ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΙΣΤΟΡΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

   Την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017, η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε με συντριπτική πλειοψηφία τη Διεθνή Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας, της Αλβανίας, της πΓΔΜ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας προχωράει σε μια τέτοια πολιτική, δηλαδή στην επίσημη θεσμοθέτηση ενός…

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

    Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Η περιβαλλοντική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με Πρόεδρο την κ. Ευαγγελία Κουτούπα – Ρεγκάκου, Καθηγήτρια του Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ και Ομιλητές τους κ.κ. Αθανάσιο Ράντο, Πρόεδρο…

   • Δασικοί χάρτες και Κτηματολόγιο. Σχόλιο στις 805-808/2016 7μ. αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας*

    • ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

      1. 37 έτη από την θεσμοθέτηση του Δασολογίου το πρώτον με τον ν. 998/1979, όπου μόλις το 1% της επικράτειας καλύπτεται από κυρωμένους δασικούς χάρτες, το Συμβούλιο της Επικρατείας επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών και τη διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου, εν όψει των νέων πραγματικών δεδομένων που ανέκυψαν από…

   • Κείμενα

   • ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

    • ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης – Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Δικηγόρος

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γαλλία και περιβάλλον Η Γαλλία έχει αναπτύξει μία κουλτούρα ιδιαίτερης ευαισθησίας για το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, ενδεικτική της οποίας είναι μεταξύ άλλων και η λογοτεχνία. Για παράδειγμα, ο Ιούλιος Βερν αποτέλεσε έναν προφήτη για τεχνικά επιτεύγματα του απώτερου για αυτόν μέλλοντος, όπως οι τηλεδιασκέψεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης Κοινωνίας…

   • Δασικοί χάρτες και Κτηματολόγιο. Σχόλιο στις 805-808/2016 7μ. αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας*

    • ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

      1. 37 έτη από την θεσμοθέτηση του Δασολογίου το πρώτον με τον ν. 998/1979, όπου μόλις το 1% της επικράτειας καλύπτεται από κυρωμένους δασικούς χάρτες, το Συμβούλιο της Επικρατείας επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών και τη διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου, εν όψει των νέων πραγματικών δεδομένων που ανέκυψαν από…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 247/2017 [Χαρακτηρισμός πενταόροφης οικοδομής ως επικίνδυνης]

     Περίληψη -Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, όταν διαπιστώσει ότι ορισμένη οικοδομή είναι, εν όλω ή εν μέρει, απλώς ετοιμόρροπη [κοινώς ετοιμόρροπη], καθορίζει τα προς αποτροπή του κινδύνου, που εμφανίζει η οικοδομή αυτή από στατική και δομική άποψη, αναγκαία και πρόσφορα μέτρα, ενόψει του ‘είδους και της έκτασης του διαγνωσθέντος κινδύνου. Ρητώς δε ορίζεται στις διατάξεις αυτές ότι…

    • ΣτΕ 242/2017 [Παράνομη οικοδομική άδεια για δημιουργία χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων]

      Περίληψη -Η εξηκονθήμερη προθεσμία για προσβολή με αίτηση ακυρώσεως της πράξης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου αρχίζει, κατά κανόνα, από τη δημοσίευση της ατομικής αυτής πράξης γενικού περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η τροποποίηση είναι εντοπισμένη, η πιο πάνω προθεσμία αρχίζει για το μεν ιδιοκτήτη του ρυμοτομούμενου ακινήτου από την κοινοποίηση αυτής της πράξης ή από…

     • ΣτΕ 241/2017 [Ανασκαφή περιορισμένης διάρκειας σε ακίνητο μετά από σωστική ανασκαφή]

       Περίληψη -Η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο οικόπεδο των αιτούντων, δεν συνίΟτά συστηματική ανασκαφή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3028/2002, δηλαδή, προγραμματισμένη έρευνα, ούτε μετατροπή σωστικής ανασκαφής σε συστηματική κατά την έννοια του άρθρου 37 παρ. 5. Η ανασκαφή αυτή εγκρίθηκε, ενόψει…

      • Επικαιρότητα

      • ΙΣΤΟΡΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

        Την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017, η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε με συντριπτική πλειοψηφία τη Διεθνή Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας, της Αλβανίας, της πΓΔΜ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας προχωράει σε μια τέτοια πολιτική, δηλαδή στην επίσημη θεσμοθέτηση ενός…

       • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

         Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Η περιβαλλοντική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με Πρόεδρο την κ. Ευαγγελία Κουτούπα – Ρεγκάκου, Καθηγήτρια του Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ και Ομιλητές τους κ.κ. Αθανάσιο Ράντο, Πρόεδρο…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Ευρωπαϊκό Σήμα οικολογικών προϊόντων. Νομοθεσία και εξέλιξη

         • Ι. Χαντέ, Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2016, σ. 253-261

        • H προστασία των θαλασσών και των αλιευμάτων τους με καινοτόμα εργαλεία της αγοράς: μια χαμένη ευκαιρία στις ευρωπαϊκές θάλασσες;

         • Α. Ρούσσος, Δικηγόρος LLM

         • ΠερΔικ 2016, σ. 217-233

        • Η Δασική Υπηρεσία, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα

         • Ι. Κεκέρης, Δασοπόνος

         • ΠερΔικ 2016, σ. 250-252

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         Νομος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

         210 3620737

         210 3629353

         Με την ευγενική χορηγία

         jgg