ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Απόφαση ΔΕΕ της 27ης Απριλίου 2017 στην υπόθεση C‑202/16-Περιβάλλον-Διαχείριση αποβλήτων

   Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον – Διαχείριση αποβλήτων – Οδηγίες 2008/98/EΚ και 1999/31/ΕΚ – Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Τεμπλονίου (Ελλάδα). Δείτε το κείμενο της απόφασης εδώ.

  • Απόφαση ΔΕΕ της 26ης Απριλίου 2017 στην υπόθεση C-142/16- Περιβάλλον

    Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον – Οδηγία 92/43/ΕΟΚ – Άρθρο 6, παράγραφος 3 – Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων – Κατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο Moorburg (Γερμανία) – Ζώνες Natura 2000 στον διάδρομο μεταναστεύσεως του ποταμού Έλβα, στα ανάντη του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση…

   • Δημόσια Διαβούλευση για τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων της χώρας

     H Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ επίκληση της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική και του Ν. 3983/2011, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων της χώρας. Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 03 Ιουνίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

    • Κείμενα

    • Το Σύνταγμα και η εφαρμογή του

     • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

     “In a Courtroom, it is not the loudest voice that prevails … it’s the Constitution”[1] (Washington State A.G. Ferguson)   Το έργο ερμηνείας κατ’ άρθρον του Συντάγματος παρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον. Αναδεικνύεται ο ρόλος του ΣτΕ στην άσκηση  ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων, τον οποίον άσκησε με συνέπεια, πολλές φορές και με ένταση, μετατρεπόμενο κατ’ ουσίαν σε…

    • ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

     • ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης – Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Δικηγόρος

     ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γαλλία και περιβάλλον Η Γαλλία έχει αναπτύξει μία κουλτούρα ιδιαίτερης ευαισθησίας για το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, ενδεικτική της οποίας είναι μεταξύ άλλων και η λογοτεχνία. Για παράδειγμα, ο Ιούλιος Βερν αποτέλεσε έναν προφήτη για τεχνικά επιτεύγματα του απώτερου για αυτόν μέλλοντος, όπως οι τηλεδιασκέψεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης Κοινωνίας…

    • Νομολογία

    • Απόφαση ΔΕΕ της 27ης Απριλίου 2017 στην υπόθεση C‑202/16-Περιβάλλον-Διαχείριση αποβλήτων

      Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον – Διαχείριση αποβλήτων – Οδηγίες 2008/98/EΚ και 1999/31/ΕΚ – Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Τεμπλονίου (Ελλάδα). Δείτε το κείμενο της απόφασης εδώ.

     • Απόφαση ΔΕΕ της 26ης Απριλίου 2017 στην υπόθεση C-142/16- Περιβάλλον

       Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον – Οδηγία 92/43/ΕΟΚ – Άρθρο 6, παράγραφος 3 – Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων – Κατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο Moorburg (Γερμανία) – Ζώνες Natura 2000 στον διάδρομο μεταναστεύσεως του ποταμού Έλβα, στα ανάντη του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση…

      • ΣτΕ 936/2017 [Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου]

        Περίληψη – Η επιδείνωση του καθεστώτος των χρήσεων γης είναι συνταγματικώς ανεκτή μόνον κατ’ εξαίρεση  και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται από ειδική επιστημονική μελέτη με βάση τα πορίσματα των επιστημών της χωροταξίας και της πολεοδομίας πάντοτε δε εντός των πλαισίων που χαράσσει ο υπερκείμενος χωροταξικός και…

       • Επικαιρότητα

       • Απόφαση ΔΕΕ της 27ης Απριλίου 2017 στην υπόθεση C‑202/16-Περιβάλλον-Διαχείριση αποβλήτων

         Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον – Διαχείριση αποβλήτων – Οδηγίες 2008/98/EΚ και 1999/31/ΕΚ – Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Τεμπλονίου (Ελλάδα). Δείτε το κείμενο της απόφασης εδώ.

        • Απόφαση ΔΕΕ της 26ης Απριλίου 2017 στην υπόθεση C-142/16- Περιβάλλον

          Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον – Οδηγία 92/43/ΕΟΚ – Άρθρο 6, παράγραφος 3 – Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων – Κατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο Moorburg (Γερμανία) – Ζώνες Natura 2000 στον διάδρομο μεταναστεύσεως του ποταμού Έλβα, στα ανάντη του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση…

         • Επισκόπηση τύπου

         • Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 1603/2016 (Η παράλειψη οφειλόμενης διοικητικής ενέργειας δικονομικό εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας)

          • Ι. Μαθιουδάκης,

          • Αρμ 2016, σ. 1970-1971

         • Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 1392/2016 (προηγούμενη ακρόαση κατά την έκδοση έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής)

          • Ευγ. Πρεβεδούρου,

          • ΘΠΔΔ 2016, σ. 1066-1071

         • Ευρωπαϊκό Σήμα οικολογικών προϊόντων. Νομοθεσία και εξέλιξη

          • Ι. Χαντέ, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2016, σ. 253-261

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          Νομος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          Σίνα 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ

          210 3620737

          210 3629353

          Με την ευγενική χορηγία

          jgg