ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Δημόσια Διαβούλευση για την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών

   Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών. Αναπροσαρμογή των προστίμων της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 4062/2012″. Σχόλια μπορούν να υποβάλλονται έως την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00.…

  • ΣτΕ 1353/2016 [Καθορισμός οριογραμμής παλαιού αιγιαλού]

    Περίληψη -Η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως, ως προς την διαπίστωση της υπάρξεως παλαιού αιγιαλού στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ερείδεται αποκλειστικώς στην δημιουργηθείσα αμφιβολία ως προς την πραγματική έκταση των υφισταμένων, για την επίμαχη περιοχή, αρχικών συμβολαίων, χωρίς περαιτέρω έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εκτάσεως, κλονίζεται, πάντως, από τις διαπιστώσεις τεχνικής εκθέσεως των υπαλλήλων της…

   • Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

    • Μάγδα Ξανθοπούλου, MA Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

    Ι. Εισαγωγή Στη σημερινή εποχή της ευρείας εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης καθημερινότητας, θεωρούνται σχεδόν αυτονόητες οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων από όλο τον πλανήτη. Αυτό που δε θεωρείται τόσο δεδομένο, αλλά μάλλον προκαλεί εντύπωση όταν αναφέρεται, είναι πως σχεδόν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διενεργείται μέσω θαλάσσης [1], γεγονός που αναδεικνύει τόσο το μέγεθος του…

   • Κείμενα

   • Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

    • Μάγδα Ξανθοπούλου, MA Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

    Ι. Εισαγωγή Στη σημερινή εποχή της ευρείας εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης καθημερινότητας, θεωρούνται σχεδόν αυτονόητες οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων από όλο τον πλανήτη. Αυτό που δε θεωρείται τόσο δεδομένο, αλλά μάλλον προκαλεί εντύπωση όταν αναφέρεται, είναι πως σχεδόν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διενεργείται μέσω θαλάσσης [1], γεγονός που αναδεικνύει τόσο το μέγεθος του…

   • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

    • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΝΤΟΥ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος-Χωροτάκτης

    • ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

    Εισαγωγή – Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς συνιστά μείζονα συνταγματική και ηθική υποχρέωση, ως εκφράζουσα αισθητικές αξίες του παρελθόντος, παραδόσεις, ιστορικές μνήμες και ως ανεκτίμητη παρακαταθήκη του μέλλοντος.  Η νομοθεσία ρυθμίζει τα θέματα της προστασίας και ανάδειξης των διατηρητέων κτιρίων/μνημείων και των παραδοσιακών οικισμών. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των πολιτών για τη συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 1392/2016 [Έκθεση αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών ξενοδοχείου]

     Περίληψη -Όταν βάσει της συγκεκριμένης ειδικής νομοθεσίας που διέπει την έκδοση δυσμενούς διοικητικής πράξης προβλέπονται, πέραν της αρχικής προηγουμένης ακροάσεως, και ένα ή περισσότερα στάδια ενδικοφανούς διαδικασίας ενώπιον ανωτέρων οργάνων η μη τήρηση του προβλεπόμενου τύπου της προηγούμενης ακρόασης κατά την διαδικασία έκδοσης της αρχικής πράξης καλύπτεται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ασκήσει την ή τις ενδικοφανείς…

    • ΣτΕ 1388/2016 [Καθορισμός χώρου νεκροταφείου με ΓΠΣ]

      Περίληψη -Επειδή, με το προσβαλλόμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του καθού Δήμου εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η χωροθέτηση του νεκροταφείου στο χώρο που ήδη λειτουργεί, στο δε τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το Γ.Π.Σ. ο χώρος αυτός καταλαμβάνει την έκταση που έχει οριοθετηθεί ως νεκροταφείο ήδη από το έτος 1943. Ενόψει τούτου, των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου και,…

     • ΣτΕ 1385/2016* [Αναρμοδίως εκδοθείσα πράξη κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δάσος]

       Περίληψη -Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την έκδοση της πράξης κατεδάφισης, κατά το χρόνο άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως κατ’ αυτής, έχει κανονιστικό χαρακτήρα και για να λάβει νόμιμη υπόσταση έπρεπε να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας τις οποίες διαγράφουν οι ανωτέρω διατάξεις του ν. 301/1976, δηλαδή δημοσίευση, κατά κανόνα,…

      • Επικαιρότητα

      • Δημόσια Διαβούλευση για την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών

        Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών. Αναπροσαρμογή των προστίμων της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 4062/2012″. Σχόλια μπορούν να υποβάλλονται έως την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00.…

       • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ: «Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

         Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποτέλεσε πρότυπο σύγχρονου δικαστικού λειτουργού. Αφοσιωμένος, καινοτόμος, δίκαιος, ουσιαστικός και νηφάλιος συνεισέφερε όσο ελάχιστοι στη διαμόρφωση του Περιβαλλοντικού Δικαίου στη χώρα μας. Η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος, τιμώντας τη μακρόχρονη και πολύπλευρη προσφορά του, εξέδωσε, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), τον τιμητικό τόμο…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Σχόλιο στην ΠολΠρωτΑθ 3141/2015 (Προστασία αρχιτεκτονικών έργων ως πρωτότυπων πνευματικών δημιουργημάτων)

         • Σ. Σταυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΔΠΘ

         • ΧρΙΔ 2016, σ. 63-64

        • Σχόλιο στη ΣτΕΟλ 217/2016 (Οριστικό τέλος στο θέμα των δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα «επί τόπου» του έργου στην Ολυμπιάδα και τις Σκουριές)

         • Ευγ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

         • ΘΠΔΔ 2016, σ. 39-44

        • Σχόλιο στη ΣτΕ 98/2015 (Η ένσταση κατά της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτων έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής)

         • Π. Λαζαράτος, Καθηγητής ΕΚΠΑ

         • ΘΠΔΔ 2016, σ. 1-10

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         Νομος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

         210 3620737

         210 3629353

         Με την ευγενική χορηγία

         jgg