ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Δημόσια Διαβούλευση για Σχέδια Δράσης διαχείρισης του περιβαλλοντικού θορύβου

   Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση έως και την Παρασκευή 03/02/2017 τα Σχέδια Δράσης, που προέκυψαν από 11 μελέτες χαρτογράφησης περιβαλλοντικού θορύβου, σε 17 Πολεοδομικά Συγκροτήματα (Π.Σ.) της χώρας.  Από τις μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2007-2013, προέκυψαν Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου (Σ.Χ.Θ.) και αντίστοιχα Σχέδια Δράσης (Σ.Δ.). Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή σχολίων…

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

    Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας συνδιοργανώνουν Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα «Αυθαίρετη Δόμηση, Αναζητώντας την στάθμιση μεταξύ πολιτικής, επιστήμης και συνταγματικών επιταγών». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17.1.2017, ώρα 16: 45, στην Αίθουσα Τελετών του ΕΜΠ (Συγκρότημα…

   • ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΔΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

     Την απόρριψη των προσφυγών της ΔΕΗ κατά των αποφάσεων της Κομισιόν για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές λιγνίτη και ηλεκτρικής ενέργειας, αποφάσισε σήμερα το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ). Ειδικότερα, το ΓΔΕΕ απέρριψε όλους τους λόγους που προέβαλε η ΔΕΗ για την ακύρωση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσεως από…

    • Κείμενα

    • Οι δουλείες απαγόρευσης δόμησης στον αιγιαλό συνιστούν προσβολή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ;

     • Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, ΑΠΘ

     Στις 6 Οκτωβρίου 2016 (n° 40886/06) Το ΕΔΔΑ απέρριψε προσφυγή κατά της Γαλλίας με την οποία ετίθετο ο ισχυρισμός ότι οι δουλείες απαγόρευσης δόμησης στον αιγιαλό και σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, συνιστούν προσβολή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Το ΕΔΔΑ θυμίζει καταρχάς τον κανόνα…

    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. ΚΑΠΟΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

     • Κ. Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

     I. Σεμινάριο Γιώργου Παπαδημητρίου: Μνήμη και συνέχεια* Εδώ και κάποια χρόνια το ετήσιο σεμινάριο, το οποίο οργάνωσε και διηύθυνε ο καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου, διεξάγεται χωρίς να είναι εκείνος παρών. Όσος χρόνος όμως και αν περάσει, ο Γιώργος θα παραμείνει στη σκέψη των φίλων, των συνεργατών και των μαθητών του. Όλοι όσοι είμαστε παρόντες στο σημερινό…

    • Νομολογία

    • ΣτΕ 2754/2016 [Ειδική αποζημίωση διατήρησης αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση]

      Περίληψη -Σε αντίθεση προς τα κριθέντα με την 2839/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, το δικάσαν δικαστήριο ερευνώντας τη δυνατότητα του αναιρεσίβλητου να προβεί σε οικειοθελή κατεδάφιση ή παράδοση προς κατεδάφιση των επίδικων αυθαίρετων κατασκευών, έκρινε με την αναιρεσιβαλλομένη ότι κρίσιμος χρόνος είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο εκδόθηκε το προσβαλλόμενο με την προσφυγή πρωτόκολλο (εν προκειμένω…

     • ΣτΕ 2614/2016 [Με π.δ. η εντοπισμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου συναρτώμενη με το βασικό οδικό δίκτυο Ν. Αττικής]

       Περίληψη -Η διάταξη αυτή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3044/2002, που αναθέτει στον Υπουργό, ήτοι σε άλλο όργανο της Διοίκησης και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την αρμοδιότητα εν γένει τροποποιήσεως του σχεδίου και καθορισμού των όρων δόμησης εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου, ήτοι πολεοδομικές αρμοδιότητες που δεν ανάγονται σε εντοπισμένη τροποποίηση του σχεδίου,…

      • ΣτΕ 2696/2016 [Αδειοδότηση διαλυτηρίου οχημάτων στις Θεσπιές Βοιωτίας]

        Περίληψη -Δεν είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας σε περιοχή που δεν έχει αναγνωρισθεί με διοικητική πράξη ως κατάλληλη για την ανάπτυξη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας. Από τον κανόνα αυτόν μπορούν να εξαιρεθούν στοιχειώδεις μόνο, ως προς την κλίμακα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής οχλήσεως, εφ‘όσον η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι σχετική…

       • Επικαιρότητα

       • Δημόσια Διαβούλευση για Σχέδια Δράσης διαχείρισης του περιβαλλοντικού θορύβου

         Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση έως και την Παρασκευή 03/02/2017 τα Σχέδια Δράσης, που προέκυψαν από 11 μελέτες χαρτογράφησης περιβαλλοντικού θορύβου, σε 17 Πολεοδομικά Συγκροτήματα (Π.Σ.) της χώρας.  Από τις μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2007-2013, προέκυψαν Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου (Σ.Χ.Θ.) και αντίστοιχα Σχέδια Δράσης (Σ.Δ.). Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή σχολίων…

        • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

          Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας συνδιοργανώνουν Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα «Αυθαίρετη Δόμηση, Αναζητώντας την στάθμιση μεταξύ πολιτικής, επιστήμης και συνταγματικών επιταγών». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17.1.2017, ώρα 16: 45, στην Αίθουσα Τελετών του ΕΜΠ (Συγκρότημα…

         • Επισκόπηση τύπου

         • Σχόλιο στη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 274/2014 (καθορισμός ορίων δάσους)

          • Χρ. Πουλάκος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α' ΝΣΚ

          • ΠερΔικ 2016, σ. 194-197

         • Σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 9402/2015 (Κεραίες κινητής τηλεφωνίας και προσβολής προσωπικότητας)

          • Ευ. Αθανασόπουλος, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2016, σ. 114-117

         • Σχόλιο στο ΣτΕ ΠΕ 26/2016 (Κριτήρια στοιχειοθέτησης της έννοιας του δάσους-δασικής έκτασης: εξειδίκευση του συνταγματικού ορισμού Ή περιορισμός της δασικής προστασίας;)

          • Ειρ. Αψοκάρδου, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2016, σ. 72-74

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

           Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg