ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Απόφαση ΔΕΕ της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση C-320/15 – Επεξεργασία αστικών λυμάτων

   Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να εξασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στους οικισμούς Προσοτσάνης, Δοξάτου, Ελευθερούπολης, Βάγιας και Γαλάτιστας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, όπως ισχύει, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.

  • Σχόλιο στον ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α’ 56/13.04.2017), Τροποποιήσεις διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

   • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.Ν., Δικηγόρος παρ’ Αρείω πάγω

               Η νομοθετική πρωτοβουλία που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος σχολιασμού εγγράφεται και αυτή σε μία σειρά πρόσφατων νομοθετικών και κανονιστικών παρεμβάσεων στον χώρο της δασικής νομοθεσίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον αποσπασματικό χαρακτήρα των ρυθμίσεων που εισάγονται, κυρίως υπό τις συνθήκες της κοινωνικής πίεσης που δημιουργούνται από την πρόοδο του έργου των δασικών χαρτών, των…

  • Παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών

    Με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα ενσωματωθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ψηφίζεται την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, παρατείνεται η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις  7 Σεπτεμβρίου 2017. Η παράταση σκοπεύει να δώσει επαρκή χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να εξαντλήσουν…

   • Κείμενα

   • Σχόλιο στον ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α’ 56/13.04.2017), Τροποποιήσεις διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

    • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.Ν., Δικηγόρος παρ’ Αρείω πάγω

                Η νομοθετική πρωτοβουλία που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος σχολιασμού εγγράφεται και αυτή σε μία σειρά πρόσφατων νομοθετικών και κανονιστικών παρεμβάσεων στον χώρο της δασικής νομοθεσίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον αποσπασματικό χαρακτήρα των ρυθμίσεων που εισάγονται, κυρίως υπό τις συνθήκες της κοινωνικής πίεσης που δημιουργούνται από την πρόοδο του έργου των δασικών χαρτών, των…

   • Ανασκόπηση της Νομολογίας ΣτΕ για τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού

    • Αντώνιος Κ. Φοβάκης, Εισηγητής Συμβουλίου της Επικρατείας

    i. Συνταγματικές προβλέψεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό ► Από τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος αποτελεί τη χωρική έκφραση των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ανήκει στην αρμοδιότητα του κράτους, το οποίο υποχρεούται, σύμφωνα με τις…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 2220/2017 [Νόμιμη περιβαλλοντική αδειοδότηση Σ.Μ.Α. στον Ελαιώνα]

     Περίληψη -Το π.δ. της 21.6.1996, με το οποίο τροποποιήθηκε το προηγούμενο, από 20.9.1995, π.δ. και χωροθετήθηκε ο επίδικος ΣΜΑ σε χώρο, περικλειόμενο από τις οδούς Κηφισσού, Αγίας Άννης, Πέτρου Ράλλη και Ορφέως, εκτάσεως 18 στρεμμάτων, τον οποίο το διάταγμα του 1995 προόριζε για κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, συνιστά γενική ατομική πράξη, της οποίας το κύρος, κατά το…

    • ΣτΕ 2077/2017 [Νόμιμη αναθεώρηση χρήσεων γης]

      Περίληψη -Καθόσον αφορά ειδικώς στον καθορισμό ή την τροποποίηση χρήσεων γης, οι οποίες αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος επιβαλλόμενης, κατά τα ανωτέρω, ορθολογικής χωροταξίας και πολεοδομίας και διαμορφώνουν την πολεοδομική φυσιογνωμία κάθε οικισμού, από την οποία, ενόιμει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, εξαρτάται η λειτουργικότητά του, πρέπει να αναζητείται ο πλέον…

     • ΣτΕ 1922/2017 [Νόμιμος καθορισμός αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού]

       Περίληψη -Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του α.ν. 2344/1940 καθιερώθηκε διοικητική διαδικασία οριοθέτησης της δημόσιας κτήσης, που προέκυπτε από τη μετατόπιση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα. Ειδικότερα, αν κατά τον καθορισμό των ορίων του σημερινού αιγιαλού ήταν εμφανής, λόγω γεωφυσικών φαινομένων ή διεργασιών, όπως είναι οι προσχώσεις, ή άλλων αιτίιον, η δημιουργία νέας…

      • Επικαιρότητα

      • Απόφαση ΔΕΕ της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση C-320/15 – Επεξεργασία αστικών λυμάτων

        Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να εξασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στους οικισμούς Προσοτσάνης, Δοξάτου, Ελευθερούπολης, Βάγιας και Γαλάτιστας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, όπως ισχύει, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.

       • Γνωμοδότηση ΣτΕ 175/2017 [Χαρακτηρισμός Κυπαρισσιακού Κόλπου ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης»]

         Μέλη Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε’ Τμήματος, Χρ, Ντουχάνης, Σύμβουλος, Αν. Σκούφαλος, Πάρεδρος 1. Με το υπό επεξεργασία σχέδιο επιχειρείται ο χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχής Προστασίας της Φύσης», ο καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης εντός αυτής καθώς και η ανάθεση της αρμοδιότητας της διαχείρισης…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Σχόλιο στην απόφαση ΔΕφΤριπ 302/2016 (η μη κατεδάφιση αυθαιρέτου συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας)

         • Ι. Μαθιουδάκης, Επίκ. Καθηγητής

         • Αρμ 2016, σ. 134

        • Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από την ανάρτηση των δασικών χαρτών

         • Π. Καποτάς, Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2016, σ. 612-616

        • Το «Δάσος» ως αντικείμενο δηλώσεως και καταχωρίσεως κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο

         • Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ

         • ΠερΔικ 2016, σ. 601-611

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         Νομος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

         210 3620737

         210 3629353

         Με την ευγενική χορηγία

         jgg