ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Δημόσια Διαβούλευση για το χαρακτηρισμό της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου

   Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την 22η Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) με θέμα: «Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και χρήσεων, όρων και περιορισμών». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ν. 3739/2011, άρθρα 4 και ειδικότερα στο άρθρο 5: «ως…

  • ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

   • Ν. Ρόζος, Επίτιμοs Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Δρ.Ν

   Η διάσταση μεταξύ της «ισχύος» (validité, validity, Geltung) και της «εφαρμογής», «αποτελεσματικότητας» ή «δραστικότητας» (effectivité, efficacy, Effectivität, Wirksamkeit) ενός ή πολλών νομικών κανόνων έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συγγραφέων[1] και νομίζω ότι είναι το ορθό σημείο εκκινήσεως για την κατανόηση και κριτική της νομοθεσίας, της διοικητικής δραστηριότητας και της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά…

  • ΠΕ 160/2016 [Έγκριση ΕΣΧΑΔΑ στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου]

    Περίληψη -Με το υπό επεξεργασία σχέδιο επιχειρείται η έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία «Αφάντου Ρόδου», στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου. Πρόεδρος: Αθ. Ράντος Εισηγητής: Δ. Βασιλειάδης 1. Με το υπό επεξεργασία σχέδιο επιχειρείται η έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημοσίου…

   • Κείμενα

   • ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

    • Ν. Ρόζος, Επίτιμοs Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Δρ.Ν

    Η διάσταση μεταξύ της «ισχύος» (validité, validity, Geltung) και της «εφαρμογής», «αποτελεσματικότητας» ή «δραστικότητας» (effectivité, efficacy, Effectivität, Wirksamkeit) ενός ή πολλών νομικών κανόνων έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συγγραφέων[1] και νομίζω ότι είναι το ορθό σημείο εκκινήσεως για την κατανόηση και κριτική της νομοθεσίας, της διοικητικής δραστηριότητας και της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά…

   • Περιβαλλοντικός – Χωρικός Σχεδιασμός και Φέρουσα Ικανότητα

    • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΝΤΟΥ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος – Χωροτάκτης

    Με τη συμβολή του Επίτιμου Προέδρου ΣτΕ Κωνσταντίνου Μενουδάκου, τον οποίον και ευχαριστώ. Ι. Εισαγωγή Η έννοια της φέρουσας ικανότητας (ΦΙ) δεν απαντάται μόνο στον περιβαλλοντικό και χωρικό σχεδιασμό. Συνδέεται με πολλούς κλάδους της επιστήμης, της κοινωνίας, της οικονομίας΄ όπως το μέγιστο φορτίο που μια έκταση μπορεί να δεχθεί, βάσει των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της΄ το όριο…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 1414/2016 [Υπόχρεος ειδικής αποζημίωσης για αυθαίρετο σε αναδασωτέα έκταση]

     Περίληψη -Οι πράξεις που αφορούν την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων και εγκαταστάσεων σε δασικές εκτάσεις είναι, μεν, πραγματοπαγείς, αφορούν δηλαδή τα ίδια τα κτίσματα και εγκαταστάσεις, και όχι τον ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή εργολάβο και, για το λόγο αυτό, το κύρος τους δεν επηρεάζεται από τυχόν εσφαλμένη μνεία σε αυτές ως ιδιοκτήτη, νομέα, κατόχου ή εργολάβου…

    • ΣτΕ 1409/2016 [Αναιτιολόγητη πράξη αναδάσωσης]

      Περίληψη -Δεν μνημονεύονται, ούτε γίνεται αξιολόγηση των παλαιών αεροφωτογραφιών ή άλλων στοιχείων, από τα οποία να προκύπτει ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης πριν από την εκχέρσωσή της και κατά τα παλαιότερα έτη, αφού οι αιτούντες συνομολογούν ότι τα τελευταία έτη δεν είχαν φροντίσει για τον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους. Αντίθετα, από τα στοιχεία που προσκομίζουν…

     • ΣτΕ 1452/2016 [Περιέλευση ακινήτου σε δήμο λόγω κοινοχρησίας]

       Περίληψη -Αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση ιδιωτικά ακίνητα, εφόσον αυτά προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι και έχουν τεθεί σε κοινή χρήση, με την προϋπόθεση ότι η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγόμενης εμμέσως από ενέργειές του) ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση που διατηρήθηκε…

      • Επικαιρότητα

      • Δημόσια Διαβούλευση για το χαρακτηρισμό της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου

        Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την 22η Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) με θέμα: «Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και χρήσεων, όρων και περιορισμών». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ν. 3739/2011, άρθρα 4 και ειδικότερα στο άρθρο 5: «ως…

       • ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

        • Ολ. Παπαδοπούλου, Σύμβουλος ΣτΕ

          ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ν. 3028/2002 (α) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ [κήρυξη, οριοθέτηση, επιβολή περιορισμών] (β) ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (γ) ΜΝΗΜΕΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (δ) ΕΡΓΑ/ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ/ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΥ-ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ε) ΕΙΔΙΚΩΣ: ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (στ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ζ) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙV. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΔΡΑΣ/ΠΑΤΜΟΥ V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ…

       • Επισκόπηση τύπου

       • Σχόλιο στην ΠολΠρωτΑθ 3141/2015 (Προστασία αρχιτεκτονικών έργων ως πρωτότυπων πνευματικών δημιουργημάτων)

        • Σ. Σταυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΔΠΘ

        • ΧρΙΔ 2016, σ. 63-64

       • Σχόλιο στη ΣτΕΟλ 217/2016 (Οριστικό τέλος στο θέμα των δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα «επί τόπου» του έργου στην Ολυμπιάδα και τις Σκουριές)

        • Ευγ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

        • ΘΠΔΔ 2016, σ. 39-44

       • Σχόλιο στη ΣτΕ 98/2015 (Η ένσταση κατά της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτων έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής)

        • Π. Λαζαράτος, Καθηγητής ΕΚΠΑ

        • ΘΠΔΔ 2016, σ. 1-10

       • Περιβαλλοντικό αρχείο

        Επικοινωνία

        Το όνομά σας (απαραίτητο)

        Το email σας (απαραίτητο)

        Θέμα

        Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

        Νομος και Φύση

        Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
        για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

        nomosphysis@ath.forthnet.gr

        Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

        210 3620737

        210 3629353

        Με την ευγενική χορηγία

        jgg