυκτηρίου σε γήπεδο μεταξύ Ε.Ο. και της λίμνης Καστοριάς]

      Περίληψη -Με την κρινόμενη έφεση προβάλλεται όχι αυτή ασκείται παραδεκτώς, κατ’επίκληση του άρθρου 58 του π.δ. 18/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3900/2010, για το λόγο ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας με την οποία να έχει κριθεί ότι η διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 209/1998, που…

     • ΣτΕ 681/2018 [Νόμιμη ανέγερση ξενοδοχείου στον παραδοσιακό οικισμό Βάθειας]

       Περίληψη -Η εκκαλούσα προβάλλει ότι, στην περίπτωση δόμησης κτηρίου που υπόκειται στον έλεγχο του Υπουργού Πολιτισμού και ευρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό, δεν απαιτείται έγκριση της χρήσης του κτηρίου από την Ε.Π.Α.Ε., όταν έχει προηγηθεί, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, η περί του αντιθέτου δε κρίση του δικάσαντος δικαστηρίου ότι απαιτείται παραλλήλως τέτοια…

      • ΣτΕ 677/2018 [Η εγκατάσταση bake off συνιστά κατάστημα και όχι επαγγελματικό εργαστήρι]

        Περίληψη -Η εγκατάσταση «bake off» στην οποία το στοιχείο της μεταποίησης περιορίζεται στην έψηση ή στην περάτωση έψησης ήδη ετοίμων προϊόντων αρτοποίας, συνυπάρχει δε με το στοιχείο της διάθεσης των προϊόντων αυτών, συνιστά, κατά τον προύχοντα χαρακτήρα της και την ειδική και ρητή πρόβλεψη του άρθρου 5 του ν. 3526/2007, κατάστημα και όχι επαγγελματικό εργαστήριο…

       • Επικαιρότητα

       • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

         Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η ΕΕΔιΠοΧ, διοργανώνουν την Παρασκευή 30.3.2018 (:16.30-20.00) και το Σάββατο 31.3.2018 (:10.30-14.00), Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης. Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων. Δυνατότητες και κίνδυνοι από την επανενεργοποίηση του με τις διατάξεις του ν. 4495/2017». Η…

        • Ημερίδα με θέμα: «Δίκαιο, Περιβάλλον, Ενέργεια και Επενδύσεις: Προβλήματα του παρόντος και προοπτικές του μέλλοντος»

          Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και το ΕΜΠ συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Δίκαιο, Περιβάλλον, Ενέργεια και Επενδύσεις: Προβλήματα του παρόντος και προοπτικές του μέλλοντος», την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 – 13.00-19.00 στο EPLO, Διοσκούρων & Ποικίλης, Ρωμαϊκή Αγορά, Πλάκα Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

         • Επισκόπηση τύπου

         • Η εκμετάλλευση χρυσοφόρων μεταλλευτικών κοιτασμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής – Επισκόπηση Νομολογίας

          • Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2017, σ. 565-567

         • Παρατηρήσεις στις ΣτΕ 1942/2017 και 1977/2017 (οικιστικές πυκνώσεις)

          • Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2017, σ. 530-531

         • Η έννομη προστασία των ιστορικών τόπων με αφορμή την απόφαση ΣΤΕ 366/2015 – Η έννοια της ιστορικής στιγμής» στο Δίκαιο και η επέκταση της ιστορικότητας στο τοπίο στην περίπτωση της Κανδάνου νομού Χανίων

          • Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2017, σ. 508-519

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg