ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ 1242/2016 [ΓΠΣ Καλαμάτας]

   Περίληψη -Επιτρέπεται η μεταβολή των επιτρεπόμενων χρήσεων γης και των προϊσχυόντων όρων και περιορισμών δομήσεως με νεότερο Γ.Π.Σ., οι νεότερες, όμως, ρυθμίσεις πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά πολεοδομικά κριτήρια. Υπό την προϋπόθεση, εξάλλου, αυτή, ο περιορισμός των κατ’ αρχήν επιτρεπόμενων χρήσεων γης και η εισαγωγή αυστηρότερων όρων δομήσεως δεν συνιστά περίπτωση παραβίασης της αρχής της…

  • ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

    Το ΤΕΕ διοργανώνει την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Αναπτυξιακή Προοπτική της χώρας και Προστασία του περιβάλλοντος: όψεις και όρια του δικαίου». Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα (Νίκης 4) και ώρα 18.00. Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.

   • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

     Την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Τεχνικά Έργα και Πολιτιστικό Περιβάλλον». Την εκδήλωση διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ). Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης δείτε εδώ.  

    • Κείμενα

    • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

     • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΝΤΟΥ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος-Χωροτάκτης

     • ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

     Εισαγωγή – Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς συνιστά μείζονα συνταγματική και ηθική υποχρέωση, ως εκφράζουσα αισθητικές αξίες του παρελθόντος, παραδόσεις, ιστορικές μνήμες και ως ανεκτίμητη παρακαταθήκη του μέλλοντος.  Η νομοθεσία ρυθμίζει τα θέματα της προστασίας και ανάδειξης των διατηρητέων κτιρίων/μνημείων και των παραδοσιακών οικισμών. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των πολιτών για τη συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση…

    • Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΟΜΑΔΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

     • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ, Διπλωματούχος Mηχανικός Xωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΑ Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚεΠεΚ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

       Εισαγωγή Με δεδομένο το γεγονός ότι η αναζήτηση αναπτυξιακών ευκαιριών μετατοπίζεται στον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο, προκύπτει ότι μεγιστοποιείται η ανάγκη ενσωμάτωσης των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σ’ ένα κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο οφείλει να τροφοδοτείται από ισχυρή επιστημονική δεξαμενή και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών. Προς την κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση…

    • Νομολογία

    • ΣτΕ 1243/2016 [Παράνομη ρύθμιση του ΓΠΣ Καλαμάτας περί δημιουργίας νέου λιμανιού χωρίς προηγούμενο προσήκοντα σχεδιασμό]

        Περίληψη – Ο σχεδιασμός νέου λιμένα, λόγω της μείζονος σημασίας των επεμβάσεων που συνεπάγεται στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον και στον οικισμό που εξυπηρετεί, πρέπει να αποτελεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του έργου αλλά και του οικιστικού περιβάλλοντος, αντικείμενο μείζονος χωροταξικού εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού χαρακτήρα που δεν έχουν τα γενικά πολεοδομικά σχέδια,…

     • ΣτΕ 1242/2016 [ΓΠΣ Καλαμάτας]

       Περίληψη -Επιτρέπεται η μεταβολή των επιτρεπόμενων χρήσεων γης και των προϊσχυόντων όρων και περιορισμών δομήσεως με νεότερο Γ.Π.Σ., οι νεότερες, όμως, ρυθμίσεις πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά πολεοδομικά κριτήρια. Υπό την προϋπόθεση, εξάλλου, αυτή, ο περιορισμός των κατ’ αρχήν επιτρεπόμενων χρήσεων γης και η εισαγωγή αυστηρότερων όρων δομήσεως δεν συνιστά περίπτωση παραβίασης της αρχής της…

      • ΣτΕ 1181/2016 [Κατεδάφιση αυθαιρέτων σε αναδασωτέα έκταση]

        Περίληψη -Η επίμαχη έκταση φέρει δασικό χαρακτήρα όχι μόνο διότι συγκέντρωνε τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που της προσέδιδαν το χαρακτήρα αυτό, αλλά και λόγω της κήρυξής της ως αναδασωτέας, η οποία αρκεί για την υπαγωγή της στη δασική νομοθεσία, η νομιμότητα δε της πράξης αναδάσωσης, η οποία έχει ατομικό χαρακτήρα, δεν είναι επιτρεπτό να ερευνάται παρεμπιπτόντως.…

       • Επικαιρότητα

       • ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

         Το ΤΕΕ διοργανώνει την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Αναπτυξιακή Προοπτική της χώρας και Προστασία του περιβάλλοντος: όψεις και όρια του δικαίου». Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα (Νίκης 4) και ώρα 18.00. Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.

        • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

          Την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Τεχνικά Έργα και Πολιτιστικό Περιβάλλον». Την εκδήλωση διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ). Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης δείτε εδώ.  

         • Επισκόπηση τύπου

         • Σημείωμα αντί σχολίου στην ΣτΕ 3037/2015 [Συμμετοχή δικαστών στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων]

          • Α. Αργυρός, Δικηγόρος

          • ΝοΒ 2015, σ. 2273-2274

         • Η παθογένεια της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις στο πεδίο των περιβαλλοντικών διαφορών

          • Η. Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ-ΔΝ

          • ΠερΔικ 2015, σ. 601-608

         • Σχόλιο στην ΣτΕ 197/2016 (απευθείας εκποίηση δημοτικών εκτάσεων πολεοδομούμενης περιοχής στους αυθαιρέτως κατέχοντες αυτές)

          • ΙΩ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2015, σ. 722-725

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

           Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg