ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

  [1] Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 το περιβάλλον αναδεικνύεται σε κεντρικό σημείο στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον του πλανήτη· μια περαιτέρω διάσταση ως πτυχή, θα έλεγε κανείς, της κοινωνικής ευαισθησίας και της αναζήτησης του κοινωνικού κράτους. Η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησε στην ψήφιση διεθνών συμφωνιών, οδηγιών και ρυθμίσεων εσωτερικού δικαίου,…

 • ΣτΕ 1682/2016 [Μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων πανελλαδικής εμβέλειας]

   Περίληψη – Υπό το προηγούμενο καθεστώς των νόμων 4014/2011 και 4042/2012, η μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πριν από τη λειτουργία της, όφειλε να εφοδιασθεί αφενός με πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την γενικώς ισχύουσα για όλες τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις νομοθεσία, και αφετέρου με ειδική άδεια για τη διαχείριση των αποβλήτων. Με τον ν.…

  • Απόφαση του ΔΕΕ: Μη συμμόρφωση με προηγούμενη καταδικαστική απόφαση στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

    «Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον – Οδηγία 2006/12/ΕΚ – Οδηγία 91/689/ΕΟΚ – Οδηγία 1999/31/ΕΚ – Διαχείριση αποβλήτων – Απόφαση του Δικαστηρίου διαπιστώνουσα παράβαση – Μη εκτέλεση – Άρθρο 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ – Χρηματικές κυρώσεις – Χρηματική ποινή – Κατ’ αποκοπήν ποσό» Στην υπόθεση C‑584/14, με αντικείμενο προσφυγή λόγω παραβάσεως βάσει του άρθρου 260, παράγραφος…

   • Κείμενα

   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

    • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

    [1] Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 το περιβάλλον αναδεικνύεται σε κεντρικό σημείο στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον του πλανήτη· μια περαιτέρω διάσταση ως πτυχή, θα έλεγε κανείς, της κοινωνικής ευαισθησίας και της αναζήτησης του κοινωνικού κράτους. Η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησε στην ψήφιση διεθνών συμφωνιών, οδηγιών και ρυθμίσεων εσωτερικού δικαίου,…

   • Οικονομική κρίση και οικιστικό περιβάλλον στη νομολογία του ΣτΕ

    • Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

    Εισαγωγή* Όσον και αν ακούγεται περίεργο, το οικιστικό περιβάλλον δεν πλήττεται κατά τρόπο ιδιαίτερα έντονο σε καιρούς οικονομικής κρίσης, ακριβώς διότι η οικοδομική δραστηριότητα υποχρηματοδοτείται και συρρικνώνεται δραστικά. Είναι οι ανοδικές περίοδοι του οικονομικού κύκλου που συνεπάγονται έντονες πιέσεις, ενόψει της υψηλής ζήτησης και των αυξημένων τιμών για στεγασμένες  επιφάνειες, τόσο για εμπορικές και εν…

   • Νομολογία

   • ΔΕΑ 1556/2016 [Φορολογική αντιμετώπιση εισοδήματος από αποκατασταθέν ακίνητο εντός παραδοσιακού οικισμού]

    • nomosPhAdmin,

    Περίληψη -Τα επίμαχα κτίσματα βρίσκονται εντός -νόμιμα χαρακτηρισμένου-παραδοσιακού οικισμού, ο οποίος ανάγεται σε αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό για την αποτελεσματική διαφύλαξη του οποίου τα όργανα του Κράτους έχουν υποχρέωση πρόβλεψης προληπτικών και διοικητικών μέτρων καν παρέμβασης στις συναφείς οικονομικές και συλλογικές δραστηριότητες, και ότι οι σχετικές οικοδομικές άδειες, για την αποκατάσταση των κτισμάτων αυτών, χορηγήθηκανπροκειμένου αυτά να…

   • ΣτΕ 1808/2016 [Αναπαλαίωση κτίσματος στον προστατευόμενο οικισμό Σκύρου]

    • nomosPhAdmin,

    Περίληψη -Η αρμοδιότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας να εγκρίνει, μετά την τήρηση της προβλεπόμενης γνωμοδοτικής διαδικασίας, τα σχέδια της οικοδομής δεν υποχωρεί ως εκ του χαρακτηρισμού του οικισμού της Χώρας της Σκύρου ως παραδοσιακού κατά την πολεοδομική νομοθεσία και της προβλεπόμενης από αυτήν αρμοδιότητας της οικείας ΕΠΑΕ να προβεί στις απαιτούμενες εγκρίσεις, διότι η εφαρμογή των…

   • ΣτΕ 1807/2016 [Νομιμότητα ταυτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης]

    • nomosPhAdmin,

    Περίληψη -Η υποχρέωση των παρόδιων ιδιοκτητών, που ωφελούνται από την διάνοιξη η διεύρυνση οδών, πλατειών ή εν γένει κοινόχρηστων χώρων, να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων ακινήτων πηγάζει ευθέως από το νόμο, που καθορίζει την έκτασή της. Έτσι, όταν πρόκειται για διάνοιξη ή διεύρυνση οδών η υποχρέωση αυτή ανάγεται στην αποζημίωση του τμήματος του ρυμοτομούμενου…

   • Επικαιρότητα

   • Απόφαση του ΔΕΕ: Μη συμμόρφωση με προηγούμενη καταδικαστική απόφαση στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

     «Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον – Οδηγία 2006/12/ΕΚ – Οδηγία 91/689/ΕΟΚ – Οδηγία 1999/31/ΕΚ – Διαχείριση αποβλήτων – Απόφαση του Δικαστηρίου διαπιστώνουσα παράβαση – Μη εκτέλεση – Άρθρο 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ – Χρηματικές κυρώσεις – Χρηματική ποινή – Κατ’ αποκοπήν ποσό» Στην υπόθεση C‑584/14, με αντικείμενο προσφυγή λόγω παραβάσεως βάσει του άρθρου 260, παράγραφος…

    • Επικύρωση της Συμφωνίας για το Κλίμα από τις ΗΠΑ και την Κίνα

      Στο πλαίσιο της συνόδου των G20, που πραγματοποιήθηκε στο Hangzhou της Κίνας στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2016, οι ΗΠΑ και η Κίνα, συνδυαστικά υπεύθυνες για άνω του 40% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επικύρωσαν τη Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 12.12.2015. Σημειώνεται ότι η συμφωνία του Παρισιού μπορεί να τεθεί σε ισχύ 30…

     • Επισκόπηση τύπου

     • Σχόλιο στη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 274/2014 (καθορισμός ορίων δάσους)

      • Χρ. Πουλάκος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α' ΝΣΚ

      • ΠερΔικ 2016, σ. 194-197

     • Σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 9402/2015 (Κεραίες κινητής τηλεφωνίας και προσβολής προσωπικότητας)

      • Ευ. Αθανασόπουλος, Δικηγόρος

      • ΠερΔικ 2016, σ. 114-117

     • Σχόλιο στο ΣτΕ ΠΕ 26/2016 (Κριτήρια στοιχειοθέτησης της έννοιας του δάσους-δασικής έκτασης: εξειδίκευση του συνταγματικού ορισμού Ή περιορισμός της δασικής προστασίας;)

      • Ειρ. Αψοκάρδου, Δικηγόρος

      • ΠερΔικ 2016, σ. 72-74

     • Περιβαλλοντικό αρχείο

      Επικοινωνία

      Το όνομά σας (απαραίτητο)

      Το email σας (απαραίτητο)

      Θέμα

      Το μήνυμά σας

       Αποστολή αντίγραφου στο email μου

      Νομος και Φύση

      Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
      για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

      nomosphysis@ath.forthnet.gr

      Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

      210 3620737

      210 3629353

      Με την ευγενική χορηγία

      jgg